RAI Vereniging: stel ADAS-systemen vrij van bpm

Luberto van Buiten Luberto van Buiten
Huub Dubbelman. (Foto: RAI Vereniging)

RAI Vereniging vindt dat de huidige bpm moet worden afgebouwd en moet worden vervangen voor een systeem van rekeningrijden, waarbij het tarief mede wordt bepaald door de CO2-uitstoot. Dat staat in een plan dat de branchevereniging heeft opgesteld op verzoek van het ministerie van Financiën. In het plan wordt onder andere voorgesteld om moderne ADAS-systemen bpm vrij te maken, of een generieke korting te geven omdat ze direct de verkeersveiligheid te verbeteren.

Transitie

“Het huidige regime lijdt aan metaalmoeheid, vertoont ernstige slijtageverschijnselen en is hoognodig aan revisie toe”, aldus Huub Dubbelman, interim voorzitter van de sectie Personenauto’s en lichte bedrijfswagens. Het Nederlandse autobelastingstelsel, en dan met name de bpm, is de branche al jaren een doorn in het oog. Ook diverse politieke partijen willen van de aanschafbelasting af en zelfs bij de VVD is ‘kilometerheffing’ geen verboden woord meer. “Het huidige systeem sluit op geen enkele manier aan op de transitie die de mobiliteitssector doormaakt.” Hij doelt onder andere op het feit dat voor berijders van elektrische auto’s “totaal andere spelregels gelden” dan voor eigenaren van conventionele brandstofauto’s.

De branchevereniging pleit daarom voor het vervangen van de vaste autobelastingen (bpm en mrb) voor een prijs per gereden kilometer, waarvan het tarief afhankelijk is van de CO2-uitstoot van het voertuig. “Nederland moet stoppen om het aandeel nieuw verkochte EV’s als norm te hanteren en zich in plaats daarvan, in lijn met het Europees beleid, te focussen op CO2-reductie. Daarmee stimuleer je alle duurzame aandrijflijnen, dus ook de inzet van duurzame bio-brandstoffen.”

Variabele bijtelling

De aanschaf van nieuwe auto’s wordt hierdoor aantrekkelijker en het zorgt er voor dat de parallelimport op termijn afneemt, denkt RAI Vereniging. Vijlbrief liet deze week aan de kamer weten dat de import verantwoordelijk is voor het grootste deel van de bpm-perikelen.

Tot de andere beleidssuggesties behoren: de invoering van een variabele bijtelling met een glijdende schaal voor zakelijke rijders, een variabele MRB met vier categorieën op basis van CO2-uitstoot en het beëindigen van de zogeheten “fictieve autonome vergroening waardoor de bpm van conventionele brandstofauto’s blijft stijgen”.

Verankeren

Ook vindt de branchevereniging dat het autofiscale beleid voor een periode van 4 tot 5 jaar moet worden verankerd in een Mobiliteitsbrief, zodat er meer zekerheid is voor branche en consument. De invoering van het Betalen naar Gebruik staat voor 2026 op de planning. “We hebben alle plannen laten doorrekenen door CE-Delft en RevNext met als conclusie: Betalen naar gebruik leidt in de toekomst daadwerkelijk tot CO2-reductie én minder files”, aldus Dubbelman.

Geplaatst in rubriek:
Luberto van Buiten
Luberto van Buiten

Luberto van Buiten (’76) ging in 2006 aan de slag bij Automotive. Hij was als hoofdredacteur eindverantwoordelijk voor de redactionele inhoud van sites en magazines van het cluster Auto & Fleet van ProMedia, en beheerde voor Automotive de portefeuilles verhuur en leasing. In zijn vrije tijd speelt Luberto gitaar in Nederpopband Laagland, tennist en loopt – zo af en toe – hard. Op 1 januari 2023 maakte hij bij ProMedia de overstap naar de functie van uitgever bij de divisie Rail & Cargo.

