Bovag vreest dat automobilist dupe wordt van CO2-reductieplannen

Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
"Mobiliteit is al zwaar belast", aldus Bertho Eckhard, voorzitter Bovag. (Foto: Bovag)

Bovag is blij met de progressie die is behaald aan de zogenaamde Mobiliteitstafel, zo meldt de brancheorganisatie vandaag naar aanleiding van overleg over het Klimaatakkoord. Tijdens dit overleg presenteerden 5 verschillende ’tafels’, die elk een sector vertegenwoordigen (elektriciteit, industrie, mobiliteit, landbouw en gebouwde omgeving) hun plannen hoe de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49 procent kan worden verminderd, zoals het regeerakkoord eist.

Lange lijst met maatregelen

In de zogenaamde Mobiliteitstafel zijn diverse belangenorganisaties vertegenwoordigd om voorstellen te formuleren zodat de doelen uit het Parijs-akkoord worden gehaald in ons land. Er is een lange lijst aan mogelijke maatregelen opgesteld, die optellen tot veel meer dan 7,3 megaton CO2-reductie in de sector mobiliteit. Deze zomer worden alle voorgestelde maatregelen doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Pas later in het jaar wordt duidelijk tot welke concrete(re) maatregelen dit leidt én wat voor (financiële) consequenties dit heeft in de diverse sectoren.

Volgens Bovag zijn niet alle maatregelen even realistisch of haalbaar. Het gaat om veel geld en grote consequenties voor automobilisten, meent de brancheorganisatie. Het is daarom belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt en dat de maatregelen op financiële, maatschappelijke en politieke haalbaarheid worden getoetst. “Voor de haalbaarheid is het belangrijk dat het kabinet de Mobiliteitstafel de ruimte gunt om in elk geval een deel van de kosten van de maatregelen buiten de autobelastingen te mogen neerleggen”, aldus Bertho Eckhardt, algemeen voorzitter Bovag. “Als je de opkomst van elektrische auto’s wil versneller door subsidie, dan moet dat niet over de rug van andere automobilisten gebeuren. Mobiliteit is al één van de zwaarst belaste sectoren in ons land.”

Waken voor verstoring

Ook wil Eckhardt ervoor waken dat ‘stimulerende maatregelen de markt in Nederland ernstig verstoren, zoals we dat met het oude bijtellingssysteem hebben ervaren’. “De grootste en meest kosteneffectieve winst voor het klimaat wordt geboekt met Europees bronbeleid, oftewel strengere maatregelen voor fabrikanten”, aldus Eckhardt. “Als Nederland een versnelling wil aanbrengen in het aantal EV’s, dan zullen de voordelen niet alleen neer moeten slaan op de zakelijk rijder, maar ook bij de particulier. Voor tempo in de overgang naar massaal elektrisch rijden is namelijk ook de particulier nodig.” 

Degelijke basis

Volgens RAI Vereniging vormen de voorstellen voor een Klimaatakkoord een degelijke basis om de uitstoot van CO2 in Nederland terug te dringen. Zo laat de RAI Vereniging weten in een persbericht. Voorzitter Steven van Eijck juicht het akkoord toe en stuurt aan op een systeem waarin gebruikers gaan betalen naar gebruik en CO2-uitstoot. Volgens de organisatie zou ook beter moeten worden gekeken naar de beschikbaarheid van voldoende elektrische auto’s en de benodigde toekomstige (laad)capaciteit van het energienetwerk. Het komt, volgens RAI Vereniging, nu aan op de juiste prioritering van maatregelen en zeker zo belangrijk, de manier van financiering. Hierbij moet niet alleen worden gekeken naar de bijdrage van de maatregel aan de CO2-reductie, maar ook naar de impact van de maatregel voor reizigers en ondernemers. Juist op het punt van financiering is nog veel onduidelijk, volgens de RAI Vereniging.

Geplaatst in rubriek:
Ivonne Vermeulen
Ivonne Vermeulen

Ivonne Vermeulen is redacteur bij Automotive, waar ze onder andere de portefeuilles Schade en Universele markt beheert.

Reacties

  • Roel Hindriks

    Aan de “mobiliteitstafel” een moeilijk verhaal. Bovag en RAI hebben duidelijk verschillende doelstellingen en dat merk je steeds weer. RAI volgt meer de lijn van autoproducenten en BOVAG heeft beduidend meer aandacht voor het totaal aan (auto)mobiliteits aspecten. VNA houdt zich nogal afzijdig, net als autofinanciers natuurlijk.

