Dubbelinterview voorzitters Bovag en Focwa | Naam Focwa verdwijnt, medewerkers naar Bunnik

Plusnorm • Han ten Broeke van Bovag en Peter Brussel van Focwa geven tekst en uitleg over de gezamenlijke toekomst van hun brancheorganisaties. De fusie tussen Focwa en Bovag moet in de eerste helft van 2023 een feit zijn. De medewerkers van Focwa verhuizen van Woerden naar het Bovaghuis en de naam Focwa verdwijnt. De nieuwe schadeafdeling…
Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
Eendracht maakt macht, aldus Han ten Broeke, voorzitter Bovag, en Peter Brussel, voorzitter Focwa. (Foto: Bovag, Focwa)

Han ten Broeke van Bovag en Peter Brussel van Focwa geven tekst en uitleg over de gezamenlijke toekomst van hun brancheorganisaties.

De fusie tussen Focwa en Bovag moet in de eerste helft van 2023 een feit zijn. De medewerkers van Focwa verhuizen van Woerden naar het Bovaghuis en de naam Focwa verdwijnt. De nieuwe schadeafdeling zal worden aangevoerd door een nieuwe manager. Focwa-directeur Femke Teeling en Frank Ruygrok, schademanager bij Bovag, vertrekken en dragen hun werk over. AM praat met de beide voorzitters van de brancheorganisaties: Han ten Broeke van Bovag en Peter Brussel van Focwa.

De naam Focwa verdwijnt en gaat op in Bovag. Waarom?

Peter Brussel, voorzitter Focwa: “Als je gaat fuseren moet je het ook goed doen en het beste van beide verenigingen serieus samenbrengen. Dan moet je geen half werk gaan doen en het meteen grondig aanpakken. Vanuit Focwa moeten we gewoonweg erkennen dat Bovag een veel sterkere merknaam en grotere naamsbekendheid heeft, zowel onder consumenten als in de branche. En ook in de politiek is het een naam met impact.”

Wat is het grote voordeel voor de leden dat Bovag en Focwa samengaan?

Han ten Broeke, voorzitter Bovag: “Eendracht maakt macht, dat klinkt misschien afgezaagd, maar zo simpel is het wel. Juist door de omvang en schaalgrootte worden we een sterkere organisatie voor de schadebranche. Bovag kan straks met een eensluidend geluid namens de gehele schadesector optreden, dat maakt onze positie echt veel sterker. Daar hebben de leden alleen maar voordeel bij. Gelukkig zijn ze daar ook van overtuigd en is er unaniem akkoord voor de fusie van de twee ledenraden. Vergeet niet dat de afdeling schadeherstel met 1.225 leden straks binnen Bovag de een na grootste afdeling is, na de onafhankelijke autobedrijven (3.172 leden) en voor de dealers (1.193 leden).”

Met deze fusie schrijven we geschiedenis en is het essentieel dat je een nieuwe start kunt maken

“Bovag is een economisch powerhouse waar de gehele automotivesector in samenkomt, dat wordt alleen maar sterker door deze fusie. Onze gezamenlijke inzet voor de TEK-regeling is een goed voorbeeld. In die hele discussie zijn de belangen van de schadebranche goed hoorbaar geweest en dat heeft er mede toe geleid dat de regeling door Den Haag is aangepast.”

Brussel: “Binnen Focwa staat het ambacht van schadeherstel hoog in het vaandel. Dat gaan we zeker borgen binnen de fusie. Denk aan de technische helpdesk, dat is een hele directe dienstverlening waar herstellers direct profijt van hebben in hun dagelijkse werk. Die service wordt erg gewaardeerd door de achterban, dus dat gaan we zeker continueren. Alle dienstverlening van Focwa wordt na de fusie gecontinueerd. Daar profiteren de huidige Bovag-schadeherstellers dan ook weer van. Ik ben ervan overtuigd dat we ons vanuit één sterke schadeorganisatie op vele fronten sterker kunnen profileren, ook naar opdrachtgevers en verzekeraars toe.”

Hoe zorgen jullie dat de verschillende schadeondernemers: van universele tot merkgebonden schadebedrijven, keten en niet-ketenleden zich goed vertegenwoordigd voelen?

Ten Broeke: “Binnen Bovag behartigen we de belangen van wel 14 verschillende sectoren. We zijn gewend om naar al die verschillende geluiden en belangen te luisteren. Overigens denk ik dat veel van de nu heersende, traditionele denkpatronen de komende jaren gaan plaatsmaken voor nieuwe mengvormen en retailmodellen waar diverse disciplines in terugkomen. En, de verschillende bloedgroepen hebben elkaar ook steeds harder nodig en groeien naar elkaar toe, daarin spelen we als brancheorganisatie een verbindende rol.”

