RDW keurt sjoemelsoftware-update Jeep en Suzuki goed

Luberto van Buiten Luberto van Buiten
• Laatste update:
Foto: Shutterstock

De recente updates die door fabrikanten Jeep en Suzuki aan RDW zijn voorgesteld om de sjoemelsoftware uit te schakelen, zijn door de RDW positief beoordeeld. Dat meldt de Rijksdienst. Dat betekent dat de software-updates kunnen worden doorgevoerd.

De voertuigtypen Suzuki Vitara (Euro6b) en Jeep Grand Cherokee (Euro 5a) hadden tijdens reële rijomstandigheden onverklaarbare en onacceptabel hoge emissies. Vermoedelijk werd de software in testcycli gemanipuleerd, zoals dat ook bij andere autofabrikanten is gebeurd. De fabrikanten moesten bij RDW voorstellen indienen om deze hoge emissie terug te brengen en in de praktijk aantonen dat de voorgestelde software-updates afdoende zijn. De RDW heeft deze oplossingen positief beoordeeld en ze kunnen worden toegepast.

Emissiegedrag

De bal kwam aan het rollen toen Volkswagen in 2015 toegaf verboden software te gebruiken voor het beïnvloeden van het emissiegedrag van zijn voertuigen. Daarna zijn de goedkeuringsinstanties gestart met een onderzoek naar de door hen goedgekeurde auto’s. RDW voerde onderzoek uit onder 30 voertuigen die van de Nederlandse autoriteit een emissiegoedkeuring hebben gekregen. Hieruit bleek dat 16 automerken afwijkend emissiegedrag vertoonden. Na aanvullend onderzoek maakten bij 14 voertuigen de betreffende fabrikanten aannemelijk dat de verminderde werking van het emissiebestrijdingssysteem geoorloofd is voor het beschermen van de motor. De fabrikanten de Suzuki Vitara (Euro6b) en Jeep Grand Cherokee (Euro 5a) konden dit niet, waarna een aanvullend onderzoek werd gestart.

Geplaatst in rubriek:
Luberto van Buiten
Luberto van Buiten

Luberto van Buiten (’76) ging in 2006 aan de slag bij Automotive. Hij was als hoofdredacteur eindverantwoordelijk voor de redactionele inhoud van sites en magazines van het cluster Auto & Fleet van ProMedia, en beheerde voor Automotive de portefeuilles verhuur en leasing. In zijn vrije tijd speelt Luberto gitaar in Nederpopband Laagland, tennist en loopt – zo af en toe – hard. Op 1 januari 2023 maakte hij bij ProMedia de overstap naar de functie van uitgever bij de divisie Rail & Cargo.