‘Verzekeraars hebben meer macht op schademarkt dan ACM concludeert’

Luberto van Buiten Luberto van Buiten
• Laatste update:
Foto: Shutterstock

De conclusie van mededingingsautoriteit ACM, dat verzekeraars geen marktverstorende positie op de schademarkt hebben, wordt in de schadebranche van meerdere kanten betwist. Uit een jaarlijkse analyse van Automotive naar de verzekeringsmarkt blijkt al dat verzekeraars, helemaal als je kijkt naar de sturingsconcepten, een flinke vinger in de pap hebben.

Ook onderzoeker Arno Onink van Trend-RX, dat onlangs samen met Automotive Insiders een onderzoek uitbracht over de schadebranche en de positie van verzekeraars daarop, reageert verbaast. “Als je de bruto premieomzet van de grootste vier verzekeraars bij elkaar optelt, kom je op een marktaandeel van 71 procent”, rekent hij voor. “Pak je de vijf grootste, dan zit je op bijna 80 procent van de markt.”

Nauwkeurige schatting

In het onderzoek zijn Nationale Nederlanden en Vivat samengevoegd, en is ook Allianz opgenomen, hoewel deze als Belgische maatschappij in Nederland geen cijfers bij DNB hoeft te deponeren. “Op basis van marktontwikkelingen is hier wel een nauwkeurige schatting te maken”, aldus Onink.

Hij zet vooral zijn vraagtekens bij het feit dat ACM de fleet- en leasemarkt en de particuliere markt min of meer over één kam scheert. “Die zijn onvergelijkbaar. Een leasemaatschappij is een klant die zijn eigen auto’s WA verzekert en de casco vaak zelf doet. Voor de particuliere markt komt ACM op basis van de bruto schadelast uit op een 30 procent gestuurde schade – dus rechtstreeks door de verzekeraars ingekocht – en 40 procent eigen keuze. Maar bij die 40 procent is er heel vaak geen sprake van eigen keuze. Althans, niet voor een schadebedrijf: de particulier laat dit over aan zijn verzekeraar. Onze inschatting is dat driekwart van alle particuliere schades uiteindelijk via een verzekeraar bij de herstelbedrijven terechtkomt. Dat bekent dat er wel degelijk sprake is van een machtspositie. De autoverzekeringsmarkt is een oligopolie, waarbij slechts een aantal partijen goed zijn voor het grootste deel van de omzet”, aldus Onink.Lees hier de analyse van Automotive over de verzekeringsmarkt (jan 2019). Aankomende week verschijnt de analyse obv de meest recente cijfers.

Meer macht

Ook Automotive zelf analyseert jaarlijks de autoverzekeringsmarkt, en komt uit op een aandeel van 60 procent voor de vier grootste verzekeraars op basis van de gegevens van DNB (hierbij ontbreekt dus Allianz en wordt Nationale-Nederlanden nog vermeld zónder Vivat). Kijkend naar de bruto schadelast zijn de sturingsconcepten daarbij in 2018 goed voor minimaal driekwart van de markt. Arno Onink: “Ik denk dat dit beeld wel klopt. En dat de grote verzekeraars alleen maar meer macht krijgen, omdat ze de laatste jaren echt werk hebben gemaakt van schadesturing, ook op het gebied van WA-schades. Het is onbegrijpelijk dat ACM zegt dat er sinds het vorige onderzoek in 2008 weinig is veranderd.”

Geplaatst in rubriek:
Luberto van Buiten
Luberto van Buiten

Luberto van Buiten (’76) ging in 2006 aan de slag bij Automotive. Hij was als hoofdredacteur eindverantwoordelijk voor de redactionele inhoud van sites en magazines van het cluster Auto & Fleet van ProMedia, en beheerde voor Automotive de portefeuilles verhuur en leasing. In zijn vrije tijd speelt Luberto gitaar in Nederpopband Laagland, tennist en loopt – zo af en toe – hard. Op 1 januari 2023 maakte hij bij ProMedia de overstap naar de functie van uitgever bij de divisie Rail & Cargo.

Reacties

  • Bolsenbroek

    Verzekeraars hebben de branche forse schade berokkend met hun ‘oligopolie’. Mooie term en juist op z’n plaats. En dat oligopolie dreigt enkel maar uit te breiden. Voor de autobranche (i.c. garage- en schadeherstelbedrijven) zit er op dit moment nog veel potentie in de WA schade. Die wordt nagenoeg niet benut. En waar die wel wordt benut, wordt ie niet júist benut. En als we nog éven wachten is de sturing op WA schade ook volledig in handen van verzekeraars. Ik weet het voor een groot deel op te lossen maar kan dat niet alleen! HELP!!

