Op bezoek | Oplopende frustratie in schadebranche overal voelbaar

Op bezoek • Dat de schadebranche in een crisis verkeert wordt door niemand echt hardop gezegd, maar dat het huidige systeem aan alle kanten piept en kraakt, is wel duidelijk. Iedereen is het er unaniem over eens dat alles op alles moet worden gezet om de branche weer gezond te krijgen.
Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
Iedereen is het erover eens dat alles op alles moet worden gezet om de branche weer gezond te krijgen. (Foto: Marcel Cazemier)

In tijden van crisis stromen de kerken vol; die opmerking viel een aantal keren tijdens het schade-event dat Automotive afgelopen donderdag organiseerde. Het was in ieder geval volle bak in Hal4 in Rotterdam waar ruim 160 schadeprofessionals bijeen kwamen voor het seminar, terwijl ’s ochtends een bezoek was gebracht aan de hightech vestiging van Van Mossel Autoschade. Dat de schadebranche op dit moment moeilijke tijden beleeft is duidelijk en paradoxaal: aan het werkaanbod ligt het namelijk niet. De werkplaatsen staan vol schadewerk, maar er zijn medewerkers tekort om al dat werk op tijd te repareren waardoor de wachttijden voor klanten oplopen. 

Onder leiding van AM-hoofdredacteur Luberto van Buiten schoven onder andere Albèrt de Goey, eigenaar ABS Ad de Goey, Saskia Booy van Autotech Alliantie, Bob van Willigen, commercieel medewerker Reco Automotive en Rene Beukers, schademanager Louwman aan tafel. Ook Thomas Hermans, managing director Solera Nederland, Evert-Jeen van der Meer, industry director mobility Aon, Femke Teeling, directeur Focwa en Frank Ruyrok, branchemanager Bovag Schade waren van de partij.

We gaan niet meer alleen sturen op prijs, maar op KPI’s

Het grote tekort aan personeel, de achterstand in kennis, zorgen over de hogere kosten, de stijgende schadelast -inmiddels is het gemiddelde schadebedrag 1.689 euro-, de investeringsdruk en de gespannen verstandhouding met opdrachtgevers en verzekeraars. Al deze pijnpunten kwamen voorbij deze middag en konden rekenen op de nodige reacties vanuit de zaal, waaruit duidelijk blijkt dat de huidige malaise iedereen raakt: of je nu een relatief kleine of grote schadeondernemer bent. Tegelijkertijd toont het de grote betrokkenheid bij de branche en is het gevoel van frustratie en soms ook machteloosheid duidelijk merkbaar, vooral als het gaat over tarieven en de verstandhouding met verzekeraars. Op dit moment zijn de tariefrondes gaande en houdt iedereen zijn kaarten strak tegen zich aan. En zo blijft de grote vraag: wie gaat de hogere kosten betalen en komt dat ook terug in de nieuwe tarieven, gehuld in mist. “Al zouden we willen, we mogen niks zeggen over de tarieven en doen dat ook niet. Dan staat de ACM voor onze deur, krijgen we een dikke boete en dat willen we niet”, zegt Femke Teeling, directeur Focwa. Ondernemer Albèrt de Goey wilde er nog wel over kwijt dat er meer begrip lijkt te zijn onder verzekeraars en dat er “constructiever wordt meegedacht”.  

Confronteren

“We hebben besloten om schades niet meer alleen op prijs te sturen en gaan de schadeketens ook beoordelen op KPI’s”, zegt Van der Meer, die voor de toekomst trouwens vooral gelooft in schadepreventie en meer monitoren op rijgedrag (pay as you drive, bijvoorbeeld). “Vooral onder de zakelijke leaserijders moet veel meer bewustzijn voor de kosten van schade komen. Je zou hen meer moeten confronteren met de schadebedragen. Ook zou je aan een soort bonus-malus systeem kunnen denken; rij je meer schade, betaal je ook meer.” 

Teeling van Focwa wees de zaal er nog op dat het bij de totale reset van de branche, waar samen met Bovag op wordt gehamerd, zeker niet alleen gaat over de hoogte van vergoedingen. “Er is veel meer nodig om de branche weer beter te laten functioneren. Denk aan andere afspraken, meer contractvormen en flexibeler afspraken.”  Wat betreft de fusie tussen Bovag en Focwa houden beiden de lippen stijf op elkaar. “Een broedende kip moet je niet storen”, is het commentaar van Ruygrok.

Ondernemers moeten zelf ook tijd willen steken in leerlingschadeherstellers

Een hoofdpijndossier dat de branche al lang parten speelt is het gebrek aan instroom van jonge mensen. “Dat vergt een structurele aanpak”, vindt Saskia Booy. “Het probleem is dat we niet de enige sector zijn die met probleem kampt. De hele technische sector heeft er last van en dus moeten we concurreren met bedrijven die meer te bieden hebben en dan leggen wij het af.” 

