Gemiddeld schadebedrag boven 1.300 euro-grens

Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
Het gemiddelde schadebedrag blijft stijgen. (Foto: Automotive)

Het gemiddelde schadebedrag (GSB) kwam vorig jaar uit op 1.359 euro, dat is 61 euro meer dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit een analyse van Automotive op de beschikbare cijfers van Audatex/Solera. Omdat de cijfers over de laatste twee maanden van 2019 nog niet beschikbaar zijn, is hierbij gekozen voor de twaalf maandelijkse periode november 2018-oktober 2019. Het GSB ligt over deze periode 4,7 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat komt mede doordat de kostenpost arbeidsloon is gestegen (+6,3%) en de onderdelenkosten hoger (+6,5%) zijn geworden.

De stijging van de post arbeidsloon komt doordat zowel het aantal uren als het uurtarief is gestegen. Het gemiddelde uurtarief steeg met 1,11 procent (tot 68,3 euro) en dat is deels toe te schrijven aan een loonstijging, maar ook aan een stijging van de overheadkosten. De totale schadelast (schades x schadebedrag) in de periode januari-oktober komt uit op 1,36 miljard euro.

Gemiddeld schadebedrag (november-oktober):

Jaar Schades                 Gemiddeld schadebedrag Totaal schadebedrag  
2015/2016           1.026.955             1.233 1,26 mld  
2016/2017              973.046             1.253 1,22 mld  
2017/2018           1.001.982   1.298 1,30 mld  
2018/2019  1.003.231             1.359 1,36 mld  

Bron: Audatex/Solera, bewerking: Automotive

Vervanging

De onderdelenkosten zijn in vergelijking met een jaar eerder gemiddeld met 7 euro gestegen en kwamen uit op een bedrag van 429 euro. Uit de cijfers valt overigens niet af te lezen of de stijging van het GSB wellicht te maken heeft met een toename van het gemiddeld aantal te vervangen onderdelen per calculatie, of door een stijging van het gemiddeld bedrag. Het is voor het eerst dat het gemiddelde schadebedrag boven de 1.300 euro uitkomt.

De stijging van het gemiddeld schadebedrag komt voor 43 procent voor rekening van de post onderdelenkosten en is voor 44 procent toe te schrijven aan de loonkosten.

Opbouw schadebedrag*

Jaar             Onderdelen  Arbeidsloon Spuiterij      Overig Totaal
2015/2016           339             459             403             32               1.233
2016/2017           376             419             427             31               1.253
2017/2018           403             422             440    33               1.298
2018/2019  429             449             447             34               1.359

*Het schadebedrag is opgebouwd uit: onderdelen, arbeidsloon, spuiterij en overig. Bron: Audatex/Solera, bewerking: Automotive

De schadesector heeft al langer te maken met steeds duurder wordende reparaties en onderdelen. Voorlopig lijkt er aan die stijgende lijn nog geen einde komen, aldus branchekenners. Sterker nog, volgens onderzoek van Bovag Schadeherstel gaan complex (merk)specialistisch werk, nieuwe technieken, materiaalsoorten en (her)kalibratie van sensors de komende jaren alleen maar zorgen voor hoger oplopende kosten. En dan zijn de opleidings- en equipmentkosten nog buiten beschouwing gelaten.

Tot november vorig jaar zijn in totaal 1 miljoen calculaties gemaakt, dat is een beperkte toename van 0,12 procent ten opzichte van dezelfde periode 2018. Volgens de voorspellingen moet de branche op de lange termijn rekening houden met minder schadegevallen, maar voorlopig is dat nog niet zichtbaar in het aantal schadecalculaties in Audatex.

Disclaimer: deze gegevens betreffen nadrukkelijk gemiddelden, de cijfers zijn niet gesegmenteerd en daarmee gebaseerd op alle calculaties in de markt gemaakt voor alle aanbieders en door alle herstellers en ketens. Wanneer er per segment (b.v. verzekeraar lease, keten, leeftijd auto, merk etc.) naar deze cijfers gekeken wordt kunnen er logischerwijs andere beelden ontstaan. Omdat de cijfers ontdubbeld moeten worden is er gekozen voor cijfers over de periode nov-okt. 

Geplaatst in rubriek:
Ivonne Vermeulen
Ivonne Vermeulen

Ivonne Vermeulen is redacteur bij Automotive, waar ze onder andere de portefeuilles Schade en Universele markt beheert.