‘Verzekeraars hebben meer macht op schademarkt dan ACM concludeert’ | Automotive Online

‘Verzekeraars hebben meer macht op schademarkt dan ACM concludeert’

Luberto van Buiten Luberto van Buiten
• Laatste update:
Foto: Shutterstock

De conclusie van mededingingsautoriteit ACM, dat verzekeraars geen marktverstorende positie op de schademarkt hebben, wordt in de schadebranche van meerdere kanten betwist. Uit een jaarlijkse analyse van Automotive naar de verzekeringsmarkt blijkt al dat verzekeraars, helemaal als je kijkt naar de sturingsconcepten, een flinke vinger in de pap hebben.

Ook onderzoeker Arno Onink van Trend-RX, dat onlangs samen met Automotive Insiders een onderzoek uitbracht over de schadebranche en de positie van verzekeraars daarop, reageert verbaast. “Als je de bruto premieomzet van de grootste vier verzekeraars bij elkaar optelt, kom je op een marktaandeel van 71 procent”, rekent hij voor. “Pak je de vijf grootste, dan zit je op bijna 80 procent van de markt.”

Nauwkeurige schatting

In het onderzoek zijn Nationale Nederlanden en Vivat samengevoegd, en is ook Allianz opgenomen, hoewel deze als Belgische maatschappij in Nederland geen cijfers bij DNB hoeft te deponeren. “Op basis van marktontwikkelingen is hier wel een nauwkeurige schatting te maken”, aldus Onink.

Hij zet vooral zijn vraagtekens bij het feit dat ACM de fleet- en leasemarkt en de particuliere markt min of meer over één kam scheert. “Die zijn onvergelijkbaar. Een leasemaatschappij is een klant die zijn eigen auto’s WA verzekert en de casco vaak zelf doet. Voor de particuliere markt komt ACM op basis van de bruto schadelast uit op een 30 procent gestuurde schade – dus rechtstreeks door de verzekeraars ingekocht – en 40 procent eigen keuze. Maar bij die 40 procent is er heel vaak geen sprake van eigen keuze. Althans, niet voor een schadebedrijf: de particulier laat dit over aan zijn verzekeraar. Onze inschatting is dat driekwart van alle particuliere schades uiteindelijk via een verzekeraar bij de herstelbedrijven terechtkomt. Dat bekent dat er wel degelijk sprake is van een machtspositie. De autoverzekeringsmarkt is een oligopolie, waarbij slechts een aantal partijen goed zijn voor het grootste deel van de omzet”, aldus Onink.Lees hier de analyse van Automotive over de verzekeringsmarkt (jan 2019). Aankomende week verschijnt de analyse obv de meest recente cijfers.

Meer macht

Ook Automotive zelf analyseert jaarlijks de autoverzekeringsmarkt, en komt uit op een aandeel van 60 procent voor de vier grootste verzekeraars op basis van de gegevens van DNB (hierbij ontbreekt dus Allianz en wordt Nationale-Nederlanden nog vermeld zónder Vivat). Kijkend naar de bruto schadelast zijn de sturingsconcepten daarbij in 2018 goed voor minimaal driekwart van de markt. Arno Onink: “Ik denk dat dit beeld wel klopt. En dat de grote verzekeraars alleen maar meer macht krijgen, omdat ze de laatste jaren echt werk hebben gemaakt van schadesturing, ook op het gebied van WA-schades. Het is onbegrijpelijk dat ACM zegt dat er sinds het vorige onderzoek in 2008 weinig is veranderd.”

Geplaatst in rubriek:
Luberto van Buiten
Luberto van Buiten

Luberto van Buiten (’76) ging in 2006 aan de slag bij Automotive. Hij was als hoofdredacteur eindverantwoordelijk voor de redactionele inhoud van sites en magazines van het cluster Auto & Fleet van ProMedia, en beheerde voor Automotive de portefeuilles verhuur en leasing. In zijn vrije tijd speelt Luberto gitaar in Nederpopband Laagland, tennist en loopt – zo af en toe – hard. Op 1 januari 2023 maakte hij bij ProMedia de overstap naar de functie van uitgever bij de divisie Rail & Cargo.

Reacties

  • Bolsenbroek

    Verzekeraars hebben de branche forse schade berokkend met hun ‘oligopolie’. Mooie term en juist op z’n plaats. En dat oligopolie dreigt enkel maar uit te breiden. Voor de autobranche (i.c. garage- en schadeherstelbedrijven) zit er op dit moment nog veel potentie in de WA schade. Die wordt nagenoeg niet benut. En waar die wel wordt benut, wordt ie niet júist benut. En als we nog éven wachten is de sturing op WA schade ook volledig in handen van verzekeraars. Ik weet het voor een groot deel op te lossen maar kan dat niet alleen! HELP!!