Europese Rekenkamer kraakt beleid biobrandstoffen

Europese Unie • De EU heeft het beleid zo vaak aangepast, dat de resultaten niet meer goed te zien zijn.
Maarten Bokslag Maarten Bokslag
(Foto: Shutterstock)

De Europese Rekenkamer velt een zwaar oordeel over het beleid van de Europese Unie op het gebied van biobrandstoffen. De Rekenkamer maakte de balans op en constateert dat vooral het ontbreken van een langetermijnperspectief in het biobrandstoffenbeleid van de EU de investeringszekerheid heeft aangetast. Daardoor verloopt het beleid veel langzamer dan gepland, meldt de Rekenkamer.

Niet altijd milieuvriendelijk

Biobrandstoffen zijn lang niet altijd milieuvriendelijk en zeker niet concurrerend in prijs, stelt de Rekenkamer vast. De afgelopen tien jaar is ongeveer 430 miljoen euro uitgegeven aan het bevorderen van biobrandstoffen. Maar doordat het beleid telkens veranderde, hebben veel investeerders zich teruggetrokken.

Te veel onduidelijkheid

Waar het gaat om auto’s hekelt de Rekenkamer de uitzonderingspositie die vanaf 2035 wordt gemaakt voor auto’s met een verbrandingsmotor, die enkel op CO2-neutrale brandstof kunnen rijden. Want wie bepaalt hier wat CO2-neutraal is? En welk beleid wordt er de komende 10 jaar gevoerd om die uitzonderingspositie te handhaven? Elders in het rapport wordt genoemd dat de EU-lidstaten verplicht steeds meer biobrandstof aan de pomp door de fossiele brandstoffen te mengen. Maar bij een groot deel van het huidige wagenpark werkt de verbrandingsmotor niet meer goed als er meer dan 10 procent ecofuel wordt bijgemengd. Uit experimenten in Finland blijkt dat een percentage van 85 procent haalbaar is na aanpassingen van de motor, maar ook daar is geen beleid op.

De Rekenkamer pleit in het verslag voor een samenhangend langetermijnbeleid.

Geplaatst in rubriek:
Maarten Bokslag
Maarten Bokslag

Maarten is een ervaren freelancer op het gebied van de automotive en mobiliteit. Hij heeft een zwak voor klassieke auto's.

Europese Rekenkamer kraakt beleid biobrandstoffen | Automotive Online

Europese Rekenkamer kraakt beleid biobrandstoffen

Europese Unie • De EU heeft het beleid zo vaak aangepast, dat de resultaten niet meer goed te zien zijn.
Maarten Bokslag Maarten Bokslag
(Foto: Shutterstock)

De Europese Rekenkamer velt een zwaar oordeel over het beleid van de Europese Unie op het gebied van biobrandstoffen. De Rekenkamer maakte de balans op en constateert dat vooral het ontbreken van een langetermijnperspectief in het biobrandstoffenbeleid van de EU de investeringszekerheid heeft aangetast. Daardoor verloopt het beleid veel langzamer dan gepland, meldt de Rekenkamer.

Niet altijd milieuvriendelijk

Biobrandstoffen zijn lang niet altijd milieuvriendelijk en zeker niet concurrerend in prijs, stelt de Rekenkamer vast. De afgelopen tien jaar is ongeveer 430 miljoen euro uitgegeven aan het bevorderen van biobrandstoffen. Maar doordat het beleid telkens veranderde, hebben veel investeerders zich teruggetrokken.

Te veel onduidelijkheid

Waar het gaat om auto’s hekelt de Rekenkamer de uitzonderingspositie die vanaf 2035 wordt gemaakt voor auto’s met een verbrandingsmotor, die enkel op CO2-neutrale brandstof kunnen rijden. Want wie bepaalt hier wat CO2-neutraal is? En welk beleid wordt er de komende 10 jaar gevoerd om die uitzonderingspositie te handhaven? Elders in het rapport wordt genoemd dat de EU-lidstaten verplicht steeds meer biobrandstof aan de pomp door de fossiele brandstoffen te mengen. Maar bij een groot deel van het huidige wagenpark werkt de verbrandingsmotor niet meer goed als er meer dan 10 procent ecofuel wordt bijgemengd. Uit experimenten in Finland blijkt dat een percentage van 85 procent haalbaar is na aanpassingen van de motor, maar ook daar is geen beleid op.

De Rekenkamer pleit in het verslag voor een samenhangend langetermijnbeleid.

Geplaatst in rubriek:
Maarten Bokslag
Maarten Bokslag

Maarten is een ervaren freelancer op het gebied van de automotive en mobiliteit. Hij heeft een zwak voor klassieke auto's.