Verkiezingsuitslag: auto als melkkoe of een autovrije binnenstad

Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
Groenlinks wil in Amsterdam van de auto's af (foto: Shutterstock)

Als het aan de winnaar van de verkiezingen in Amsterdam ligt, worden er de komende tijd 10 duizend parkeerplekken in de binnenstad geschrapt. Dat staat althans in het programma van Groenlinks, met 10 zetels (2014: 6) de grootste partij van de hoofdstad, gevolgd door D’66 (dat ging van 14 zetels naar 8) en VVD (gelijkgebleven op 6). Groenlinks streeft naar een autovrije binnenstad en wil dat principe geleidelijk uitbreiden naar omliggende wijken. Ook pleit de partij voor OV-hubs zodat overstappen van auto naar OV makkelijker wordt.

In Rotterdam is het beeld heel anders. Volgens de grootste partij daar, Leefbaar Rotterdam (dat van 14 naar 11 zetels zakte), blijft de auto het favoriete vervoersmiddel van veel Rotterdammers. Anders dan linkse partijen ziet deze partij het parkeerbeleid dan ook niet als een instrument om autogebruik onaantrekkelijker te maken. Volgens Leefbaar zorgt een goed parkeerbeleid ervoor dat burgers en ondernemers zo dicht en goedkoop mogelijk bij huis/bedrijf kunnen parkeren. Deze partij ziet meer in het verbeteren van de doorstroming van het verkeer in de stad en een betere infrastructuur voor fietsers, “zonder automobilisten dwars te zitten”. De VVD, PvdA en Groenlinks hebben alle drie 5 zetels.

Local heroes

Groep De Mos, met lijsttrekker Richard de Mos, is de grote winnaar in Den Haag en groeide van 3 naar 9 zetels. Deze partij wil een Haags Deltaplan Bereikbaarheid waarbij wordt geïnvesteerd in de bereikbaarheid van de stad en verbetering van de infrastructuur. Files moeten worden weggewerkt, openbaar vervoer moet worden verbeterd en er moeten meer ondergrondse parkeergarages komen, zo vindt Groep De Mos. Om mensen over te halen wat vaker de auto te laten staan, moet er worden geïnvesteerd in modern openbaar vervoer. Betaald parkeren moet volgens GDM in winkelgebieden worden afgeschaft. De VVD (7) en D66 (6) staan op nummer 2 en 3 in Den Haag. Groenlinks haalde 5 zetels (in 2014 nog 2).

In Utrecht is Groenlinks met een stijging van 9 naar 12 zetels de grootste partij geworden. Dus ook in het hart van het land moet de auto zoveel mogelijk uit het centrum worden geweerd. De lokale GL wil van Utrecht de “meest toegankelijke, fietsvriendelijke en groene stad” maken. Het autoverkeer moet worden teruggedrongen door meer openbaar vervoer, meer autodelen en betere stroomlijning van het verkeer. Autodelen wordt, als het aan GL ligt, gestimuleerd door goedkopere parkeertarieven en ruimere parkeernormen voor deelauto’s. De partij wil de milieuzone groter en strenger maken, de maximumsnelheid op de snelweg rondom Utrecht moeten 80 km/u worden. Na Groenlinks volgen D66 (van 13 naar 10) en VVD (van 5 naar 6).

GroenLinks Utrecht wil een grotere en strengere milieuzone.

In Eindhoven hebben de VVD en Groenlinks elk 7 zetels behaald; de eerstgenoemde kwam van 6 zetels, GL van 4. De PvdA en D66 hebben er allebei 6. De visies op het gebied van mobiliteit lopen bij de twee grootste partijen eufemistisch gezegd nogal uiteen. De VVD wil dat de gemeente investeert in auto, fiets, voetganger en openbaar vervoer. De partij gelooft niet dat openbaar vervoer de auto volledig zal gaan vervangen. De partij zegt emissieloze mobiliteit en elektrisch vervoer te willen stimuleren, maar de auto mag niet de melkkoe worden van de gemeente door bijvoorbeeld hoge parkeertarieven in de stad te hanteren. Lagere parkeertarieven voor elektrisch vervoer ziet de partij als een betere oplossing om de mobiliteit te verduurzamen, en daar zou dan een opening kunnen zitten in de gesprekken met Groen Links. Dat wil ook in Eindhoven de auto zoveel mogelijk buiten de stad houden, maar wel elektrisch vervoer stimuleren door plaatsing van laadpalen en snellaadstations. Ook wil GL de milieuzone uitbreiden met een verbod op alle dieselauto’s die gebouwd zijn voor 1 januari 2001.

