Bovag kritisch op Klimaatakkoord

Voorzitter Nijpels over Klimaatakkoord: We gaan massaal over op EV

Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
"We gaan massaal op EV over", aldus Ed Nijpels. (Foto: Klimaatakkoord)

Voorzitter Ed Nijpels van het Klimaatberaad overhandigde vanmiddag het ontwerp van het Klimaatakkoord aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Er staan ook voor de autobranche ingrijpende maatregelen in, bedoeld om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen. Volgens Nijpels blijft het streven een reductie van de CO2-uitstoot van 49 procent in 2030 en is het verdelingsvraagstuk vooral een politieke aangelegenheid. “De haalbaarheid en betaalbaarheid van de plannen zijn een belangrijk uitgangspunt. De lastenverdeling tussen en burgers en bedrijfsleven, maar ook tussen bedrijven onderling, is een politieke zaak”, aldus Nijpels, die benadrukte dat de plannen de komende maanden uitvoerig worden doorberekend door de verschillende planbureaus, zoals het CBS en Planbureau voor de Leefomgeving. “Maar de voorstellen zijn zeker niet vrijblijvend. De betrokken bewindslieden hebben ook aan de tafel gezeten.”Bekijk het Klimaatakkoord in de Automotive Kennisbank.

Al zijn de plannen nog niet definitief, volgens minister Wiebes is er wel een belangrijke eerste stap gezet. In 2030 moeten EV’s “het nieuwe normaal zijn”, aldus Annemiek Nijhof, voorzitter van de sectortafel mobiliteit in het Klimaatakkoord. “Zowel voor nieuwe als gebruikte auto’s en moeten we een sublieme laadinfrastructuur hebben. In de transitie naar 2030 staat alles in het teken van een massale overstap naar elektrisch rijden”, voegde Nijpels daar aan toe.

Bovag: bpm-verhoging onacceptabel

“Bovag houdt vinger aan de pols om ervoor te zorgen dat het kabinet het onderhandelingsresultaat respecteert en de consument met een benzine- of dieselauto niet de dupe wordt”, reageert Bovag-voorzitter Bertho Eckhardt in een persverklaring. “Een variant met alleen verhoging van de aanschafbelasting bpm, zoals het kabinet ook wil onderzoeken, is wat ons betreft onacceptabel.”

Volgens Bovag zorgen de vooraf gestelde kaders van het kabinet tot zeer kostbaar beleid in verhouding tot de klimaatwinst, terwijl de maatschappij weinig tot geen extra kosten zou krijgen voorgeschoteld als in de pas wordt gelopen met verduurzaming op Europees niveau. Een lobby voor een nationaal verkoopverbod van nieuwe auto’s op fossiele brandstof en import van diesel- en benzineoccasions past daar dan ook niet in, aldus Bovag. “Het kabinet zegt daar op in te zetten, terwijl dat aan de Mobiliteitstafel niet aan de orde is geweest”, aldus de brancheorganisatie.

Verkennning naar vormen van betalen naar gebruik, is verstandig besluit

Bertho Eckhardt, Bovag-voorzitter

Voor de branchevereniging is het van groot belang dat mensen met een benzine- of dieselauto niet opdraaien voor de volledige financiële dekking van de plannen voor elektrisch vervoer. Ook vindt Bovag het verstandig dat er naast de focus op elektrisch vervoer, aandacht is voor de ontwikkeling van waterstof, zoals de doelstelling om in 2025 zo’n 15 duizend waterstofauto’s op de weg te krijgen. “En biobrandstof, die vooral voor de transportsector van belang is”, aldus Eckhardt. “Eén van de doelen van de regering is dat er vanaf 2030 alleen nog maar emissieloze auto’s worden verkocht. Er wordt meer ingezet op het stimuleren van aankoop door particulieren en minder op stimulering van de zakelijke markt. Dat is ook eerlijker. De spoedige vertaling naar vormen van betalen naar gebruik vinden we een verstandig besluit.” Ook benadrukt Bovag nog dat het liever Europees dan nationaal beleid ziet.

Stimulering nieuwverkoop en occasionmarkt voor EV’s

Ook de al eerder aangekondigde aanschafsubsidie voor EV’s staat in het akkoord. Deze wordt gesteld op 6.000 euro per auto vanaf 2021 en daalt naar € 2.200 in 2030. Deze aanschafsubsidie is beschikbaar voor nieuw verkochte auto’s tot een maximum van € 60.000 waarbij de subsidie vanaf een aanschafbedrag van € 40.000 euro tot € 60.000 lineair afloopt. De bijtelling op EV’s tot 50 duizend euro loop op van 8 procent in 2021 naar 20 procent in 2030.

Wel wordt daarbij gesteld dat ook de occasionmarkt voor EV’s moet worden gestimuleerd, onder andere door een mrb-vrijstelling tot en met 2024 (daarna loopt deze belasting jaarlijks langzaam op). Ook wordt gekeken of de subsidie op elektrische auto’s kan worden gekoppeld aan een beperking op de export. Ook wordt de haalbaarheid van occasionlease voor elektrische auto’s onderzocht, en zullen marktpartijen in Europees verband inzichtelijk moeten krijgen wat de levensduur en oplaadcapaciteit van een EV zijn.

