Focwa en Bovag presenteren nieuwe Plusnorm

Plusnorm • Omdat de technologie van moderne voertuigen zich steeds sneller ontwikkelt, is er een aanvulling op de huidige branchenormering nodig, volgens de brancheorganisaties.
Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
Moderne auto's worden steeds complexer in herstel: daarom stellen Focwa en Bovag nu een Plusnorm in. (Foto: Shutterstock)

Focwa en Bovag stellen een nieuwe Plusnorm voor veiligheidskritisch herstel, zo melden de beide brancheverenigingen vandaag. De norm is een aanvulling op de huidige branchenormering. De norm is dit voorjaar beschikbaar voor de sector. Vanaf 2022 zal certificering mogelijk zijn.

De nieuwe Plusnormering richt zich op extra eisen op het gebied van opleiding, kunde en apparatuur en de expliciete borging van juist herstel binnen het gehele proces. “De bestaande branchenormering voorziet voor een groot deel in de borging van veiligheidskritisch herstel. De huidige normering biedt op bepaalde punten onvoldoende aanknopingspunten voor schadeherstel aan jonge en moderne voertuigen voorzien van geavanceerde systemen, constructie en gebruikte materiaalsoorten en verbindingen”, aldus branchemanager Frank Ruygrok van Bovag Schadeherstelbedrijven. Focwa en Bovag hanteren sinds 2018 één gezamenlijke branchenorm. Dat aanpassing van de norm nodig was, liet Toine Beljaars, voorzitter Bovag Schadeherstelbedrijven, eerder ook al weten.

Onbewust onbekwaam

Beide verenigingen werkten al langere tijd samen aan een aanvullende norm, binnen de Stichting Branchenormering Schadeherstel, waar deze Plusnorm formeel ook is ondergebracht. Naar aanleiding van een evaluatie eind 2019 bleek dat er behoefte was aan een aanvullende norm, waarbinnen veiligheidskritisch herstel beter werd geborgd. Binnen de Plusnorm moet vooral worden uitgesloten dat er nog sprake kan zijn van onbewust onbekwaam herstel en dat het soms beter is om bepaalde schadetypen door te geven aan bedrijven die hierin gespecialiseerd zijn.

Gedifferentieerde aanpak

“Herstellers, ketens en opdrachtgevers zijn het al geruime tijd eens dat er voor deze veiligheidskritische herstellingen een andere aanpak nodig is. Het idee is dat een meer gedifferentieerde aanpak van schadeherstel gaat plaatsvinden op basis van type schade: is er sprake van veiligheidskritisch herstel of niet? Indien dat herstel veiligheidskritisch is, dan moet een hersteller op termijn aan de eisen binnen de nieuwe normering voldoen met hoger opgeleide medewerkers en minder mogelijkheden tot het uitbesteden van werk”, aldus Femke Teeling, directeur Focwa.Femke Teeling gaf eerder ook al het grote belang aan van een objectieve branchenormering.

De nieuwe Plusnormering is facultatief en geen verplichting voor aansluiting bij Focwa of Bovag. Binnen de branche gingen al langer geluiden op om de borging van complex herstel goed te organiseren; afgelopen najaar uitte Schadegarant nog zijn bezorgdheid over veilig herstel van complexe auto’s.

Geplaatst in rubriek:
Ivonne Vermeulen
Ivonne Vermeulen

Ivonne Vermeulen is redacteur bij Automotive, waar ze onder andere de portefeuilles Schade en Universele markt beheert.

Focwa en Bovag presenteren nieuwe Plusnorm | Automotive Online

Focwa en Bovag presenteren nieuwe Plusnorm

Plusnorm • Omdat de technologie van moderne voertuigen zich steeds sneller ontwikkelt, is er een aanvulling op de huidige branchenormering nodig, volgens de brancheorganisaties.
Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
Moderne auto's worden steeds complexer in herstel: daarom stellen Focwa en Bovag nu een Plusnorm in. (Foto: Shutterstock)

Focwa en Bovag stellen een nieuwe Plusnorm voor veiligheidskritisch herstel, zo melden de beide brancheverenigingen vandaag. De norm is een aanvulling op de huidige branchenormering. De norm is dit voorjaar beschikbaar voor de sector. Vanaf 2022 zal certificering mogelijk zijn.

De nieuwe Plusnormering richt zich op extra eisen op het gebied van opleiding, kunde en apparatuur en de expliciete borging van juist herstel binnen het gehele proces. “De bestaande branchenormering voorziet voor een groot deel in de borging van veiligheidskritisch herstel. De huidige normering biedt op bepaalde punten onvoldoende aanknopingspunten voor schadeherstel aan jonge en moderne voertuigen voorzien van geavanceerde systemen, constructie en gebruikte materiaalsoorten en verbindingen”, aldus branchemanager Frank Ruygrok van Bovag Schadeherstelbedrijven. Focwa en Bovag hanteren sinds 2018 één gezamenlijke branchenorm. Dat aanpassing van de norm nodig was, liet Toine Beljaars, voorzitter Bovag Schadeherstelbedrijven, eerder ook al weten.

Onbewust onbekwaam

Beide verenigingen werkten al langere tijd samen aan een aanvullende norm, binnen de Stichting Branchenormering Schadeherstel, waar deze Plusnorm formeel ook is ondergebracht. Naar aanleiding van een evaluatie eind 2019 bleek dat er behoefte was aan een aanvullende norm, waarbinnen veiligheidskritisch herstel beter werd geborgd. Binnen de Plusnorm moet vooral worden uitgesloten dat er nog sprake kan zijn van onbewust onbekwaam herstel en dat het soms beter is om bepaalde schadetypen door te geven aan bedrijven die hierin gespecialiseerd zijn.

Gedifferentieerde aanpak

“Herstellers, ketens en opdrachtgevers zijn het al geruime tijd eens dat er voor deze veiligheidskritische herstellingen een andere aanpak nodig is. Het idee is dat een meer gedifferentieerde aanpak van schadeherstel gaat plaatsvinden op basis van type schade: is er sprake van veiligheidskritisch herstel of niet? Indien dat herstel veiligheidskritisch is, dan moet een hersteller op termijn aan de eisen binnen de nieuwe normering voldoen met hoger opgeleide medewerkers en minder mogelijkheden tot het uitbesteden van werk”, aldus Femke Teeling, directeur Focwa.Femke Teeling gaf eerder ook al het grote belang aan van een objectieve branchenormering.

De nieuwe Plusnormering is facultatief en geen verplichting voor aansluiting bij Focwa of Bovag. Binnen de branche gingen al langer geluiden op om de borging van complex herstel goed te organiseren; afgelopen najaar uitte Schadegarant nog zijn bezorgdheid over veilig herstel van complexe auto’s.

Geplaatst in rubriek:
Ivonne Vermeulen
Ivonne Vermeulen

Ivonne Vermeulen is redacteur bij Automotive, waar ze onder andere de portefeuilles Schade en Universele markt beheert.