Akkoord over nieuwe cao motorvoertuigenbranche

Cao • Omdat de inflatie sterk daalt is er een eenjarige cao afgesproken. ‘Hierdoor kan er in een volgende cao beter geanticipeerd worden op de omstandigheden van dat moment’, zo stelt Bovag.
Kim Andriessen Kim Andriessen
In de werkplaats
(Foto: Shutterstock)

Vakbonden en werkgeversorganisatie Bovag zijn het eens geworden over een nieuwe cao voor de Motorvoertuigen en Tweewielerbranche (MvT). Dit hebben zowel vakbond CNV als branchevereniging Bovag bevestigd. De cao geldt voor onder meer garages, fietsenhandels en merkdealers.

De partijen kwamen overeen dat werknemers vanaf volgend jaar 6 procent meer loon krijgen en op 1 oktober 2024 nog eens 80 euro bruto extra per maand. Dat komt neer op gemiddeld 8,7 procent meer loon op jaarbasis. Verder wordt de verplichte vakantiedag bij de tweede ziekmelding afgeschaft.

Jeugd

Ook krijgen de jeugdschalen een ‘flinke boost’, zo stelt CNV. “Om nieuwe jonge mensen aan te trekken moet je wel wat te bieden hebben. 16- en 17-jarigen verdienen nu bijvoorbeeld nog geen 40 procent van het volwassenenloon. Straks wordt dat 50 procent. 18-jarigen gaan van 50 procent naar 65 procent en 19-jarigen van 60 naar 75 procent. We hopen daarmee dat de branche, met name voor jongeren, aantrekkelijk blijft,” zo vertelt Nicole Engmann-van Eijbergen, bestuurder bij CNV Vakmensen.

Bovag schrijft in een toelichting dat het akkoord ‘recht doet aan de breedgedragen wens om de sector aantrekkelijk te houden voor personeel.’ Volgens Bovag ligt er voor komend jaar ‘een passende cao, gezien de inflatiecijfers van afgelopen jaar en dit jaar. Omdat de inflatie sterk aan het dalen is, is er gekozen voor een eenjarige cao. Hierdoor kan er in een volgende cao beter geanticipeerd worden op de omstandigheden van dat moment.’

Om tot de overeenkomst te komen, waren vijf onderhandelingsronden nodig. De vakbonden gaan dit akkoord nu voorleggen aan hun achterban. Engmann-van Eijbergen zegt hierover: “We zijn heel blij met de hogere jeugdschalen, maar voor ouderen had het beter gekund. De leden moeten afwegen of ze het geheel voldoende vinden of niet.” Bij Bovag velt de ledenraad er een definitief oordeel over. Als het akkoord wordt omarmd door de achterban van de bonden en de branchevereniging, gaat de nieuwe cao in per 1 november 2023.

De cao MvT geldt voor ruim 83 duizend werknemers, verdeeld over duizenden bedrijven.  De huidige cao loopt deze maand af op 31 oktober.