Schoonhovens blik | Knellende contracten, lage tarieven: de maat is vol

Opinie • De penibele situatie in de schadebranche doet columnist Johan Schoonhoven denken aan de situatie van fysiotherapeuten. Behalve dan dat schadeherstellers geen actie voeren of klanten vertellen zich elders te verzekeren. Maar dat de maat vol is, is duidelijk.
Johan Schoonhoven Johan Schoonhoven
• Laatste update:
De penibele situatie in de schadebranche staat in schril contrast met de marges op verzekeringen, vindt Johan Schoonhoven. (Foto: Johan Schoonhoven)

De maat is vol! Werken voor te lage tarieven, het moeten voldoen aan steeds strengere kwaliteitseisen, een oplopende administratieve last, knellende contractbepalingen, geen oog voor oplopende kosten en tariefindexatie! De brancheorganisatie en aangesloten ondernemers voeren actie en schromen hierbij niet om verzekeraars op social media met naam en toenaam te noemen. Ook adviseren zij cliënten over te stappen van verzekeraar, omdat de ondernemers de contracten voor 2023 weigeren te tekenen. Er is zelfs een van cynisme doordrenkt stuk geschreven waarin de voortdurende ‘sponsoring’ van verzekeraars is toegelicht.

De gelijkenissen tussen schadeherstellers en fysiotherapeuten, want daarover ging het in de eerste regels, zijn treffend, zij het dat schadeherstellers geen actie voeren of klanten actief adviseren elders te gaan verzekeren. Het verleden heeft namelijk uitgewezen dat dat geen effectieve strategie is.

Marges verdwijnen als sneeuw voor de zon

Bovag voorzitter Han ten Broeke en MKB Nederland voorzitter Jacco Vonhof luidden in september in ‘Goedemorgen Nederland’ de noodklok en wezen op de donkere wolken die zich samenpakken boven de schadeherstelbranche. Binnen het mkb valt zij onder energie-intensieve bedrijven en met de recente bizarre prijsverhogingen van energieleveranciers zijn hun productiekosten ineens fors gestegen. Marges, voor zover deze er zijn, verdwijnen als sneeuw voor de zon, worden negatief en menig ondernemer of vestigingsmanager voelt zich gedwongen om per aangeboden schade te beoordelen of het verstandig is de klus aan te nemen. Er zijn zelfs ondernemers die overwegen om de schadeafdeling of vestiging de komende winter te sluiten. Ik vraag mij dan af of die vestigingen of afdelingen na de winter weer open gaan.

De huidige wachttijd voor lease-rijders/verzekerden zal alleen maar oplopen en klanten met een rijdbare schade zullen door moeten rijden. De gevolgen van de scheefgroei tussen kosten/opbrengsten worden ernstiger, maar wat zijn volgens ondernemers de oorzaken en belangrijker nog, de oplossingen?

Opnieuw bekijken

Ondernemers zijn van mening dat er een heroriëntatie/great reset moet plaatsvinden en opnieuw bekeken moet worden hoe de administratieve en technische afwikkeling van een lease- of verzekeringsschade zou moeten plaatsvinden en de verdeling van taken en verantwoordelijkheden en vergoeding van de gemaakte kosten evenwichtiger wordt. Front office activiteiten als klantaanname en -begeleiding voorafgaand en gedurende herstel slokken veel tijd op, evenals audits vanuit grootzakelijke klanten, vragen over dekking, voorwaarden, status van afhandeling, DSA, het ligt inmiddels bijna allemaal op het bordje van de schade-ondernemers. Niet het uitvoeren van een activiteit vinden ondernemers bezwaarlijk, maar het feit dat het pro deo moet.

Penibele situatie in de schadebranche staat in schril contrast met de marge op verzekeringen

En voor de berekening van het schadebedrag is het wellicht tijd voor een netto+ benadering, waarbij helder wordt welk deel van de materiële schadelast onderhevig is aan prijsschommelingen, wie invloed heeft op deze schommelingen en wat bijvoorbeeld het verschil is tussen wel of geen inzet van vervangend vervoer? 
De penibele situatie in de autoschadebranche staat in schril contrast met de marge op verzekeringen. Volgens het meest recente financieel jaarverslag van Het Verbond van Verzekeraars is het resultaat na rente vóór herverzekering in procenten van de verdiende premie in 2021 +24% voor personenauto’s en +30% voor bedrijfsauto’s! WA zit nog in de min, maar dat heeft volgens datzelfde verslag meer te maken met de immateriële schadelast.

Eén verzekeraar is voornemens actief aan de slag te gaan met de problematiek van herstellers om de herstelcapaciteit voor de toekomst veilig te stellen en rendement voor ondernemers te behouden en hopelijk volgen de collega verzekeraars en leasemaatschappijen.

Ik wens u veel schade toe.

Johan Schoonhoven, Zilverstad Consultancy

Geplaatst in rubriek:
Johan Schoonhoven
Johan Schoonhoven

Schoonhoven is oud-directeur van Schadegarant, een stichting die namens meerdere  verzekeraars een netwerk van schadeherstelbedrijven onderhoudt. Tegenwoordig is Schoonhoven zelfstandig adviseur en columnist bij Automotive.

