Diesel-eis geschrapt in aanbesteding politievoertuigen

Redactie Redactie
• Laatste update:

Vorige maand werd het concept voor de aanbesteding voor nieuwe politievoertuigen gepresenteerd. Hierin stond de voorwaarde dat de voertuigen dieselaangedreven moesten zijn. Onder andere stichting Natuur en Milieu uitten hun kritiek hierop en de Christenunie stelde Kamervragen over het uitblijven van een strenger milieu-aspect in de concepttekst.

MRB-vrijstelling
Dijksma benadrukt nu dat het gaat om een voorgenomen aanbesteding in voorbereidende fase en dat deze dus nog niet definitief is. Ze laat verder weten bij de Politie aandacht te hebben gevraagd voor het aspect milieu in zijn aanbesteding. De politie beraadt zich op de manier waarop hier invulling aan zal worden gegeven.

De diesel-eis is in ieder geval gesneuveld en Dijksma beaamt dat “uit milieuoogpunt het rijden in een benzineauto te verkiezen is boven rijden in een dieselauto”. Vanuit bedrijfseconomisch oogpunt is het rijden in een dieselauto vanaf een bepaald kilometrage echter interessanter dan een benzineauto. Deze grens ligt bij politieauto’s lager aangezien deze, net zoals bijvoorbeeld taxi’s, zijn vrijgesteld van mrb.

`Overheid moet aantrekkelijk maken`
Sichting Natuur & Milieu is blij met het schrappen van de diesel-eis. “Dat is positief. Maar nu is het wel de vraag hoe het aantrekkelijk kan worden gemaakt voor de politie om ook daadwerkelijk geen diesels aan te schaffen”, zegt Maarten van Biezen, hoofd mobiliteit bij Stichting Natuur & Milieu. “Door de mrb-vrijstelling is het financieel heel verleidelijk om toch voor diesels te kiezen.”

Volgens Van Biezen zou er een financiële prikkel moeten komen voor de politie om voor benzine of hybride te kiezen. “Het liefst zien we dat de mrb-vrijstelling voor de politie komt te vervallen. Daar zijn amendementen voor ingediend, maar die hebben het helaas niet gered. We hopen nu dat er een onderlinge overeenkomst kan worden getroffen waarbij de overheid een deel van het voordeel op dieselauto`s compenseert bij de aanschaf van benzine- of hybrideauto`s. Bijvoorbeeld uit de mrb-inkomsten die ze anders zouden mislopen.”

Geplaatst in rubriek:
Redactie
Redactie

De redactie van Automotive is dagelijks op zoek naar het laatste nieuws uit de autobranche. Heeft u een tip voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@automotive-online.nl, of bel 010 - 280 1000.