Emissieloze auto’s worden tot en met 2024 ook vrijgesteld van bpm; vanaf 2025 is er een vast bedrag van 350 euro per auto.

Groene vingerafdrukken

Dat de vakbonden en milieuorganisaties eerder deze week lieten weten niet meer achter het Klimaatakkoord te staan, zei Nijpels te betreuren. “De groene vingerafdrukken staan op alle pagina’s en ik ga ervan uit dat ze vroeg of laat weer aan tafel komen.” De natuurorganisaties en bonden zijn vooral boos, omdat er geen algemene CO2-heffing voor de industrie is opgenomen. Volgens Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, Natuur- en Milieufederaties, de Jonge Klimaatbeweging, MVO Nederland en FNV vinden dat het “vaalgroene akkoord geen structureel antwoord biedt op klimaatverandering.” Ook zijn ze van mening dat de voorgestelde maatregelen te vaag, vrijblijvend en boterzacht zijn. Volgens hen is het onduidelijk of het totaal wel uitkomt op 49 procent CO2-besparing in 2030. De organisaties verklaren dat ze het akkoord niet kunnen ondertekenen. “De bal ligt nu bij het kabinet”, verklaren ze in een gezamenlijke persverklaring.

Gemiste kans

Het Platform Autogas noemt de klimaattafels en kabinetsplannen een gemiste kans, omdat het kabinet zich teveel alleen richt op elektrisch vervoer en waterstof. “Een gemiste kans waardoor de burger te veel moet gaan betalen voor CO2 besparing”, zegt Hans Verhoeven van Platform Autogas.

Geplaatst in rubriek:
Ivonne Vermeulen
Ivonne Vermeulen

Ivonne Vermeulen is redacteur bij Automotive, waar ze onder andere de portefeuilles Schade en Universele markt beheert.

Reacties

 • T. van Stokkum

  Ben nog steeds benieuwd, wat er in de ons omringende landen gaat
  gebeuren??
  Gaan die ook hun burgers extreem
  belasten?
  Duitsland (Merkel) krijgt nauwelijks
  politieke ruimte na haar twee enorme
  missers (sluiten van 23 kerncentrales en “Wir schaffen das”

Voorzitter Nijpels over Klimaatakkoord: We gaan massaal over op EV | Automotive Online
Bovag kritisch op Klimaatakkoord

Voorzitter Nijpels over Klimaatakkoord: We gaan massaal over op EV

Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
"We gaan massaal op EV over", aldus Ed Nijpels. (Foto: Klimaatakkoord)

Voorzitter Ed Nijpels van het Klimaatberaad overhandigde vanmiddag het ontwerp van het Klimaatakkoord aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Er staan ook voor de autobranche ingrijpende maatregelen in, bedoeld om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen. Volgens Nijpels blijft het streven een reductie van de CO2-uitstoot van 49 procent in 2030 en is het verdelingsvraagstuk vooral een politieke aangelegenheid. “De haalbaarheid en betaalbaarheid van de plannen zijn een belangrijk uitgangspunt. De lastenverdeling tussen en burgers en bedrijfsleven, maar ook tussen bedrijven onderling, is een politieke zaak”, aldus Nijpels, die benadrukte dat de plannen de komende maanden uitvoerig worden doorberekend door de verschillende planbureaus, zoals het CBS en Planbureau voor de Leefomgeving. “Maar de voorstellen zijn zeker niet vrijblijvend. De betrokken bewindslieden hebben ook aan de tafel gezeten.”Bekijk het Klimaatakkoord in de Automotive Kennisbank.

Al zijn de plannen nog niet definitief, volgens minister Wiebes is er wel een belangrijke eerste stap gezet. In 2030 moeten EV’s “het nieuwe normaal zijn”, aldus Annemiek Nijhof, voorzitter van de sectortafel mobiliteit in het Klimaatakkoord. “Zowel voor nieuwe als gebruikte auto’s en moeten we een sublieme laadinfrastructuur hebben. In de transitie naar 2030 staat alles in het teken van een massale overstap naar elektrisch rijden”, voegde Nijpels daar aan toe.

Bovag: bpm-verhoging onacceptabel

“Bovag houdt vinger aan de pols om ervoor te zorgen dat het kabinet het onderhandelingsresultaat respecteert en de consument met een benzine- of dieselauto niet de dupe wordt”, reageert Bovag-voorzitter Bertho Eckhardt in een persverklaring. “Een variant met alleen verhoging van de aanschafbelasting bpm, zoals het kabinet ook wil onderzoeken, is wat ons betreft onacceptabel.”