Geen melkkoe

In Tilburg is Lijst Smolders met 10 zetels de grootste partij (een verdubbeling van het aantal zetels). In het programma van voorman Hans Smolders (de voormalig chauffeur van Pim Fortuyn) staat niet veel over mobiliteit of bereikbaarheid van de stad. Wel vindt LS dat parkeren bij winkelcentra gratis moet blijven. De binnenstad moet goed bereikbaar zijn voor automobilisten en genoeg parkeerplek bieden. D66 (9), VVD (6) en Groenlinks (6) volgen.

In Almere is de VVD met 8 zetels de grootste partij (had 3 zetels) en wil dat de binnenstad ook met de auto goed bereikbaar blijft. De liberalen vinden een milieuzone overbodig en zien meer in alternatieven, zoals autodelen. Volgens de VVD is goed openbaar vervoer geen vervanging van de auto, maar een aanvulling. De partij staat open voor innovatieve, kosten efficiënte alternatieven, zoals elektrisch vervoer. Parkeertarieven moeten kostendekkend zijn en niet dienen als melkkoe voor de gemeente. Overigens ging de PvdA van 5 naar 7 zetels in deze stad en ging de 3e partij, de PVV, van 9 naar 6 zetels. Groenlinks is hier de 5e partij met 4 zetels; het behaalde tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen nog 2 zetels.

Lappendeken

Dat de mobiliteitsalliantie (waar onder andere RAI Vereniging en Bovag in vertegenwoordigd zijn) de overheid wil bewegen om tot een landelijke richtlijn over milieuzones en mobiliteit in steden te komen, is vanuit de huidige uitslagen in de meeste steden een logische gedachte, maar het is de vraag of ze daar niet te laat mee is.

“Wat wij de gemeentepolitiek in ieder geval willen meegeven is dat er goed moet worden gekeken naar de verschillende verkeerstromen zodat de verkeersveiligheid verder wordt verbeterd”, zegt Cees Boutens, woordvoerder van de RAI Vereniging. “Het zou goed zijn als gemeentes die voor een milieuzone pleiten, streven naar een eenduidig effectief systeem zodat er straks geen lappendeken aan verschillende maatregelen ontstaat. Wij pleiten voor een eenduidig, landelijk beleid, maar vooralsnog is dat er niet. We wachten keurig af welke gemeentelijke coalities er komen.”

Geplaatst in rubriek:
Ivonne Vermeulen
Ivonne Vermeulen

Ivonne Vermeulen is redacteur bij Automotive, waar ze onder andere de portefeuilles Schade en Universele markt beheert.

Verkiezingsuitslag: auto als melkkoe of een autovrije binnenstad | Automotive Online

Verkiezingsuitslag: auto als melkkoe of een autovrije binnenstad

Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
Groenlinks wil in Amsterdam van de auto's af (foto: Shutterstock)

Als het aan de winnaar van de verkiezingen in Amsterdam ligt, worden er de komende tijd 10 duizend parkeerplekken in de binnenstad geschrapt. Dat staat althans in het programma van Groenlinks, met 10 zetels (2014: 6) de grootste partij van de hoofdstad, gevolgd door D’66 (dat ging van 14 zetels naar 8) en VVD (gelijkgebleven op 6). Groenlinks streeft naar een autovrije binnenstad en wil dat principe geleidelijk uitbreiden naar omliggende wijken. Ook pleit de partij voor OV-hubs zodat overstappen van auto naar OV makkelijker wordt.

In Rotterdam is het beeld heel anders. Volgens de grootste partij daar, Leefbaar Rotterdam (dat van 14 naar 11 zetels zakte), blijft de auto het favoriete vervoersmiddel van veel Rotterdammers. Anders dan linkse partijen ziet deze partij het parkeerbeleid dan ook niet als een instrument om autogebruik onaantrekkelijker te maken. Volgens Leefbaar zorgt een goed parkeerbeleid ervoor dat burgers en ondernemers zo dicht en goedkoop mogelijk bij huis/bedrijf kunnen parkeren. Deze partij ziet meer in het verbeteren van de doorstroming van het verkeer in de stad en een betere infrastructuur voor fietsers, “zonder automobilisten dwars te zitten”. De VVD, PvdA en Groenlinks hebben alle drie 5 zetels.

Local heroes

Groep De Mos, met lijsttrekker Richard de Mos, is de grote winnaar in Den Haag en groeide van 3 naar 9 zetels. Deze partij wil een Haags Deltaplan Bereikbaarheid waarbij wordt geïnvesteerd in de bereikbaarheid van de stad en verbetering van de infrastructuur. Files moeten worden weggewerkt, openbaar vervoer moet worden verbeterd en er moeten meer ondergrondse parkeergarages komen, zo vindt Groep De Mos. Om mensen over te halen wat vaker de auto te laten staan, moet er worden geïnvesteerd in modern openbaar vervoer. Betaald parkeren moet volgens GDM in winkelgebieden worden afgeschaft. De VVD (7) en D66 (6) staan op nummer 2 en 3 in Den Haag. Groenlinks haalde 5 zetels (in 2014 nog 2).