Schoonhovens blik | Knellende contracten, lage tarieven: de maat is vol | Automotive Online

Schoonhovens blik | Knellende contracten, lage tarieven: de maat is vol

Opinie • De penibele situatie in de schadebranche doet columnist Johan Schoonhoven denken aan de situatie van fysiotherapeuten. Behalve dan dat schadeherstellers geen actie voeren of klanten vertellen zich elders te verzekeren. Maar dat de maat vol is, is duidelijk.
Johan Schoonhoven Johan Schoonhoven
• Laatste update:
De penibele situatie in de schadebranche staat in schril contrast met de marges op verzekeringen, vindt Johan Schoonhoven. (Foto: Johan Schoonhoven)

De maat is vol! Werken voor te lage tarieven, het moeten voldoen aan steeds strengere kwaliteitseisen, een oplopende administratieve last, knellende contractbepalingen, geen oog voor oplopende kosten en tariefindexatie! De brancheorganisatie en aangesloten ondernemers voeren actie en schromen hierbij niet om verzekeraars op social media met naam en toenaam te noemen. Ook adviseren zij cliënten over te stappen van verzekeraar, omdat de ondernemers de contracten voor 2023 weigeren te tekenen. Er is zelfs een van cynisme doordrenkt stuk geschreven waarin de voortdurende ‘sponsoring’ van verzekeraars is toegelicht.

De gelijkenissen tussen schadeherstellers en fysiotherapeuten, want daarover ging het in de eerste regels, zijn treffend, zij het dat schadeherstellers geen actie voeren of klanten actief adviseren elders te gaan verzekeren. Het verleden heeft namelijk uitgewezen dat dat geen effectieve strategie is.

Marges verdwijnen als sneeuw voor de zon

Bovag voorzitter Han ten Broeke en MKB Nederland voorzitter Jacco Vonhof luidden in september in ‘Goedemorgen Nederland’ de noodklok en wezen op de donkere wolken die zich samenpakken boven de schadeherstelbranche. Binnen het mkb valt zij onder energie-intensieve bedrijven en met de recente bizarre prijsverhogingen van energieleveranciers zijn hun productiekosten ineens fors gestegen. Marges, voor zover deze er zijn, verdwijnen als sneeuw voor de zon, worden negatief en menig ondernemer of vestigingsmanager voelt zich gedwongen om per aangeboden schade te beoordelen of het verstandig is de klus aan te nemen. Er zijn zelfs ondernemers die overwegen om de schadeafdeling of vestiging de komende winter te sluiten. Ik vraag mij dan af of die vestigingen of afdelingen na de winter weer open gaan.

De huidige wachttijd voor lease-rijders/verzekerden zal alleen maar oplopen en klanten met een rijdbare schade zullen door moeten rijden. De gevolgen van de scheefgroei tussen kosten/opbrengsten worden ernstiger, maar wat zijn volgens ondernemers de oorzaken en belangrijker nog, de oplossingen?

Opnieuw bekijken

Ondernemers zijn van mening dat er een heroriëntatie/great reset moet plaatsvinden en opnieuw bekeken moet worden hoe de administratieve en technische afwikkeling van een lease- of verzekeringsschade zou moeten plaatsvinden en de verdeling van taken en verantwoordelijkheden en vergoeding van de gemaakte kosten evenwichtiger wordt. Front office activiteiten als klantaanname en -begeleiding voorafgaand en gedurende herstel slokken veel tijd op, evenals audits vanuit grootzakelijke klanten, vragen over dekking, voorwaarden, status van afhandeling, DSA, het ligt inmiddels bijna allemaal op het bordje van de schade-ondernemers. Niet het uitvoeren van een activiteit vinden ondernemers bezwaarlijk, maar het feit dat het pro deo moet.

Penibele situatie in de schadebranche staat in schril contrast met de marge op verzekeringen

En voor de berekening van het schadebedrag is het wellicht tijd voor een netto+ benadering, waarbij helder wordt welk deel van de materiële schadelast onderhevig is aan prijsschommelingen, wie invloed heeft op deze schommelingen en wat bijvoorbeeld het verschil is tussen wel of geen inzet van vervangend vervoer? 
De penibele situatie in de autoschadebranche staat in schril contrast met de marge op verzekeringen. Volgens het meest recente financieel jaarverslag van Het Verbond van Verzekeraars is het resultaat na rente vóór herverzekering in procenten van de verdiende premie in 2021 +24% voor personenauto’s en +30% voor bedrijfsauto’s! WA zit nog in de min, maar dat heeft volgens datzelfde verslag meer te maken met de immateriële schadelast.

Eén verzekeraar is voornemens actief aan de slag te gaan met de problematiek van herstellers om de herstelcapaciteit voor de toekomst veilig te stellen en rendement voor ondernemers te behouden en hopelijk volgen de collega verzekeraars en leasemaatschappijen.

Ik wens u veel schade toe.

Johan Schoonhoven, Zilverstad Consultancy

Geplaatst in rubriek:
Johan Schoonhoven
Johan Schoonhoven

Schoonhoven is oud-directeur van Schadegarant, een stichting die namens meerdere  verzekeraars een netwerk van schadeherstelbedrijven onderhoudt. Tegenwoordig is Schoonhoven zelfstandig adviseur en columnist bij Automotive.