Volgens Bovag zorgen de vooraf gestelde kaders van het kabinet tot zeer kostbaar beleid in verhouding tot de klimaatwinst, terwijl de maatschappij weinig tot geen extra kosten zou krijgen voorgeschoteld als in de pas wordt gelopen met verduurzaming op Europees niveau. Een lobby voor een nationaal verkoopverbod van nieuwe auto’s op fossiele brandstof en import van diesel- en benzineoccasions past daar dan ook niet in, aldus Bovag. “Het kabinet zegt daar op in te zetten, terwijl dat aan de Mobiliteitstafel niet aan de orde is geweest”, aldus de brancheorganisatie.

Verkennning naar vormen van betalen naar gebruik, is verstandig besluit

Bertho Eckhardt, Bovag-voorzitter

Voor de branchevereniging is het van groot belang dat mensen met een benzine- of dieselauto niet opdraaien voor de volledige financiële dekking van de plannen voor elektrisch vervoer. Ook vindt Bovag het verstandig dat er naast de focus op elektrisch vervoer, aandacht is voor de ontwikkeling van waterstof, zoals de doelstelling om in 2025 zo’n 15 duizend waterstofauto’s op de weg te krijgen. “En biobrandstof, die vooral voor de transportsector van belang is”, aldus Eckhardt. “Eén van de doelen van de regering is dat er vanaf 2030 alleen nog maar emissieloze auto’s worden verkocht. Er wordt meer ingezet op het stimuleren van aankoop door particulieren en minder op stimulering van de zakelijke markt. Dat is ook eerlijker. De spoedige vertaling naar vormen van betalen naar gebruik vinden we een verstandig besluit.” Ook benadrukt Bovag nog dat het liever Europees dan nationaal beleid ziet.

Stimulering nieuwverkoop en occasionmarkt voor EV’s

Ook de al eerder aangekondigde aanschafsubsidie voor EV’s staat in het akkoord. Deze wordt gesteld op 6.000 euro per auto vanaf 2021 en daalt naar € 2.200 in 2030. Deze aanschafsubsidie is beschikbaar voor nieuw verkochte auto’s tot een maximum van € 60.000 waarbij de subsidie vanaf een aanschafbedrag van € 40.000 euro tot € 60.000 lineair afloopt. De bijtelling op EV’s tot 50 duizend euro loop op van 8 procent in 2021 naar 20 procent in 2030.

Wel wordt daarbij gesteld dat ook de occasionmarkt voor EV’s moet worden gestimuleerd, onder andere door een mrb-vrijstelling tot en met 2024 (daarna loopt deze belasting jaarlijks langzaam op). Ook wordt gekeken of de subsidie op elektrische auto’s kan worden gekoppeld aan een beperking op de export. Ook wordt de haalbaarheid van occasionlease voor elektrische auto’s onderzocht, en zullen marktpartijen in Europees verband inzichtelijk moeten krijgen wat de levensduur en oplaadcapaciteit van een EV zijn.

Emissieloze auto’s worden tot en met 2024 ook vrijgesteld van bpm; vanaf 2025 is er een vast bedrag van 350 euro per auto.

Groene vingerafdrukken

Dat de vakbonden en milieuorganisaties eerder deze week lieten weten niet meer achter het Klimaatakkoord te staan, zei Nijpels te betreuren. “De groene vingerafdrukken staan op alle pagina’s en ik ga ervan uit dat ze vroeg of laat weer aan tafel komen.” De natuurorganisaties en bonden zijn vooral boos, omdat er geen algemene CO2-heffing voor de industrie is opgenomen. Volgens Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, Natuur- en Milieufederaties, de Jonge Klimaatbeweging, MVO Nederland en FNV vinden dat het “vaalgroene akkoord geen structureel antwoord biedt op klimaatverandering.” Ook zijn ze van mening dat de voorgestelde maatregelen te vaag, vrijblijvend en boterzacht zijn. Volgens hen is het onduidelijk of het totaal wel uitkomt op 49 procent CO2-besparing in 2030. De organisaties verklaren dat ze het akkoord niet kunnen ondertekenen. “De bal ligt nu bij het kabinet”, verklaren ze in een gezamenlijke persverklaring.

Gemiste kans

Het Platform Autogas noemt de klimaattafels en kabinetsplannen een gemiste kans, omdat het kabinet zich teveel alleen richt op elektrisch vervoer en waterstof. “Een gemiste kans waardoor de burger te veel moet gaan betalen voor CO2 besparing”, zegt Hans Verhoeven van Platform Autogas.

Geplaatst in rubriek:
Ivonne Vermeulen
Ivonne Vermeulen

Ivonne Vermeulen is redacteur bij Automotive, waar ze onder andere de portefeuilles Schade en Universele markt beheert.

Reacties

 • T. van Stokkum

  Ben nog steeds benieuwd, wat er in de ons omringende landen gaat
  gebeuren??
  Gaan die ook hun burgers extreem
  belasten?
  Duitsland (Merkel) krijgt nauwelijks
  politieke ruimte na haar twee enorme
  missers (sluiten van 23 kerncentrales en “Wir schaffen das”