Welke dossiers krijgen hoge prioriteit?

Ten Broeke: “Het is belangrijk dat onze leden zich goed kunnen voorbereiden op een duurzame, lange termijn toekomst met gezonde marges en rendementen. Juist nu consolidatie in vele sectoren speelt, ook in de schadebranche, is het essentieel dat we ondernemers vooral ook in strategisch opzicht verder kunnen helpen. Daarnaast is de strijd om de toegankelijkheid van data erg belangrijk. Dat speelt zich vooral op Europees niveau af. Ook daar kunnen we ons straks gezamenlijk veel sterker maken en een steviger geluid laten horen.”

Brussel: “De arbeidsmarkt, opleidingsbeleid en up to date houden van technische kennis zijn belangrijke issues. En natuurlijk de verdere uitrol van de Plusnorm die we al gezamenlijk hebben ontwikkeld.”

De Bovag schade-afdeling krijgt een nieuw gezicht. Waarom is dat zo belangrijk en wat gaat er verder gebeuren?

Brussel: “De medewerkers van Focwa in Woerden gaan mee in de fusie en zullen naar Bunnik verhuizen. We zijn nu al druk bezig om dat voor te bereiden. De nieuwe afdeling heeft de beschikking over de meer dan 100 Bovag-medewerkers en komt onder leiding te staan van een nieuwe branchemanager. Femke Teeling, de huidige directeur van Focwa, zal de organisatie verlaten en haar werk overdragen.”

Ten Broeke: “Het is juist belangrijk dat de nieuwe afdeling een nieuw gezicht krijgt. Met deze fusie schrijven we geschiedenis en is het essentieel dat je een nieuwe start kunt maken, zonder emotionele lading en met een frisse blik.”

Geplaatst in rubriek:
Ivonne Vermeulen
Ivonne Vermeulen

Ivonne Vermeulen is redacteur bij Automotive, waar ze onder andere de portefeuilles Schade en Universele markt beheert.

Dubbelinterview voorzitters Bovag en Focwa | Naam Focwa verdwijnt, medewerkers naar Bunnik | Automotive Online

Dubbelinterview voorzitters Bovag en Focwa | Naam Focwa verdwijnt, medewerkers naar Bunnik

Plusnorm • Han ten Broeke van Bovag en Peter Brussel van Focwa geven tekst en uitleg over de gezamenlijke toekomst van hun brancheorganisaties. De fusie tussen Focwa en Bovag moet in de eerste helft van 2023 een feit zijn. De medewerkers van Focwa verhuizen van Woerden naar het Bovaghuis en de naam Focwa verdwijnt. De nieuwe schadeafdeling…
Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
Eendracht maakt macht, aldus Han ten Broeke, voorzitter Bovag, en Peter Brussel, voorzitter Focwa. (Foto: Bovag, Focwa)

Han ten Broeke van Bovag en Peter Brussel van Focwa geven tekst en uitleg over de gezamenlijke toekomst van hun brancheorganisaties.

De fusie tussen Focwa en Bovag moet in de eerste helft van 2023 een feit zijn. De medewerkers van Focwa verhuizen van Woerden naar het Bovaghuis en de naam Focwa verdwijnt. De nieuwe schadeafdeling zal worden aangevoerd door een nieuwe manager. Focwa-directeur Femke Teeling en Frank Ruygrok, schademanager bij Bovag, vertrekken en dragen hun werk over. AM praat met de beide voorzitters van de brancheorganisaties: Han ten Broeke van Bovag en Peter Brussel van Focwa.

De naam Focwa verdwijnt en gaat op in Bovag. Waarom?

Peter Brussel, voorzitter Focwa: “Als je gaat fuseren moet je het ook goed doen en het beste van beide verenigingen serieus samenbrengen. Dan moet je geen half werk gaan doen en het meteen grondig aanpakken. Vanuit Focwa moeten we gewoonweg erkennen dat Bovag een veel sterkere merknaam en grotere naamsbekendheid heeft, zowel onder consumenten als in de branche. En ook in de politiek is het een naam met impact.”

Wat is het grote voordeel voor de leden dat Bovag en Focwa samengaan?

