Mkb isoleert zich door beperkt bewustzijn cyberdreiging

Advertorial • Dit is de titel van het recent door ABN AMRO gepubliceerd onderzoek onder 233 zakelijke klanten. Waar vorig jaar het grootbedrijf nog significant meer werd aangevallen dan het mkb, zijn die verschillen nu nog marginaal. Kleinere bedrijven lijken op deze ontwikkeling weinig acht te slaan; hun risicoperceptie is gelijk gebleven. Bij grotere organisaties steeg de risicoperceptie wel sterk. Kleine bedrijven moeten dan ook het been bijtrekken, mede om te voorkomen dat ze als gevolg van nieuwe wetgeving geen opdrachten meer krijgen.
Albert-Jan Cornelissen Albert-Jan Cornelissen
Foto: New Vision Groep

Noodzaak van extra aandacht geldt ook voor autodealers en andere automotive-bedrijven

Een beperkt bewustzijn van cyberdreigingen kan aanzienlijke gevolgen hebben voor autodealers en andere automotive-bedrijven. Denk hierbij onder andere, maar zeker niet limitatief, aan de volgende effecten van een beperkt bewustzijn van cyberdreigingen:

  • Verhoogd risico op datalekken: autodealers en andere automotive-bedrijven verwerken vaak gevoelige informatie, zoals klantgegevens, financiële gegevens en persoonlijke identificeerbare informatie. Een beperkt bewustzijn van cyberdreigingen kan resulteren in onvoldoende beveiligingsmaatregelen, waardoor de kans op een datalek of inbreuk toeneemt. Dit kan leiden tot financiële verliezen, reputatieschade en juridische gevolgen.
  • Financiële schade: Cyberaanvallen, zoals ransomware of phishing, kunnen aanzienlijke financiële schade veroorzaken voor autodealers en andere automotive-bedrijven. Dit kan zich uiten in kosten voor het herstellen van systemen na een aanval, het betalen van losgeld bij ransomware-aanvallen, juridische kosten en boetes als gevolg van schendingen van privacywetgeving.
  • Onderbreking van bedrijfsactiviteiten: Een succesvolle cyberaanval kan de systemen en infrastructuur van autodealers maar ook van andere automotive-bedrijven verstoren, waardoor de bedrijfsactiviteiten worden onderbroken. Autobedrijven vertrouwen sterk op technologie voor verschillende processen, zoals voorraadbeheer, klantrelatiebeheer en boekhouding. Als deze systemen niet beschikbaar zijn vanwege een cyberaanval, kan dit leiden tot productiviteitsverlies, klantverlies en reputatieschade, en daardoor tot financiële schade.
  • Verlies van vertrouwen van klanten: Klanten vertrouwen uw bedrijf met hun persoonlijke en financiële gegevens. Als een autodealer bijvoorbeeld het slachtoffer wordt van een cyberaanval en gevoelige informatie wordt gecompromitteerd, kan dit het vertrouwen van klanten ernstig schaden. Klanten kunnen besluiten elders zaken te doen als ze zich niet veilig voelen bij uw bedrijf.
  • Juridische en regelgevende gevolgen: In Europa en daarvan afgeleid bij ons in Nederland, zijn er wetten en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy (o.a. de AVG). Een beperkt bewustzijn van cyberdreigingen kan leiden tot het niet naleven van deze wetten, wat kan resulteren in boetes en juridische gevolgen voor autodealers en andere automotive-bedrijven.

Het is dus van cruciaal belang dat autodealers en andere automotive-bedrijven zich bewust zijn van de cyberdreigingen waarmee ze worden geconfronteerd en proactieve maatregelen nemen om hun systemen, gegevens en klantinformatie te beschermen. Dit omvat het implementeren van robuuste beveiligingsmaatregelen, het updaten van systemen en software, het regelmatig trainen van medewerkers over cyberbeveiliging, het regelmatig uitvoeren van beveiligingsaudits en het opstellen van een gedegen responsplan voor cyberaanvallen. Het vergroten van het bewustzijn en de investering in cybersecurity is van cruciaal belang om de risico’s te verminderen en de veerkracht van autobedrijven tegen cyberdreigingen te versterken.

New Vision Groep en haar zusterbedrijf UTAH IT & Data Consulting kunnen u adviseren op het gebied van beveiliging, maar ook op het gebied van wet- en regelgeving zoals de AVG. Wilt u hierover een gesprek met ons aangaan, bel of e-mail dan zeker even met Gregor Kruijssen: 088 – 0404045 / g.kruijssen@newvisiongroep.nl.