RAI Vereniging: stel ADAS-systemen vrij van bpm | Automotive Online

RAI Vereniging: stel ADAS-systemen vrij van bpm

Luberto van Buiten Luberto van Buiten
Huub Dubbelman. (Foto: RAI Vereniging)

RAI Vereniging vindt dat de huidige bpm moet worden afgebouwd en moet worden vervangen voor een systeem van rekeningrijden, waarbij het tarief mede wordt bepaald door de CO2-uitstoot. Dat staat in een plan dat de branchevereniging heeft opgesteld op verzoek van het ministerie van Financiën. In het plan wordt onder andere voorgesteld om moderne ADAS-systemen bpm vrij te maken, of een generieke korting te geven omdat ze direct de verkeersveiligheid te verbeteren.

Transitie

“Het huidige regime lijdt aan metaalmoeheid, vertoont ernstige slijtageverschijnselen en is hoognodig aan revisie toe”, aldus Huub Dubbelman, interim voorzitter van de sectie Personenauto’s en lichte bedrijfswagens. Het Nederlandse autobelastingstelsel, en dan met name de bpm, is de branche al jaren een doorn in het oog. Ook diverse politieke partijen willen van de aanschafbelasting af en zelfs bij de VVD is ‘kilometerheffing’ geen verboden woord meer. “Het huidige systeem sluit op geen enkele manier aan op de transitie die de mobiliteitssector doormaakt.” Hij doelt onder andere op het feit dat voor berijders van elektrische auto’s “totaal andere spelregels gelden” dan voor eigenaren van conventionele brandstofauto’s.

De branchevereniging pleit daarom voor het vervangen van de vaste autobelastingen (bpm en mrb) voor een prijs per gereden kilometer, waarvan het tarief afhankelijk is van de CO2-uitstoot van het voertuig. “Nederland moet stoppen om het aandeel nieuw verkochte EV’s als norm te hanteren en zich in plaats daarvan, in lijn met het Europees beleid, te focussen op CO2-reductie. Daarmee stimuleer je alle duurzame aandrijflijnen, dus ook de inzet van duurzame bio-brandstoffen.”

Variabele bijtelling

De aanschaf van nieuwe auto’s wordt hierdoor aantrekkelijker en het zorgt er voor dat de parallelimport op termijn afneemt, denkt RAI Vereniging. Vijlbrief liet deze week aan de kamer weten dat de import verantwoordelijk is voor het grootste deel van de bpm-perikelen.

Tot de andere beleidssuggesties behoren: de invoering van een variabele bijtelling met een glijdende schaal voor zakelijke rijders, een variabele MRB met vier categorieën op basis van CO2-uitstoot en het beëindigen van de zogeheten “fictieve autonome vergroening waardoor de bpm van conventionele brandstofauto’s blijft stijgen”.

Verankeren

Ook vindt de branchevereniging dat het autofiscale beleid voor een periode van 4 tot 5 jaar moet worden verankerd in een Mobiliteitsbrief, zodat er meer zekerheid is voor branche en consument. De invoering van het Betalen naar Gebruik staat voor 2026 op de planning. “We hebben alle plannen laten doorrekenen door CE-Delft en RevNext met als conclusie: Betalen naar gebruik leidt in de toekomst daadwerkelijk tot CO2-reductie én minder files”, aldus Dubbelman.

Geplaatst in rubriek:
Luberto van Buiten
Luberto van Buiten

Luberto van Buiten (’76) ging in 2006 aan de slag bij Automotive. Hij was als hoofdredacteur eindverantwoordelijk voor de redactionele inhoud van sites en magazines van het cluster Auto & Fleet van ProMedia, en beheerde voor Automotive de portefeuilles verhuur en leasing. In zijn vrije tijd speelt Luberto gitaar in Nederpopband Laagland, tennist en loopt – zo af en toe – hard. Op 1 januari 2023 maakte hij bij ProMedia de overstap naar de functie van uitgever bij de divisie Rail & Cargo.