Uitstel verplichte CO2-kilometerregistratie tot 1 juli 2024

CO2-registratie • De regeling wordt wellicht nog iets aangepast en bedrijven moeten zich minstens 2 maanden tevoren kunnen voorbereiden.
Maarten Bokslag Maarten Bokslag
Foto: Shutterstock

De verplichting dat bedrijven met meer dan 100 werknemers de CO2-uitstoot van alle zakelijke mobiliteit én woon-werkverkeer moeten registreren, wordt wederom uitgesteld. Invoering stond gepland voor 1 januari 2024. Het ministerie van I&W stelt nu aan het demissionaire kabinet voor de invoer naar 1 juli 2024 te verplaatsen.

Het uitstel van het ‘Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit’ volgt op een advies van de Raad van State. De raad heeft gevraagd om enkele verduidelijkingen in de toelichting van het besluit op te nemen. Zo zou de grenswaarde, waaraan de bedrijven in 2030 moeten voldoen, wellicht iets worden aangescherpt. Omdat de bedrijven zich minstens twee maanden tevoren op de nieuwe wet moeten kunnen voorbereiden, wordt invoering per 1 januari 2024 niet gehaald. Daarom is de verplichte datum waarop bedrijven moeten gaan rapporteren verschoven naar 1 juli 2024.

De regeling volgt uit het Klimaatakkoord. Onder meer Alphabet biedt een tool om de CO2-uitstoot te kunnen registreren.

Geplaatst in rubriek:
Maarten Bokslag
Maarten Bokslag

Maarten is een ervaren freelancer op het gebied van de automotive en mobiliteit. Hij heeft een zwak voor klassieke auto's.

Uitstel verplichte CO2-kilometerregistratie tot 1 juli 2024 | Automotive Online

Uitstel verplichte CO2-kilometerregistratie tot 1 juli 2024

CO2-registratie • De regeling wordt wellicht nog iets aangepast en bedrijven moeten zich minstens 2 maanden tevoren kunnen voorbereiden.
Maarten Bokslag Maarten Bokslag
Foto: Shutterstock

De verplichting dat bedrijven met meer dan 100 werknemers de CO2-uitstoot van alle zakelijke mobiliteit én woon-werkverkeer moeten registreren, wordt wederom uitgesteld. Invoering stond gepland voor 1 januari 2024. Het ministerie van I&W stelt nu aan het demissionaire kabinet voor de invoer naar 1 juli 2024 te verplaatsen.

Het uitstel van het ‘Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit’ volgt op een advies van de Raad van State. De raad heeft gevraagd om enkele verduidelijkingen in de toelichting van het besluit op te nemen. Zo zou de grenswaarde, waaraan de bedrijven in 2030 moeten voldoen, wellicht iets worden aangescherpt. Omdat de bedrijven zich minstens twee maanden tevoren op de nieuwe wet moeten kunnen voorbereiden, wordt invoering per 1 januari 2024 niet gehaald. Daarom is de verplichte datum waarop bedrijven moeten gaan rapporteren verschoven naar 1 juli 2024.

De regeling volgt uit het Klimaatakkoord. Onder meer Alphabet biedt een tool om de CO2-uitstoot te kunnen registreren.

Geplaatst in rubriek:
Maarten Bokslag
Maarten Bokslag

Maarten is een ervaren freelancer op het gebied van de automotive en mobiliteit. Hij heeft een zwak voor klassieke auto's.