Europese Commissie doet nieuwe poging dieselnormen te versoepelen

Peter Teffer Peter Teffer
• Laatste update:
De Europese Commissie presenteert oude wijn in een nieuwe zak. (Foto: Shutterstock)

De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, probeert het gewoon nog een keer: nadat het Europese Hof van Justitie afgelopen december verklaarde dat een versoepeling van emissienormen voor dieselauto’s in 2015 tegenstrijdig was met het EU-recht, heeft de Commissie vandaag een nieuw wetsvoorstel gepresenteerd om dezelfde versoepeling alsnog voor elkaar te krijgen.

Dat ongeldig verklaarde besluit uit 2016 was een uitkomst in het juridische bouwwerk rondom de zogeheten Real Driving Emissions-test (RDE-test), sinds 2017 onderdeel van de typegoedkeuring. Deze RDE-test benadert de praktijk beter dan de vorige – en dat betekent dus ook dat de emissiewaarden uit de test hoger liggen. Autofabrikanten lobbyden daarom bij de regeringen van lidstaten om een versoepeling van de emissienormen. De Commissie ging overstag en besloot dat auto’s tot 1 januari 2020 worden goedgekeurd onder de RDE-test als ze tot 168 milligram NOx per kilometer uitstootten, terwijl de EU-norm al in 2007 was vastgesteld op 80 mg/km. Vanaf 2020 zouden auto’s goedkeuring krijgen als ze tot 114,4 mg/km uitstootten.

Het Hof verklaarde in december vorig jaar dat de EC de verkeerde procedure had gevolgd bij het vaststellen van de soepelere norm, waarbij de rol van het Europees Parlement te beperkt is: namelijk alleen het vaststellen of afwijzen van het voorstel. In plaats daarvan had het Europees Parlement recht moeten hebben om de wetstekst inhoudelijk te kunnen wijzigen.

Zelfde voorstel

Aan die eis komt de Commissie nu tegemoet, door via de uitgebreidere procedure hetzelfde voorstel te doen. Het stelt voor dat de verordening uit 2007 moet worden gewijzigd. Volgens de Commissie is het een procedurele kwestie, geen inhoudelijke. “Het Gerecht trok de technische onderbouwing van de conformiteitsfactoren niet in twijfel,” aldus de Commissie. ‘Conformiteitsfactoren’ is een technische benaming voor het versoepelen van de normen. “Daarom, en aangezien er in de huidige stand van de technologische ontwikkeling nog altijd een discrepantie bestaat tussen de emissies die worden gemeten onder reële rijomstandigheden op de weg en de emissies die in een laboratorium worden gemeten, is het passend om de conformiteitsfactoren op te nemen in Verordening (EG) nr. 715/2007”, aldus de Commissie.

Nu zal het Europees Parlement akkoord moeten gaan met deze tekst. Het is nog maar de vraag of dat gebeurt. De fracties die in 2016 voorstander waren van de versoepeling van de normen hebben zetels verloren bij de verkiezingen, terwijl de groene fractie juist is gegroeid.

Tegelijk zal de autobranche hopen dat het wetsvoorstel wordt aangenomen. Zo niet, dan dreigt  een juridisch vacuüm. Mogelijk moeten auto’s bij de typegoedkeuring dan door RDE-test met hooguit 80 mg/km stikstofoxide-uitstoot, wat volgens fabrikanten dus in veel gevallen onhaalbaar is. “Marktdeelnemers moet zo snel mogelijk, en in elk geval voordat het arrest op 23 februari 2020 in werking treedt, duidelijkheid worden verschaft betreffende de toepasselijke regels”, aldus de Commissie.

Geplaatst in rubriek:
Peter Teffer
Peter Teffer

Peter Teffer is freelance journalist en auteur van het boek Dieselgate. Voor Automotive houdt hij de autogerelateerde ontwikkelingen in Brussel in de gaten.

