Ook energieplafond voor ‘kleinverbruikers’ in MKB

Nienke Eusterbrock Nienke Eusterbrock
• Laatste update:
Bovag wil snel duidelijkheid voor ondernemers. (Foto: Bovag)

Eerder deze week maakte het kabinet bekend dat er naast een regeling voor huishoudens, ook een tegemoetkoming energiekosten (TEK) voor het energie-intensieve mkb. De Bovag meldt nu dat er ook goed nieuws is voor ondernemers met een kleinverbruikersaansluiting. Deze gaan namelijk vallen onder het prijsplafond voor huishoudens en kunnen daardoor ook de tegemoetkoming krijgen.

Bovag is net als VNO-NCW en MKB-Nederland tevreden dat het kabinet een tegemoetkoming energiekosten (TEK) met terugwerkende kracht in de maak heeft voor het energie-intensieve mkb, die in het tweede kwartaal van 2023 opengaat. Wel pleiten ze ervoor dat er snel duidelijkheid komt voor de ondernemers: óf ze onder de nieuwe TEK vallen en of de tegemoetkoming voldoende zal zijn om verder mee te kunnen. Dat meldt de Bovag op hun website.

Minimaal 3 procent

 In de regeling worden bedrijven van wie de energiekosten minimaal 3 procent van de omzet bedragen tot energie-intensieve bedrijven gerekend. Bovag wil dat de TEK-regeling ook toegankelijk wordt voor bedrijven op vestigings- c.q. BV-niveau. BV’s en vestigingen binnen een holding vallen immers onder het mkb.

De regeling is nog niet af: MKB-Nederland voert overleg met het van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en ook de Tweede Kamer zal erover debatteren. Daarnaast heeft EZK-minister Micky Adriaansens aangegeven dat ze vindt dat “ondernemers net als consumenten bereid zijn om stappen te zetten met besparen en verduurzamen, maar vanwege de aard van hun productieproces of type dienstverlening soms simpelweg niet ontkomen aan een hoog, oftewel intensief, energieverbruik terwijl ze in de kern een gezonde bedrijfsvoering hebben” Juist die nuance is volgens Bovag nodig om de regeling zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de leden.

Of je als bedrijf een kleinverbruiker bent, is afhankelijk van je aansluitcapaciteit. Volgens de Elektriciteitswet val je binnen de categorie kleinverbruik als je aansluiting maximaal 3×80 Ampère groot is (tot 100.000 kWh).