In Utrecht is Groenlinks met een stijging van 9 naar 12 zetels de grootste partij geworden. Dus ook in het hart van het land moet de auto zoveel mogelijk uit het centrum worden geweerd. De lokale GL wil van Utrecht de “meest toegankelijke, fietsvriendelijke en groene stad” maken. Het autoverkeer moet worden teruggedrongen door meer openbaar vervoer, meer autodelen en betere stroomlijning van het verkeer. Autodelen wordt, als het aan GL ligt, gestimuleerd door goedkopere parkeertarieven en ruimere parkeernormen voor deelauto’s. De partij wil de milieuzone groter en strenger maken, de maximumsnelheid op de snelweg rondom Utrecht moeten 80 km/u worden. Na Groenlinks volgen D66 (van 13 naar 10) en VVD (van 5 naar 6).

GroenLinks Utrecht wil een grotere en strengere milieuzone.

In Eindhoven hebben de VVD en Groenlinks elk 7 zetels behaald; de eerstgenoemde kwam van 6 zetels, GL van 4. De PvdA en D66 hebben er allebei 6. De visies op het gebied van mobiliteit lopen bij de twee grootste partijen eufemistisch gezegd nogal uiteen. De VVD wil dat de gemeente investeert in auto, fiets, voetganger en openbaar vervoer. De partij gelooft niet dat openbaar vervoer de auto volledig zal gaan vervangen. De partij zegt emissieloze mobiliteit en elektrisch vervoer te willen stimuleren, maar de auto mag niet de melkkoe worden van de gemeente door bijvoorbeeld hoge parkeertarieven in de stad te hanteren. Lagere parkeertarieven voor elektrisch vervoer ziet de partij als een betere oplossing om de mobiliteit te verduurzamen, en daar zou dan een opening kunnen zitten in de gesprekken met Groen Links. Dat wil ook in Eindhoven de auto zoveel mogelijk buiten de stad houden, maar wel elektrisch vervoer stimuleren door plaatsing van laadpalen en snellaadstations. Ook wil GL de milieuzone uitbreiden met een verbod op alle dieselauto’s die gebouwd zijn voor 1 januari 2001.

Geen melkkoe

In Tilburg is Lijst Smolders met 10 zetels de grootste partij (een verdubbeling van het aantal zetels). In het programma van voorman Hans Smolders (de voormalig chauffeur van Pim Fortuyn) staat niet veel over mobiliteit of bereikbaarheid van de stad. Wel vindt LS dat parkeren bij winkelcentra gratis moet blijven. De binnenstad moet goed bereikbaar zijn voor automobilisten en genoeg parkeerplek bieden. D66 (9), VVD (6) en Groenlinks (6) volgen.

In Almere is de VVD met 8 zetels de grootste partij (had 3 zetels) en wil dat de binnenstad ook met de auto goed bereikbaar blijft. De liberalen vinden een milieuzone overbodig en zien meer in alternatieven, zoals autodelen. Volgens de VVD is goed openbaar vervoer geen vervanging van de auto, maar een aanvulling. De partij staat open voor innovatieve, kosten efficiënte alternatieven, zoals elektrisch vervoer. Parkeertarieven moeten kostendekkend zijn en niet dienen als melkkoe voor de gemeente. Overigens ging de PvdA van 5 naar 7 zetels in deze stad en ging de 3e partij, de PVV, van 9 naar 6 zetels. Groenlinks is hier de 5e partij met 4 zetels; het behaalde tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen nog 2 zetels.

Lappendeken

Dat de mobiliteitsalliantie (waar onder andere RAI Vereniging en Bovag in vertegenwoordigd zijn) de overheid wil bewegen om tot een landelijke richtlijn over milieuzones en mobiliteit in steden te komen, is vanuit de huidige uitslagen in de meeste steden een logische gedachte, maar het is de vraag of ze daar niet te laat mee is.

“Wat wij de gemeentepolitiek in ieder geval willen meegeven is dat er goed moet worden gekeken naar de verschillende verkeerstromen zodat de verkeersveiligheid verder wordt verbeterd”, zegt Cees Boutens, woordvoerder van de RAI Vereniging. “Het zou goed zijn als gemeentes die voor een milieuzone pleiten, streven naar een eenduidig effectief systeem zodat er straks geen lappendeken aan verschillende maatregelen ontstaat. Wij pleiten voor een eenduidig, landelijk beleid, maar vooralsnog is dat er niet. We wachten keurig af welke gemeentelijke coalities er komen.”

Geplaatst in rubriek:
Ivonne Vermeulen
Ivonne Vermeulen

Ivonne Vermeulen is redacteur bij Automotive, waar ze onder andere de portefeuilles Schade en Universele markt beheert.