Best practices die goed blijken te werken, zijn regionale initiatieven waarbij bedrijfsleven en onderwijs intensief met elkaar samenwerken. “Feit is wel dat ondernemers zelf ook actief tijd en energie moeten willen steken in de begeleiding van leerlingschadeherstellers”, vindt Booy. En juist dat blijkt op dit moment vaak een knelpunt, merken ook Rene Beukers en Bob van Willigen. “Er is werk genoeg, de werkplaatsen staan overvol, maar er zijn niet genoeg medewerkers om al het werk te doen, waardoor de wachttijden voor klanten oplopen en alle handen van de huidige medewerkers nodig zijn om het werk te kunnen wegkrijgen”, beaamt Van Willigen.

Ondertussen bij de buren

De cijfertabellen van Solera, toegelicht door Thomas Hermans, bevestigen het beeld dat het gemiddelde schadebedrag (GSB) de laatste jaren stijgt. Dit jaar staat het GSB op gemiddeld 1.689 euro, terwijl dat in 2019 nog 1.353 euro was Volgens Hermans is die stijging vooral te wijten aan meer arbeidsuren per opdracht (complexer werkt vereist meer tijd) en een kostenstijging van spuitmaterialen. Verder is er volgens hem niet veel verandert in verhoudingen van het GSB. Interessant is nog wel de vergelijking met onze buurlanden; dan blijkt ons Nederland GSB namelijk nogal mee te vallen. In België is dat 1.898, Duitsland 1.908 en in het VK ligt dat op 3.233 euro.

OP BEZOEK

De redactie van Automotive bezoekt tal van evenementen. In de online rubriek ‘Op bezoek’ leest u wat ons zoal opviel.
Wat: Schade-event Automotive, Automotive Insiders / Wanneer: 1-12 / Waar: Van Mossel Hightech schadeherstel en Hal4 Rotterdam / Aantal bezoekers: 160 / Doelgroep: schadeprofessionals.

 

Geplaatst in rubriek:
Ivonne Vermeulen
Ivonne Vermeulen

Ivonne Vermeulen is redacteur bij Automotive, waar ze onder andere de portefeuilles Schade en Universele markt beheert.

Op bezoek | Oplopende frustratie in schadebranche overal voelbaar | Automotive Online

Op bezoek | Oplopende frustratie in schadebranche overal voelbaar

Op bezoek • Dat de schadebranche in een crisis verkeert wordt door niemand echt hardop gezegd, maar dat het huidige systeem aan alle kanten piept en kraakt, is wel duidelijk. Iedereen is het er unaniem over eens dat alles op alles moet worden gezet om de branche weer gezond te krijgen.
Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
Iedereen is het erover eens dat alles op alles moet worden gezet om de branche weer gezond te krijgen. (Foto: Marcel Cazemier)

In tijden van crisis stromen de kerken vol; die opmerking viel een aantal keren tijdens het schade-event dat Automotive afgelopen donderdag organiseerde. Het was in ieder geval volle bak in Hal4 in Rotterdam waar ruim 160 schadeprofessionals bijeen kwamen voor het seminar, terwijl ’s ochtends een bezoek was gebracht aan de hightech vestiging van Van Mossel Autoschade. Dat de schadebranche op dit moment moeilijke tijden beleeft is duidelijk en paradoxaal: aan het werkaanbod ligt het namelijk niet. De werkplaatsen staan vol schadewerk, maar er zijn medewerkers tekort om al dat werk op tijd te repareren waardoor de wachttijden voor klanten oplopen. 

Onder leiding van AM-hoofdredacteur Luberto van Buiten schoven onder andere Albèrt de Goey, eigenaar ABS Ad de Goey, Saskia Booy van Autotech Alliantie, Bob van Willigen, commercieel medewerker Reco Automotive en Rene Beukers, schademanager Louwman aan tafel. Ook Thomas Hermans, managing director Solera Nederland, Evert-Jeen van der Meer, industry director mobility Aon, Femke Teeling, directeur Focwa en Frank Ruyrok, branchemanager Bovag Schade waren van de partij.