Europese Commissie doet nieuwe poging dieselnormen te versoepelen | Automotive Online

Europese Commissie doet nieuwe poging dieselnormen te versoepelen

Peter Teffer Peter Teffer
• Laatste update:
De Europese Commissie presenteert oude wijn in een nieuwe zak. (Foto: Shutterstock)

De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, probeert het gewoon nog een keer: nadat het Europese Hof van Justitie afgelopen december verklaarde dat een versoepeling van emissienormen voor dieselauto’s in 2015 tegenstrijdig was met het EU-recht, heeft de Commissie vandaag een nieuw wetsvoorstel gepresenteerd om dezelfde versoepeling alsnog voor elkaar te krijgen.

Dat ongeldig verklaarde besluit uit 2016 was een uitkomst in het juridische bouwwerk rondom de zogeheten Real Driving Emissions-test (RDE-test), sinds 2017 onderdeel van de typegoedkeuring. Deze RDE-test benadert de praktijk beter dan de vorige – en dat betekent dus ook dat de emissiewaarden uit de test hoger liggen. Autofabrikanten lobbyden daarom bij de regeringen van lidstaten om een versoepeling van de emissienormen. De Commissie ging overstag en besloot dat auto’s tot 1 januari 2020 worden goedgekeurd onder de RDE-test als ze tot 168 milligram NOx per kilometer uitstootten, terwijl de EU-norm al in 2007 was vastgesteld op 80 mg/km. Vanaf 2020 zouden auto’s goedkeuring krijgen als ze tot 114,4 mg/km uitstootten.

Het Hof verklaarde in december vorig jaar dat de EC de verkeerde procedure had gevolgd bij het vaststellen van de soepelere norm, waarbij de rol van het Europees Parlement te beperkt is: namelijk alleen het vaststellen of afwijzen van het voorstel. In plaats daarvan had het Europees Parlement recht moeten hebben om de wetstekst inhoudelijk te kunnen wijzigen.

Zelfde voorstel

Aan die eis komt de Commissie nu tegemoet, door via de uitgebreidere procedure hetzelfde voorstel te doen. Het stelt voor dat de verordening uit 2007 moet worden gewijzigd. Volgens de Commissie is het een procedurele kwestie, geen inhoudelijke. “Het Gerecht trok de technische onderbouwing van de conformiteitsfactoren niet in twijfel,” aldus de Commissie. ‘Conformiteitsfactoren’ is een technische benaming voor het versoepelen van de normen. “Daarom, en aangezien er in de huidige stand van de technologische ontwikkeling nog altijd een discrepantie bestaat tussen de emissies die worden gemeten onder reële rijomstandigheden op de weg en de emissies die in een laboratorium worden gemeten, is het passend om de conformiteitsfactoren op te nemen in Verordening (EG) nr. 715/2007”, aldus de Commissie.

Nu zal het Europees Parlement akkoord moeten gaan met deze tekst. Het is nog maar de vraag of dat gebeurt. De fracties die in 2016 voorstander waren van de versoepeling van de normen hebben zetels verloren bij de verkiezingen, terwijl de groene fractie juist is gegroeid.

Tegelijk zal de autobranche hopen dat het wetsvoorstel wordt aangenomen. Zo niet, dan dreigt  een juridisch vacuüm. Mogelijk moeten auto’s bij de typegoedkeuring dan door RDE-test met hooguit 80 mg/km stikstofoxide-uitstoot, wat volgens fabrikanten dus in veel gevallen onhaalbaar is. “Marktdeelnemers moet zo snel mogelijk, en in elk geval voordat het arrest op 23 februari 2020 in werking treedt, duidelijkheid worden verschaft betreffende de toepasselijke regels”, aldus de Commissie.

Geplaatst in rubriek:
Peter Teffer
Peter Teffer

Peter Teffer is freelance journalist en auteur van het boek Dieselgate. Voor Automotive houdt hij de autogerelateerde ontwikkelingen in Brussel in de gaten.