Herwaardering Bovemij-belang helpt Stern aan winststijging

Bart Kuijpers Bart Kuijpers
• Laatste update:
De omzet steeg met 1,9 procent naar 228,4 miljoen euro. (Afbeelding: Stern Groep)

Stern Groep heeft in het eerste kwartaal een nettowinst van 4,2 miljoen euro gerealiseerd (+44%). De omzet steeg met 1,9 procent naar 228,4 miljoen euro (na correctie voor de verkoop van Heron). Dat meldt de dealerholding vandaag nabeurs in zijn kwartaalverslag. De winststijging komt mede door ‘forse hogere overige bedrijfsopbrengsten’ door de herwaardering van het belang in Bovemij. Stern geeft geen verdere specificaties over deze herwaardering.

Ook met betrekking tot de Heron-transactie stelt Stern voorzichtig te zijn. De verkoop is aangehouden en pas later wordt een definitieve verkoopprijs gemeld. “Uit hoofde van deze verkoop is in Q1-2020 geen boekwinst verantwoord. Van het verschil tussen de verkoopopbrengst en de boekwaarde is 1,0 miljoen euro in mindering gebracht op de goodwill van Dealergroep Stern. Het restant is in de balans eind maart 2020 gereserveerd voor mogelijke tegenvallers inzake afgegeven garanties”, schrijft het bedrijf.

Tevreden

De dealerholding meldt dat in het eerste kwartaal de impact van de corona-uitbraak vooral te merken is in werkplaatsen en bij het schadeherstel. Het bedrijf stelt over een ruime liquiditeitsfaciliteit te beschikken. Van de zestig miljoen euro die beschikbaar is, wordt slechts beperkt gebruik gemaakt. 

Stern-topman Henk van der Kwast is tevreden over het kwartaalresultaat. “De huidige omstandigheden zijn ongekend en maakt iedereen onzeker. Tegen deze achtergrond zijn wij tevreden met het Q1-2020 resultaat en met onze stevige financiële positie als gevolg van desinvesteringen en aanzienlijke kostenbesparingen in 2019.” Hij meldt verder dat het bedrijf alle mogelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen neemt om een veilige omgeving te creëren voor klanten en medewerkers.

Ziekteverzuim

Het bruto omzetresultaat komt licht lager uit dan in Q1-2019, schrijft Stern. “Als gevolg van Covid-19 was het ziekteverzuim onder vooral de monteurs en schadeherstellers vanaf de tweede week van maart 2020 circa 10 procent hoger dan onder normale omstandigheden. Dit heeft een fors negatief effect gehad op de omzet en marge aftersales in Q1-2020. Inmiddels is het ziekteverzuim weer teruggelopen tot aanvaardbare proporties. De bedrijfskosten komen 11,3 procent lager uit dan in Q1-2019, als gevolg van in 2019 ingezette kostenbesparingsprogramma’s en sluiting van vestigingen van Dealergroep Stern.” De bedrijven gaan allemaal verder onder de naam Stern, werd eerder al gemeld.

Dividend

Stern meldt dat het geen extra dividend uitkeert over 2019. Het bedrijf realiseerde vorig jaar een recordwinst door de verkoop van de leasetak aan ALD. De opbrengst van die verkoop werd gebruikt om een interim-dividend van 3,50 euro uit te keren. De solvabiliteit van de groep komt uit op 31 procent en de intrinsieke waarde per aandeel ligt volgens Stern op 27,64 euro. De koers van Stern is vandaag gesloten op 9,70 euro (+10%). 

In verband met de onzekerheden rond Covid-19 is het volgens Stern onverantwoord concrete voorspellingen voor heel 2020 te doen. “Hierbij is het lastig in te schatten wanneer en in welke mate de vraag herstelt en wanneer weer (voldoende) nieuwe auto’s beschikbaar zijn. Omdat wij inschatten dat het Covid-19 effect zal resulteren in een afname van de omzet in de komende maanden van meer dan 20 procent hebben wij eind april 2020 een NOW aanvraag ingediend.”

Over de stand van zaken met betrekking tot de fusie met Hedin meldt Van der Kwast dat deze zodra mogelijk weer worden hervat. “Er is geen sprake van dat de besprekingen zijn afgeblazen, ze staan on hold tot we over en weer het gevoel hebben dat we de toekomst weer beter kunnen inschatten.”

Geplaatst in rubriek:
Bart Kuijpers
Bart Kuijpers

Bart Kuijpers (’80) werkt sinds 2008 bij Automotive. Hij is als redacteur verantwoordelijk voor de portefeuilles Merkkanaal en Occasions. Bart houdt van voetbal en van Radiohead. Hij rijdt sinds februari '23 een Tesla en is daar erg tevreden (relatief betaalbaar en fantastische software) mee, maar hij is verder geen fan van het merk.

