ANWB: Voorbereiden op toekomst met meer auto’s

Bart Kuijpers Bart Kuijpers
Foto: Shutterstock (foto: Shutterstock)

Van alle reiskilometers die we in Nederland maken wordt 70 procent met de auto afgelegd. En de verwachting is dat dit zo blijft. De Nederlandse bevolking zal de komende jaren nog flink groeien. Daardoor neemt ook de vraag naar automobiliteit de komende jaren toe. Dat schrijft de ANWB in zijn Visie & investeringsagenda voor personenmobiliteit over de weg in 2050.

De groei gaat samen met een forse onderhoudsopgave voor renovatie en vervanging, waarmee het aantal knelpunten op de weg ook toe gaat nemen. “Dit zijn allemaal redenen om personenmobiliteit over de weg extra te belichten, zeker als we beseffen dat de budgetten voor beheer en onderhoud nu al ontoereikend zijn”, schrijft de bond. Bekijk het hele rapport in de Automotive Kennisbank.

Triple zero

De ANWB zet in op nul verkeersdoden, nul emissies en nul files (triple zero). “Dat betekent dat alle opgaven die we voor 2050 zien en de keuzes die we daarin maken een bijdrage moeten leveren aan een of meer van deze doelen. En bovendien op een dusdanige manier worden vormgegeven dat mobiliteit voor iedereen betaalbaar en toegankelijk blijft”, aldus de ANWB.

Wensenlijst van de ANWB: 

• Doorontwikkeling in de markt naar meer aantrekkelijke elektrische auto’s met een grotere actieradius;

• Doorgaan met aanschafsubsidies voor elektrische auto’s, voor zowel nieuw als tweedehands (ten minste tot 2030) om het voor meer mensen mogelijk te maken eerder over te stappen op elektrisch rijden;

• Stimuleren van elektrisch rijden door een systeem van ‘Betalen naar gebruik’, waarin je een bedrag per gereden kilometer betaalt, afhankelijk van de uitstoot;

• Het stimuleren van een tweedehands markt voor elektrische auto’s, vergelijkbaar met het functioneren van de huidige tweedehands markt;

• Ontwikkelen van voldoende laadinfra in steden en wijken, maar ook het organiseren van concessies voor snellaadstations langs het hoofdwegennet en op mobiliteitshubs. Lokaal vraagt dit om een gemeentelijke strategie laadinfrastructuur die in lijn is met verwachte ontwikkelingen ten aanzien van elektrisch rijden en parkeerbeleid en ruimte biedt voor slim laden. De overheid neemt hierin een stimulerende, coördinerende en regulerende rol;

• Verzwaren van de netwerkcapaciteit zodat er meer elektrische auto’s kunnen opladen, zonder dat de stroom uitvalt. De verzwaring geldt voor het hele net, inclusief het laagspanningsnet in (woon) wijken;

• Mogelijk maken dat elektrische auto’s energie terug leveren aan het net. De techniek is er en wordt steeds beter. Hierdoor kan een deel van de gevraagde verzwaring van het net worden ondervangen. Dit kunnen we stimuleren door het bieden van laadzekerheid, een prijsplafond voor laden en een vergoeding voor het balanceren van het net. De nieuwe energiewet moet hiervoor de voorwaarden creëren.

Geplaatst in rubriek:
Bart Kuijpers
Bart Kuijpers

Bart Kuijpers (’80) werkt sinds 2008 bij Automotive. Hij is als redacteur verantwoordelijk voor de portefeuilles Merkkanaal en Occasions. Bart houdt van voetbal en van Radiohead. Hij rijdt sinds februari '23 een Tesla en is daar erg tevreden (relatief betaalbaar en fantastische software) mee, maar hij is verder geen fan van het merk.

ANWB: Voorbereiden op toekomst met meer auto’s | Automotive Online

ANWB: Voorbereiden op toekomst met meer auto’s

Bart Kuijpers Bart Kuijpers
Foto: Shutterstock (foto: Shutterstock)

Van alle reiskilometers die we in Nederland maken wordt 70 procent met de auto afgelegd. En de verwachting is dat dit zo blijft. De Nederlandse bevolking zal de komende jaren nog flink groeien. Daardoor neemt ook de vraag naar automobiliteit de komende jaren toe. Dat schrijft de ANWB in zijn Visie & investeringsagenda voor personenmobiliteit over de weg in 2050.

De groei gaat samen met een forse onderhoudsopgave voor renovatie en vervanging, waarmee het aantal knelpunten op de weg ook toe gaat nemen. “Dit zijn allemaal redenen om personenmobiliteit over de weg extra te belichten, zeker als we beseffen dat de budgetten voor beheer en onderhoud nu al ontoereikend zijn”, schrijft de bond. Bekijk het hele rapport in de Automotive Kennisbank.

Triple zero

De ANWB zet in op nul verkeersdoden, nul emissies en nul files (triple zero). “Dat betekent dat alle opgaven die we voor 2050 zien en de keuzes die we daarin maken een bijdrage moeten leveren aan een of meer van deze doelen. En bovendien op een dusdanige manier worden vormgegeven dat mobiliteit voor iedereen betaalbaar en toegankelijk blijft”, aldus de ANWB.

Wensenlijst van de ANWB: 

• Doorontwikkeling in de markt naar meer aantrekkelijke elektrische auto’s met een grotere actieradius;

• Doorgaan met aanschafsubsidies voor elektrische auto’s, voor zowel nieuw als tweedehands (ten minste tot 2030) om het voor meer mensen mogelijk te maken eerder over te stappen op elektrisch rijden;

• Stimuleren van elektrisch rijden door een systeem van ‘Betalen naar gebruik’, waarin je een bedrag per gereden kilometer betaalt, afhankelijk van de uitstoot;

• Het stimuleren van een tweedehands markt voor elektrische auto’s, vergelijkbaar met het functioneren van de huidige tweedehands markt;

• Ontwikkelen van voldoende laadinfra in steden en wijken, maar ook het organiseren van concessies voor snellaadstations langs het hoofdwegennet en op mobiliteitshubs. Lokaal vraagt dit om een gemeentelijke strategie laadinfrastructuur die in lijn is met verwachte ontwikkelingen ten aanzien van elektrisch rijden en parkeerbeleid en ruimte biedt voor slim laden. De overheid neemt hierin een stimulerende, coördinerende en regulerende rol;

• Verzwaren van de netwerkcapaciteit zodat er meer elektrische auto’s kunnen opladen, zonder dat de stroom uitvalt. De verzwaring geldt voor het hele net, inclusief het laagspanningsnet in (woon) wijken;

• Mogelijk maken dat elektrische auto’s energie terug leveren aan het net. De techniek is er en wordt steeds beter. Hierdoor kan een deel van de gevraagde verzwaring van het net worden ondervangen. Dit kunnen we stimuleren door het bieden van laadzekerheid, een prijsplafond voor laden en een vergoeding voor het balanceren van het net. De nieuwe energiewet moet hiervoor de voorwaarden creëren.

Geplaatst in rubriek:
Bart Kuijpers
Bart Kuijpers

Bart Kuijpers (’80) werkt sinds 2008 bij Automotive. Hij is als redacteur verantwoordelijk voor de portefeuilles Merkkanaal en Occasions. Bart houdt van voetbal en van Radiohead. Hij rijdt sinds februari '23 een Tesla en is daar erg tevreden (relatief betaalbaar en fantastische software) mee, maar hij is verder geen fan van het merk.