Vertrouwen in verzekeraars gedaald

Floor Vink Floor Vink
• Laatste update:

Het CVS meet ieder half jaar het vertrouwen van de Nederlandse consument in verzekeraars op basis van zes vragen en gaat hierbij uit van een indexwaarde. De indexwaarde is 0 wanneer het aandeel mensen dat weinig vertrouwen heeft gelijk is aan het aandeel mensen dat veel vertrouwen heeft. Volgens het Verbond is de daling verklaarbaar door de daling van het vertrouwen van consumenten in de economie: dit consumentenvertrouwen daalde met vijf punten naar een index van 2.

Het vertrouwen van verzekeraars in hun klanten is sinds vandaag ongetwijfeld ook afgenomen: het Verbond van Verzekeraars maakte vandaag bekend dat er in 2015 7 procent meer fraudegevallen zijn genoteerd dan in 2014. Er is voor in totaal 79 miljoen euro aan fraude opgespoord. Om die reden is een nieuw ‘lik op stuk’-beleid gepresenteerd, waarbij verzekeringsfraudeurs direct een boete van 532 euro krijgen. “Ik hoop dat we hiermee potentiële fraudeurs afschrikken”, zegt algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond. De nieuwe maatregel krijgt steun van met de steun van onder meer het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Nationale Politie.

Vertrouwen in verzekeraars gedaald | Automotive Online

Vertrouwen in verzekeraars gedaald

Floor Vink Floor Vink
• Laatste update:

Het CVS meet ieder half jaar het vertrouwen van de Nederlandse consument in verzekeraars op basis van zes vragen en gaat hierbij uit van een indexwaarde. De indexwaarde is 0 wanneer het aandeel mensen dat weinig vertrouwen heeft gelijk is aan het aandeel mensen dat veel vertrouwen heeft. Volgens het Verbond is de daling verklaarbaar door de daling van het vertrouwen van consumenten in de economie: dit consumentenvertrouwen daalde met vijf punten naar een index van 2.

Het vertrouwen van verzekeraars in hun klanten is sinds vandaag ongetwijfeld ook afgenomen: het Verbond van Verzekeraars maakte vandaag bekend dat er in 2015 7 procent meer fraudegevallen zijn genoteerd dan in 2014. Er is voor in totaal 79 miljoen euro aan fraude opgespoord. Om die reden is een nieuw ‘lik op stuk’-beleid gepresenteerd, waarbij verzekeringsfraudeurs direct een boete van 532 euro krijgen. “Ik hoop dat we hiermee potentiële fraudeurs afschrikken”, zegt algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond. De nieuwe maatregel krijgt steun van met de steun van onder meer het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Nationale Politie.