Herwaardering Bovemij-belang helpt Stern aan winststijging | Automotive Online

Herwaardering Bovemij-belang helpt Stern aan winststijging

Bart Kuijpers Bart Kuijpers
• Laatste update:
De omzet steeg met 1,9 procent naar 228,4 miljoen euro. (Afbeelding: Stern Groep)

Stern Groep heeft in het eerste kwartaal een nettowinst van 4,2 miljoen euro gerealiseerd (+44%). De omzet steeg met 1,9 procent naar 228,4 miljoen euro (na correctie voor de verkoop van Heron). Dat meldt de dealerholding vandaag nabeurs in zijn kwartaalverslag. De winststijging komt mede door ‘forse hogere overige bedrijfsopbrengsten’ door de herwaardering van het belang in Bovemij. Stern geeft geen verdere specificaties over deze herwaardering.

Ook met betrekking tot de Heron-transactie stelt Stern voorzichtig te zijn. De verkoop is aangehouden en pas later wordt een definitieve verkoopprijs gemeld. “Uit hoofde van deze verkoop is in Q1-2020 geen boekwinst verantwoord. Van het verschil tussen de verkoopopbrengst en de boekwaarde is 1,0 miljoen euro in mindering gebracht op de goodwill van Dealergroep Stern. Het restant is in de balans eind maart 2020 gereserveerd voor mogelijke tegenvallers inzake afgegeven garanties”, schrijft het bedrijf.

Tevreden

De dealerholding meldt dat in het eerste kwartaal de impact van de corona-uitbraak vooral te merken is in werkplaatsen en bij het schadeherstel. Het bedrijf stelt over een ruime liquiditeitsfaciliteit te beschikken. Van de zestig miljoen euro die beschikbaar is, wordt slechts beperkt gebruik gemaakt. 

Stern-topman Henk van der Kwast is tevreden over het kwartaalresultaat. “De huidige omstandigheden zijn ongekend en maakt iedereen onzeker. Tegen deze achtergrond zijn wij tevreden met het Q1-2020 resultaat en met onze stevige financiële positie als gevolg van desinvesteringen en aanzienlijke kostenbesparingen in 2019.” Hij meldt verder dat het bedrijf alle mogelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen neemt om een veilige omgeving te creëren voor klanten en medewerkers.

Ziekteverzuim

Het bruto omzetresultaat komt licht lager uit dan in Q1-2019, schrijft Stern. “Als gevolg van Covid-19 was het ziekteverzuim onder vooral de monteurs en schadeherstellers vanaf de tweede week van maart 2020 circa 10 procent hoger dan onder normale omstandigheden. Dit heeft een fors negatief effect gehad op de omzet en marge aftersales in Q1-2020. Inmiddels is het ziekteverzuim weer teruggelopen tot aanvaardbare proporties. De bedrijfskosten komen 11,3 procent lager uit dan in Q1-2019, als gevolg van in 2019 ingezette kostenbesparingsprogramma’s en sluiting van vestigingen van Dealergroep Stern.” De bedrijven gaan allemaal verder onder de naam Stern, werd eerder al gemeld.

Dividend

Stern meldt dat het geen extra dividend uitkeert over 2019. Het bedrijf realiseerde vorig jaar een recordwinst door de verkoop van de leasetak aan ALD. De opbrengst van die verkoop werd gebruikt om een interim-dividend van 3,50 euro uit te keren. De solvabiliteit van de groep komt uit op 31 procent en de intrinsieke waarde per aandeel ligt volgens Stern op 27,64 euro. De koers van Stern is vandaag gesloten op 9,70 euro (+10%). 

In verband met de onzekerheden rond Covid-19 is het volgens Stern onverantwoord concrete voorspellingen voor heel 2020 te doen. “Hierbij is het lastig in te schatten wanneer en in welke mate de vraag herstelt en wanneer weer (voldoende) nieuwe auto’s beschikbaar zijn. Omdat wij inschatten dat het Covid-19 effect zal resulteren in een afname van de omzet in de komende maanden van meer dan 20 procent hebben wij eind april 2020 een NOW aanvraag ingediend.”

Over de stand van zaken met betrekking tot de fusie met Hedin meldt Van der Kwast dat deze zodra mogelijk weer worden hervat. “Er is geen sprake van dat de besprekingen zijn afgeblazen, ze staan on hold tot we over en weer het gevoel hebben dat we de toekomst weer beter kunnen inschatten.”

Geplaatst in rubriek:
Bart Kuijpers
Bart Kuijpers

Bart Kuijpers (’80) werkt sinds 2008 bij Automotive. Hij is als redacteur verantwoordelijk voor de portefeuilles Merkkanaal en Occasions. Bart houdt van voetbal en van Radiohead. Hij rijdt sinds februari '23 een Tesla en is daar erg tevreden (relatief betaalbaar en fantastische software) mee, maar hij is verder geen fan van het merk.