Han ten Broeke, voorzitter Bovag: “Eendracht maakt macht, dat klinkt misschien afgezaagd, maar zo simpel is het wel. Juist door de omvang en schaalgrootte worden we een sterkere organisatie voor de schadebranche. Bovag kan straks met een eensluidend geluid namens de gehele schadesector optreden, dat maakt onze positie echt veel sterker. Daar hebben de leden alleen maar voordeel bij. Gelukkig zijn ze daar ook van overtuigd en is er unaniem akkoord voor de fusie van de twee ledenraden. Vergeet niet dat de afdeling schadeherstel met 1.225 leden straks binnen Bovag de een na grootste afdeling is, na de onafhankelijke autobedrijven (3.172 leden) en voor de dealers (1.193 leden).”

Met deze fusie schrijven we geschiedenis en is het essentieel dat je een nieuwe start kunt maken

“Bovag is een economisch powerhouse waar de gehele automotivesector in samenkomt, dat wordt alleen maar sterker door deze fusie. Onze gezamenlijke inzet voor de TEK-regeling is een goed voorbeeld. In die hele discussie zijn de belangen van de schadebranche goed hoorbaar geweest en dat heeft er mede toe geleid dat de regeling door Den Haag is aangepast.”

Brussel: “Binnen Focwa staat het ambacht van schadeherstel hoog in het vaandel. Dat gaan we zeker borgen binnen de fusie. Denk aan de technische helpdesk, dat is een hele directe dienstverlening waar herstellers direct profijt van hebben in hun dagelijkse werk. Die service wordt erg gewaardeerd door de achterban, dus dat gaan we zeker continueren. Alle dienstverlening van Focwa wordt na de fusie gecontinueerd. Daar profiteren de huidige Bovag-schadeherstellers dan ook weer van. Ik ben ervan overtuigd dat we ons vanuit één sterke schadeorganisatie op vele fronten sterker kunnen profileren, ook naar opdrachtgevers en verzekeraars toe.”

Hoe zorgen jullie dat de verschillende schadeondernemers: van universele tot merkgebonden schadebedrijven, keten en niet-ketenleden zich goed vertegenwoordigd voelen?

Ten Broeke: “Binnen Bovag behartigen we de belangen van wel 14 verschillende sectoren. We zijn gewend om naar al die verschillende geluiden en belangen te luisteren. Overigens denk ik dat veel van de nu heersende, traditionele denkpatronen de komende jaren gaan plaatsmaken voor nieuwe mengvormen en retailmodellen waar diverse disciplines in terugkomen. En, de verschillende bloedgroepen hebben elkaar ook steeds harder nodig en groeien naar elkaar toe, daarin spelen we als brancheorganisatie een verbindende rol.”

Welke dossiers krijgen hoge prioriteit?

Ten Broeke: “Het is belangrijk dat onze leden zich goed kunnen voorbereiden op een duurzame, lange termijn toekomst met gezonde marges en rendementen. Juist nu consolidatie in vele sectoren speelt, ook in de schadebranche, is het essentieel dat we ondernemers vooral ook in strategisch opzicht verder kunnen helpen. Daarnaast is de strijd om de toegankelijkheid van data erg belangrijk. Dat speelt zich vooral op Europees niveau af. Ook daar kunnen we ons straks gezamenlijk veel sterker maken en een steviger geluid laten horen.”

Brussel: “De arbeidsmarkt, opleidingsbeleid en up to date houden van technische kennis zijn belangrijke issues. En natuurlijk de verdere uitrol van de Plusnorm die we al gezamenlijk hebben ontwikkeld.”

De Bovag schade-afdeling krijgt een nieuw gezicht. Waarom is dat zo belangrijk en wat gaat er verder gebeuren?

Brussel: “De medewerkers van Focwa in Woerden gaan mee in de fusie en zullen naar Bunnik verhuizen. We zijn nu al druk bezig om dat voor te bereiden. De nieuwe afdeling heeft de beschikking over de meer dan 100 Bovag-medewerkers en komt onder leiding te staan van een nieuwe branchemanager. Femke Teeling, de huidige directeur van Focwa, zal de organisatie verlaten en haar werk overdragen.”

Ten Broeke: “Het is juist belangrijk dat de nieuwe afdeling een nieuw gezicht krijgt. Met deze fusie schrijven we geschiedenis en is het essentieel dat je een nieuwe start kunt maken, zonder emotionele lading en met een frisse blik.”

Geplaatst in rubriek:
Ivonne Vermeulen
Ivonne Vermeulen

Ivonne Vermeulen is redacteur bij Automotive, waar ze onder andere de portefeuilles Schade en Universele markt beheert.