Mkb isoleert zich door beperkt bewustzijn cyberdreiging | Automotive Online

Mkb isoleert zich door beperkt bewustzijn cyberdreiging

Advertorial • Dit is de titel van het recent door ABN AMRO gepubliceerd onderzoek onder 233 zakelijke klanten. Waar vorig jaar het grootbedrijf nog significant meer werd aangevallen dan het mkb, zijn die verschillen nu nog marginaal. Kleinere bedrijven lijken op deze ontwikkeling weinig acht te slaan; hun risicoperceptie is gelijk gebleven. Bij grotere organisaties steeg de risicoperceptie wel sterk. Kleine bedrijven moeten dan ook het been bijtrekken, mede om te voorkomen dat ze als gevolg van nieuwe wetgeving geen opdrachten meer krijgen.
Albert-Jan Cornelissen Albert-Jan Cornelissen
Foto: New Vision Groep

Noodzaak van extra aandacht geldt ook voor autodealers en andere automotive-bedrijven

Een beperkt bewustzijn van cyberdreigingen kan aanzienlijke gevolgen hebben voor autodealers en andere automotive-bedrijven. Denk hierbij onder andere, maar zeker niet limitatief, aan de volgende effecten van een beperkt bewustzijn van cyberdreigingen:

  • Verhoogd risico op datalekken: autodealers en andere automotive-bedrijven verwerken vaak gevoelige informatie, zoals klantgegevens, financiële gegevens en persoonlijke identificeerbare informatie. Een beperkt bewustzijn van cyberdreigingen kan resulteren in onvoldoende beveiligingsmaatregelen, waardoor de kans op een datalek of inbreuk toeneemt. Dit kan leiden tot financiële verliezen, reputatieschade en juridische gevolgen.
  • Financiële schade: Cyberaanvallen, zoals ransomware of phishing, kunnen aanzienlijke financiële schade veroorzaken voor autodealers en andere automotive-bedrijven. Dit kan zich uiten in kosten voor het herstellen van systemen na een aanval, het betalen van losgeld bij ransomware-aanvallen, juridische kosten en boetes als gevolg van schendingen van privacywetgeving.
  • Onderbreking van bedrijfsactiviteiten: Een succesvolle cyberaanval kan de systemen en infrastructuur van autodealers maar ook van andere automotive-bedrijven verstoren, waardoor de bedrijfsactiviteiten worden onderbroken. Autobedrijven vertrouwen sterk op technologie voor verschillende processen, zoals voorraadbeheer, klantrelatiebeheer en boekhouding. Als deze systemen niet beschikbaar zijn vanwege een cyberaanval, kan dit leiden tot productiviteitsverlies, klantverlies en reputatieschade, en daardoor tot financiële schade.
  • Verlies van vertrouwen van klanten: Klanten vertrouwen uw bedrijf met hun persoonlijke en financiële gegevens. Als een autodealer bijvoorbeeld het slachtoffer wordt van een cyberaanval en gevoelige informatie wordt gecompromitteerd, kan dit het vertrouwen van klanten ernstig schaden. Klanten kunnen besluiten elders zaken te doen als ze zich niet veilig voelen bij uw bedrijf.
  • Juridische en regelgevende gevolgen: In Europa en daarvan afgeleid bij ons in Nederland, zijn er wetten en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy (o.a. de AVG). Een beperkt bewustzijn van cyberdreigingen kan leiden tot het niet naleven van deze wetten, wat kan resulteren in boetes en juridische gevolgen voor autodealers en andere automotive-bedrijven.

Het is dus van cruciaal belang dat autodealers en andere automotive-bedrijven zich bewust zijn van de cyberdreigingen waarmee ze worden geconfronteerd en proactieve maatregelen nemen om hun systemen, gegevens en klantinformatie te beschermen. Dit omvat het implementeren van robuuste beveiligingsmaatregelen, het updaten van systemen en software, het regelmatig trainen van medewerkers over cyberbeveiliging, het regelmatig uitvoeren van beveiligingsaudits en het opstellen van een gedegen responsplan voor cyberaanvallen. Het vergroten van het bewustzijn en de investering in cybersecurity is van cruciaal belang om de risico’s te verminderen en de veerkracht van autobedrijven tegen cyberdreigingen te versterken.

New Vision Groep en haar zusterbedrijf UTAH IT & Data Consulting kunnen u adviseren op het gebied van beveiliging, maar ook op het gebied van wet- en regelgeving zoals de AVG. Wilt u hierover een gesprek met ons aangaan, bel of e-mail dan zeker even met Gregor Kruijssen: 088 – 0404045 / g.kruijssen@newvisiongroep.nl.