CAO-akkoord banden en wielen: 9 procent meer loon

Redactie Redactie
Vass gaat samenwerking aan met Banden Express
Bij Vass zijn ruim 550 onafhankelijke autobedrijven aangesloten. (foto: Shutterstock)

Verder gaan de lonen in de jeugdschalen omhoog met 12 tot maximaal 33 procent.

De vakbonden FNV Metaal, CNV en De Unie hebben met Vaco een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de ruim zevenduizend werknemers in de banden- en wielenbranche. De afgesproken loonsverhoging bedraagt 9 procent, waarvan 5,5 procent per 1 februari 2023 en 3,5 procent per 1 januari 2024. Omgerekend komt dat uit op ruim 7 procent structurele loonsverhoging op jaarbasis.

Ook gaan de lonen in de jeugdschalen omhoog met 12 tot maximaal 33 procent. Het onderhandelingsresultaat moet zowel bij de werkgevers als de werknemers nog wel ter goedkeuring worden voorgelegd aan de achterban. Dat heeft FNV Metaal in een persbericht meegedeeld.

Tegemoetkoming pensioenpremie

Verder is afgesproken dat werknemers een tijdelijke tegemoetkoming voor de pensioenpremie van 60 euro per maand ontvangen gedurende de looptijd van de cao. In totaal is dat 900 euro bruto (bij een voltijd dienstverband). De werkgever betaalt dit via een hogere bijdrage aan de pensioenpremie, zodat de medewerker een lagere bijdrage aan de pensioenpremie heeft. Ook zijn er gedetailleerde afspraken gemaakt over de tabellonen voor jeugdige werknemers.

Er komt in de cao een verplichte reiskostenregeling uitgaande van de maximale fiscale kaders die vanaf 2023 gaan gelden, laat FNV Metaal weten. Flexwerkers/uitzendkrachten gelden vanaf dag 1 als vakkracht en hebben daardoor dezelfde cao-rechten en plichten als alle medewerkers in de branche.

Partijen gaan ook een onafhankelijke organisatie inschakelen voor financiële coaching en begeleiding van medewerkers om inzicht te krijgen in de eigen financiële situatie. Hier kan een medewerker anoniem gebruik van maken, zonder dat de werkgever ervan op de hoogte is.

Akkoord voor afloop huidige cao

FNV Metaal cao onderhandelaar Elsa van der Kraats: “We hebben een resultaat bereikt vóór afloop van de huidige cao. Dat is bijzonder. De afgelopen jaren was er na afloop van de cao vaak nog geen akkoord, waardoor onder andere de afspraken over loonsverhoging ook veel later ingingen. We hebben alles op alles gezet om dit te voorkomen. In deze tijd waarin de inflatie hoog is en de kosten oplopen, willen wij dat de medewerkers zo snel mogelijk een loonsverhoging krijgen.”

“De eerste structurele loonsverhoging gaat op 1 februari 2023 al in”, vervolgt van der Kraats. “We zijn dan ook positief over het bereikte resultaat. Het is een evenwichtig pakket aan afspraken voor de huidige en nieuwe hardwerkende medewerkers in de branche. Dankzij dit resultaat kunnen we de koopkracht in grote mate op peil houden, vooral de lonen in de laagste loonschalen en in de jeugdschalen gaan fors omhoog.”

CAO-akkoord banden en wielen: 9 procent meer loon | Automotive Online

CAO-akkoord banden en wielen: 9 procent meer loon

Redactie Redactie
Vass gaat samenwerking aan met Banden Express
Bij Vass zijn ruim 550 onafhankelijke autobedrijven aangesloten. (foto: Shutterstock)

Verder gaan de lonen in de jeugdschalen omhoog met 12 tot maximaal 33 procent.

De vakbonden FNV Metaal, CNV en De Unie hebben met Vaco een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de ruim zevenduizend werknemers in de banden- en wielenbranche. De afgesproken loonsverhoging bedraagt 9 procent, waarvan 5,5 procent per 1 februari 2023 en 3,5 procent per 1 januari 2024. Omgerekend komt dat uit op ruim 7 procent structurele loonsverhoging op jaarbasis.

Ook gaan de lonen in de jeugdschalen omhoog met 12 tot maximaal 33 procent. Het onderhandelingsresultaat moet zowel bij de werkgevers als de werknemers nog wel ter goedkeuring worden voorgelegd aan de achterban. Dat heeft FNV Metaal in een persbericht meegedeeld.

Tegemoetkoming pensioenpremie

Verder is afgesproken dat werknemers een tijdelijke tegemoetkoming voor de pensioenpremie van 60 euro per maand ontvangen gedurende de looptijd van de cao. In totaal is dat 900 euro bruto (bij een voltijd dienstverband). De werkgever betaalt dit via een hogere bijdrage aan de pensioenpremie, zodat de medewerker een lagere bijdrage aan de pensioenpremie heeft. Ook zijn er gedetailleerde afspraken gemaakt over de tabellonen voor jeugdige werknemers.

Er komt in de cao een verplichte reiskostenregeling uitgaande van de maximale fiscale kaders die vanaf 2023 gaan gelden, laat FNV Metaal weten. Flexwerkers/uitzendkrachten gelden vanaf dag 1 als vakkracht en hebben daardoor dezelfde cao-rechten en plichten als alle medewerkers in de branche.

Partijen gaan ook een onafhankelijke organisatie inschakelen voor financiële coaching en begeleiding van medewerkers om inzicht te krijgen in de eigen financiële situatie. Hier kan een medewerker anoniem gebruik van maken, zonder dat de werkgever ervan op de hoogte is.

Akkoord voor afloop huidige cao

FNV Metaal cao onderhandelaar Elsa van der Kraats: “We hebben een resultaat bereikt vóór afloop van de huidige cao. Dat is bijzonder. De afgelopen jaren was er na afloop van de cao vaak nog geen akkoord, waardoor onder andere de afspraken over loonsverhoging ook veel later ingingen. We hebben alles op alles gezet om dit te voorkomen. In deze tijd waarin de inflatie hoog is en de kosten oplopen, willen wij dat de medewerkers zo snel mogelijk een loonsverhoging krijgen.”

“De eerste structurele loonsverhoging gaat op 1 februari 2023 al in”, vervolgt van der Kraats. “We zijn dan ook positief over het bereikte resultaat. Het is een evenwichtig pakket aan afspraken voor de huidige en nieuwe hardwerkende medewerkers in de branche. Dankzij dit resultaat kunnen we de koopkracht in grote mate op peil houden, vooral de lonen in de laagste loonschalen en in de jeugdschalen gaan fors omhoog.”