Bovag vreest dat automobilist dupe wordt van CO2-reductieplannen | Automotive Online

Bovag vreest dat automobilist dupe wordt van CO2-reductieplannen

Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
"Mobiliteit is al zwaar belast", aldus Bertho Eckhard, voorzitter Bovag. (Foto: Bovag)

Bovag is blij met de progressie die is behaald aan de zogenaamde Mobiliteitstafel, zo meldt de brancheorganisatie vandaag naar aanleiding van overleg over het Klimaatakkoord. Tijdens dit overleg presenteerden 5 verschillende ’tafels’, die elk een sector vertegenwoordigen (elektriciteit, industrie, mobiliteit, landbouw en gebouwde omgeving) hun plannen hoe de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49 procent kan worden verminderd, zoals het regeerakkoord eist.

Lange lijst met maatregelen

In de zogenaamde Mobiliteitstafel zijn diverse belangenorganisaties vertegenwoordigd om voorstellen te formuleren zodat de doelen uit het Parijs-akkoord worden gehaald in ons land. Er is een lange lijst aan mogelijke maatregelen opgesteld, die optellen tot veel meer dan 7,3 megaton CO2-reductie in de sector mobiliteit. Deze zomer worden alle voorgestelde maatregelen doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Pas later in het jaar wordt duidelijk tot welke concrete(re) maatregelen dit leidt én wat voor (financiële) consequenties dit heeft in de diverse sectoren.

Volgens Bovag zijn niet alle maatregelen even realistisch of haalbaar. Het gaat om veel geld en grote consequenties voor automobilisten, meent de brancheorganisatie. Het is daarom belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt en dat de maatregelen op financiële, maatschappelijke en politieke haalbaarheid worden getoetst. “Voor de haalbaarheid is het belangrijk dat het kabinet de Mobiliteitstafel de ruimte gunt om in elk geval een deel van de kosten van de maatregelen buiten de autobelastingen te mogen neerleggen”, aldus Bertho Eckhardt, algemeen voorzitter Bovag. “Als je de opkomst van elektrische auto’s wil versneller door subsidie, dan moet dat niet over de rug van andere automobilisten gebeuren. Mobiliteit is al één van de zwaarst belaste sectoren in ons land.”

Waken voor verstoring

Ook wil Eckhardt ervoor waken dat ‘stimulerende maatregelen de markt in Nederland ernstig verstoren, zoals we dat met het oude bijtellingssysteem hebben ervaren’. “De grootste en meest kosteneffectieve winst voor het klimaat wordt geboekt met Europees bronbeleid, oftewel strengere maatregelen voor fabrikanten”, aldus Eckhardt. “Als Nederland een versnelling wil aanbrengen in het aantal EV’s, dan zullen de voordelen niet alleen neer moeten slaan op de zakelijk rijder, maar ook bij de particulier. Voor tempo in de overgang naar massaal elektrisch rijden is namelijk ook de particulier nodig.” 

Degelijke basis

Volgens RAI Vereniging vormen de voorstellen voor een Klimaatakkoord een degelijke basis om de uitstoot van CO2 in Nederland terug te dringen. Zo laat de RAI Vereniging weten in een persbericht. Voorzitter Steven van Eijck juicht het akkoord toe en stuurt aan op een systeem waarin gebruikers gaan betalen naar gebruik en CO2-uitstoot. Volgens de organisatie zou ook beter moeten worden gekeken naar de beschikbaarheid van voldoende elektrische auto’s en de benodigde toekomstige (laad)capaciteit van het energienetwerk. Het komt, volgens RAI Vereniging, nu aan op de juiste prioritering van maatregelen en zeker zo belangrijk, de manier van financiering. Hierbij moet niet alleen worden gekeken naar de bijdrage van de maatregel aan de CO2-reductie, maar ook naar de impact van de maatregel voor reizigers en ondernemers. Juist op het punt van financiering is nog veel onduidelijk, volgens de RAI Vereniging.

Geplaatst in rubriek:
Ivonne Vermeulen
Ivonne Vermeulen

Ivonne Vermeulen is redacteur bij Automotive, waar ze onder andere de portefeuilles Schade en Universele markt beheert.

Reacties

  • Roel Hindriks

    Aan de “mobiliteitstafel” een moeilijk verhaal. Bovag en RAI hebben duidelijk verschillende doelstellingen en dat merk je steeds weer. RAI volgt meer de lijn van autoproducenten en BOVAG heeft beduidend meer aandacht voor het totaal aan (auto)mobiliteits aspecten. VNA houdt zich nogal afzijdig, net als autofinanciers natuurlijk.