We gaan niet meer alleen sturen op prijs, maar op KPI’s

Het grote tekort aan personeel, de achterstand in kennis, zorgen over de hogere kosten, de stijgende schadelast -inmiddels is het gemiddelde schadebedrag 1.689 euro-, de investeringsdruk en de gespannen verstandhouding met opdrachtgevers en verzekeraars. Al deze pijnpunten kwamen voorbij deze middag en konden rekenen op de nodige reacties vanuit de zaal, waaruit duidelijk blijkt dat de huidige malaise iedereen raakt: of je nu een relatief kleine of grote schadeondernemer bent. Tegelijkertijd toont het de grote betrokkenheid bij de branche en is het gevoel van frustratie en soms ook machteloosheid duidelijk merkbaar, vooral als het gaat over tarieven en de verstandhouding met verzekeraars. Op dit moment zijn de tariefrondes gaande en houdt iedereen zijn kaarten strak tegen zich aan. En zo blijft de grote vraag: wie gaat de hogere kosten betalen en komt dat ook terug in de nieuwe tarieven, gehuld in mist. “Al zouden we willen, we mogen niks zeggen over de tarieven en doen dat ook niet. Dan staat de ACM voor onze deur, krijgen we een dikke boete en dat willen we niet”, zegt Femke Teeling, directeur Focwa. Ondernemer Albèrt de Goey wilde er nog wel over kwijt dat er meer begrip lijkt te zijn onder verzekeraars en dat er “constructiever wordt meegedacht”.  

Confronteren

“We hebben besloten om schades niet meer alleen op prijs te sturen en gaan de schadeketens ook beoordelen op KPI’s”, zegt Van der Meer, die voor de toekomst trouwens vooral gelooft in schadepreventie en meer monitoren op rijgedrag (pay as you drive, bijvoorbeeld). “Vooral onder de zakelijke leaserijders moet veel meer bewustzijn voor de kosten van schade komen. Je zou hen meer moeten confronteren met de schadebedragen. Ook zou je aan een soort bonus-malus systeem kunnen denken; rij je meer schade, betaal je ook meer.” 

Teeling van Focwa wees de zaal er nog op dat het bij de totale reset van de branche, waar samen met Bovag op wordt gehamerd, zeker niet alleen gaat over de hoogte van vergoedingen. “Er is veel meer nodig om de branche weer beter te laten functioneren. Denk aan andere afspraken, meer contractvormen en flexibeler afspraken.”  Wat betreft de fusie tussen Bovag en Focwa houden beiden de lippen stijf op elkaar. “Een broedende kip moet je niet storen”, is het commentaar van Ruygrok.

Ondernemers moeten zelf ook tijd willen steken in leerlingschadeherstellers

Een hoofdpijndossier dat de branche al lang parten speelt is het gebrek aan instroom van jonge mensen. “Dat vergt een structurele aanpak”, vindt Saskia Booy. “Het probleem is dat we niet de enige sector zijn die met probleem kampt. De hele technische sector heeft er last van en dus moeten we concurreren met bedrijven die meer te bieden hebben en dan leggen wij het af.” 

Best practices die goed blijken te werken, zijn regionale initiatieven waarbij bedrijfsleven en onderwijs intensief met elkaar samenwerken. “Feit is wel dat ondernemers zelf ook actief tijd en energie moeten willen steken in de begeleiding van leerlingschadeherstellers”, vindt Booy. En juist dat blijkt op dit moment vaak een knelpunt, merken ook Rene Beukers en Bob van Willigen. “Er is werk genoeg, de werkplaatsen staan overvol, maar er zijn niet genoeg medewerkers om al het werk te doen, waardoor de wachttijden voor klanten oplopen en alle handen van de huidige medewerkers nodig zijn om het werk te kunnen wegkrijgen”, beaamt Van Willigen.

Ondertussen bij de buren

De cijfertabellen van Solera, toegelicht door Thomas Hermans, bevestigen het beeld dat het gemiddelde schadebedrag (GSB) de laatste jaren stijgt. Dit jaar staat het GSB op gemiddeld 1.689 euro, terwijl dat in 2019 nog 1.353 euro was Volgens Hermans is die stijging vooral te wijten aan meer arbeidsuren per opdracht (complexer werkt vereist meer tijd) en een kostenstijging van spuitmaterialen. Verder is er volgens hem niet veel verandert in verhoudingen van het GSB. Interessant is nog wel de vergelijking met onze buurlanden; dan blijkt ons Nederland GSB namelijk nogal mee te vallen. In België is dat 1.898, Duitsland 1.908 en in het VK ligt dat op 3.233 euro.

OP BEZOEK

De redactie van Automotive bezoekt tal van evenementen. In de online rubriek ‘Op bezoek’ leest u wat ons zoal opviel.
Wat: Schade-event Automotive, Automotive Insiders / Wanneer: 1-12 / Waar: Van Mossel Hightech schadeherstel en Hal4 Rotterdam / Aantal bezoekers: 160 / Doelgroep: schadeprofessionals.

 

Geplaatst in rubriek:
Ivonne Vermeulen
Ivonne Vermeulen

Ivonne Vermeulen is redacteur bij Automotive, waar ze onder andere de portefeuilles Schade en Universele markt beheert.