Autotelex: Dalende trend door afwachtende consument

Bart Kuijpers Bart Kuijpers
Foto: Shutterstock

De laatste maand zijn het aantal taxaties en biedingen aan het dalen. De consument stelt grote aankopen uit. De restwaarde daalt, maar tegelijkertijd blijven de prijzen in de groothandel hoog. Dat concludeert restwaardebepaler Autotelex in zijn marktupdate. 

“We noteren een veelheid aan oorzaken. Zo stagneert de vraag naar tweedehands met de winter voor de deur en de onzekerheid over energieprijzen. Tegelijkertijd is er ook minder doorstroom omdat dealer(holding)s steeds vaker auto’s zelf houden, ook van ‘vreemd merk'”, constateert analist Joost Klaren. “Ook de traditionele trend van het verlagen van de voorraden richting het eind van het jaar is dit jaar minder aan de orde, omdat het voorraadniveau veelal al laag is. Het bijkopen door grotere dealerholdings is minder makkelijk, omdat de prijzen in de handel hoog blijven terwijl de vraag stagneert.”

Gezien bovenstaand is het volgens Autotelex niet meer dan logisch dat de restwaarden onder druk komen te staan. De daling die traditioneel aan het eind van het jaar plaatsvindt, veelal door de inzet en verkoop van nieuwe auto’s per het volgende jaar is nauwelijks aan de orde en maakt dus plaats voor een stagnerende vraag met hetzelfde effect. “Of de restwaarden in de eerste maanden weer opveren, zoals gebruikelijk, is deze keer dan ook zeer de vraag. Wel zullen de gestegen nieuwprijzen een positieve bijdrage leveren.”

Import

Ook in november blijft de import van personenauto’s (tot 10 jaar oud) stabiel op circa 19.000 auto’s per maand, net zoals de drie vorige maanden. De export van personenauto’s van maximaal 10 jaar oud geeft een meer wisselend beeld. In november 2022 is een sterke toename te zien die ervoor zorgt dat bijna het niveau van november 2021 wordt bereikt. Dit alles resulteert in een afname in het lopende jaar van ongeveer 9 procent ten opzichte van 2021 tot en met november. 

Outlook

De vorige keer aangekondigde restwaardedaling is nu echt zichtbaar geworden in de data, alleen in mindere mate met dezelfde reden als de ‘traditionele’ restwaardedaling rond deze tijd. “Het kan haast niet anders dat de restwaarden nog verder zullen dalen richting volgend jaar. Als tegenovergesteld effect zullen de oplopende nieuwverkopen met de bijbehorende (sterk) hogere prijzen positief van invloed zijn op zeer jong gebruikt en uitstralen naar de rest van de occasionmarkt.”

Alles overziend verwacht Autotelex dat we de top van de hoge restwaardeniveau’s voorbij zijn, maar de daling niet sterk zal zijn.

Geplaatst in rubriek:
Bart Kuijpers
Bart Kuijpers

Bart Kuijpers (’80) werkt sinds 2008 bij Automotive. Hij is als redacteur verantwoordelijk voor de portefeuilles Merkkanaal en Occasions. Bart houdt van voetbal en van Radiohead. Hij rijdt sinds kort (op eigen initiatief) een Tesla en is daar erg tevreden (goedkoop en fantastische software) mee, maar hij is verder geen fan van het merk.