Autofabrikant heeft ook medestanders in Brussel

Steven Don Steven Don

Het parlementslid begon met een stichtelijk woord over het feit dat wetgeving niks nieuws is en dat gedwongen veranderingen door wetgeving al dertig jaar geleden in de VS zijn begonnen. Toen ging het over veiligheid, nu is het thema emissie actueler dan ooit. En dat heeft nogal voor opschudding en protesten gezorgd in de auto-industrie (onhaalbaar, te duur, etc). Maar ontsnappen kan niet. "Elke industrie moet zich aanpassen op de weg naar verlaging van CO2. Dus ook de auto-industrie." Maar Harbour heeft aan de andere kant veel sympathie voor de auto-industrie waar hij decennialang deel van uitmaakte. Harbour: "De autoindustrie is cruciaal voor Europa. Het gaat om enorm veel werkgelegenheid, zeker als je de toeleveranciers en de dealer en garagebedrijven erbij betrekt. Bovendien is de auto-industrie de big spender op gebied van r&d."

 

Realistische tijdstabel

Volgens de europarlementariër moet de wetgever realistisch zijn over de tijdstabel. "De industrie moet zich natuurlijk richten naar de wetgeving maar dan moet de wetgever wel met een realistische planning komen. Het huidige voorstel van gemiddeld 130 gram per kilometer in 2012 is onmogelijk te realiseren, ook de Japanse merken zeggen dat." De ontwikkeling van auto's werkt simpelweg op een langere termijn. Auto's die in 2012 aan de nieuwe norm zouden moeten voldoen, zijn nu al een heel eind op weg zijn qua ontwikkeling. Volgens Harbour wordt er daarom in Brusselse kringen gesproken over 2015. "Van 2012 kan geen sprake zijn." Malcolm Harbour, ooit begonnen als ingenieur bij British Motor Corporation, was op de Honda-workshop sceptisch over de aanpak van het emissieprobleem met hybride aandrijvingen. Toyota heeft zichzelf daarmee nadrukkelijk in de groene kijker weten te manoeuvreren maar ook Honda is al sinds jaar

en dag bezig met onder andere hybride technieken. "We moeten de mensen laten zien dat er nog zó veel verbeteringen mogelijk zijn met de traditionele motoren. Als ingenieur geloof ik niet dat een auto met twee motoren de oplossing is voor het emissieprobleem. Ik geloof wel in de regeneratie van (rem)energie zoals die bij hybrides wordt toegepast."

 

Cars 21

Europarlementariër Malcolm Harbour (60) ging in 1967 werken bij BMC in Longbridge en bezette in 1980 – 1989 functies op directieniveau in planning, sales en marketing bij Austin Rover. Daarna richtte hij Harbour Wade Brown op, een consultancy voor de auto-industrie. De Brit is sinds 1999 lid van het Europese parlement en was in de jaren 1999-2004 vice-voorzitter van het Europese forum voor auto en maatschappij. Als lid van Cars 21 High Level Group heeft Harbour in de jaren 2003-2005 een aandeel geleverd aan de voorbereidingen en de samenstelling van Cars 21, een rapport dat in 2006 defi nitief werd. De Cars 21 High Level Group is in 2005 ingesteld door eurocommissaris Günter

Verheugen (industrie) om in kaart te brengen welke weg men moet gaan om tot een duurzame ontwikkeling te komen van ‘een competitieve' Europese auto-industrie. De groep kreeg de opdracht aanbevelingen te doen voor de korte, middellange en lange termijn. Cars 21 is de uitvinder van de term ‘integrated approach' voor de emissieproblematiek. De groep heeft een geïntegreerde aanpak tussen autofabrikanten, oliemaatschappijen, reparateurs, overheden en automobilisten aanbevolen. In die integrated approach ziet men een reeks van mogelijkheden:

 

  • voertuigtechnologie
  • alternatieve brandstoffen
  • belasting-incentives
  • eco-rijden
  • schakelindicatoren
  • consumenteninformatie en labeling
  • consumentengedragbeïnvloeding
  • bestrijding fi les en congestie van steden

 

Cars 21 is een aanbeveling maar draagt inmiddels de status van politiek document. De Europese Commissie heeft inmiddels bijna alle aanbevelingen uit het rapport overgenomen. De auto-industrie is een steunpilaar van de Europese economie. De sector staat voor drie procent van het Europese bruto nationale product en levert zeven procent van de werkgelegenheid in de industriële sector. Aan de andere kant heeft de sector te maken met globalisering en krijgt meer en meer te maken met eisen uit de maatschappij op gebied van milieu en veiligheid. In de High Level Group van Cars 21 waren uit de autoindustrie onder meer Louis Schweitzer (Renault), Leif Johansson (Volvo Group), Sergio Marchionne (Fiat) en Bernd Pischetsrieder (Volkswagen) vertegenwoordigd. Overigens is Schweitzer inmiddels met pensioen en Pischetsriedes is inmiddels ontslagen.