Gemiddeld schadebedrag boven 1.300 euro-grens | Automotive Online

Gemiddeld schadebedrag boven 1.300 euro-grens

Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
Het gemiddelde schadebedrag blijft stijgen. (Foto: Automotive)

Het gemiddelde schadebedrag (GSB) kwam vorig jaar uit op 1.359 euro, dat is 61 euro meer dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit een analyse van Automotive op de beschikbare cijfers van Audatex/Solera. Omdat de cijfers over de laatste twee maanden van 2019 nog niet beschikbaar zijn, is hierbij gekozen voor de twaalf maandelijkse periode november 2018-oktober 2019. Het GSB ligt over deze periode 4,7 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat komt mede doordat de kostenpost arbeidsloon is gestegen (+6,3%) en de onderdelenkosten hoger (+6,5%) zijn geworden.

De stijging van de post arbeidsloon komt doordat zowel het aantal uren als het uurtarief is gestegen. Het gemiddelde uurtarief steeg met 1,11 procent (tot 68,3 euro) en dat is deels toe te schrijven aan een loonstijging, maar ook aan een stijging van de overheadkosten. De totale schadelast (schades x schadebedrag) in de periode januari-oktober komt uit op 1,36 miljard euro.

Gemiddeld schadebedrag (november-oktober):

Jaar Schades                 Gemiddeld schadebedrag Totaal schadebedrag  
2015/2016           1.026.955             1.233 1,26 mld  
2016/2017              973.046             1.253 1,22 mld  
2017/2018           1.001.982   1.298 1,30 mld  
2018/2019  1.003.231             1.359 1,36 mld  

Bron: Audatex/Solera, bewerking: Automotive

Vervanging

De onderdelenkosten zijn in vergelijking met een jaar eerder gemiddeld met 7 euro gestegen en kwamen uit op een bedrag van 429 euro. Uit de cijfers valt overigens niet af te lezen of de stijging van het GSB wellicht te maken heeft met een toename van het gemiddeld aantal te vervangen onderdelen per calculatie, of door een stijging van het gemiddeld bedrag. Het is voor het eerst dat het gemiddelde schadebedrag boven de 1.300 euro uitkomt.

De stijging van het gemiddeld schadebedrag komt voor 43 procent voor rekening van de post onderdelenkosten en is voor 44 procent toe te schrijven aan de loonkosten.

Opbouw schadebedrag*

Jaar             Onderdelen  Arbeidsloon Spuiterij      Overig Totaal
2015/2016           339             459             403             32               1.233
2016/2017           376             419             427             31               1.253
2017/2018           403             422             440    33               1.298
2018/2019  429             449             447             34               1.359

*Het schadebedrag is opgebouwd uit: onderdelen, arbeidsloon, spuiterij en overig. Bron: Audatex/Solera, bewerking: Automotive

De schadesector heeft al langer te maken met steeds duurder wordende reparaties en onderdelen. Voorlopig lijkt er aan die stijgende lijn nog geen einde komen, aldus branchekenners. Sterker nog, volgens onderzoek van Bovag Schadeherstel gaan complex (merk)specialistisch werk, nieuwe technieken, materiaalsoorten en (her)kalibratie van sensors de komende jaren alleen maar zorgen voor hoger oplopende kosten. En dan zijn de opleidings- en equipmentkosten nog buiten beschouwing gelaten.

Tot november vorig jaar zijn in totaal 1 miljoen calculaties gemaakt, dat is een beperkte toename van 0,12 procent ten opzichte van dezelfde periode 2018. Volgens de voorspellingen moet de branche op de lange termijn rekening houden met minder schadegevallen, maar voorlopig is dat nog niet zichtbaar in het aantal schadecalculaties in Audatex.

Disclaimer: deze gegevens betreffen nadrukkelijk gemiddelden, de cijfers zijn niet gesegmenteerd en daarmee gebaseerd op alle calculaties in de markt gemaakt voor alle aanbieders en door alle herstellers en ketens. Wanneer er per segment (b.v. verzekeraar lease, keten, leeftijd auto, merk etc.) naar deze cijfers gekeken wordt kunnen er logischerwijs andere beelden ontstaan. Omdat de cijfers ontdubbeld moeten worden is er gekozen voor cijfers over de periode nov-okt. 

Geplaatst in rubriek:
Ivonne Vermeulen
Ivonne Vermeulen

Ivonne Vermeulen is redacteur bij Automotive, waar ze onder andere de portefeuilles Schade en Universele markt beheert.