Schoonhovens blik | Forward to the past

Johan Schoonhoven Johan Schoonhoven
• Laatste update:

In 2008 deed de NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit) onderzoek naar gedragingen van partijen op de markt voor schadehersteldiensten. Nadat de NMa in 2009 meldde geen overtredingen van de Mededingingswet te hebben geconstateerd, bleef het lang stil rond dit onderwerp. Tot SP kamerlid Mahir Alkaya de regering in november 2018 verzocht de ACM (voorheen NMa) te vragen dit onderzoek te actualiseren.

Actualisering is volgens Alkaya’s motie nodig, omdat het aantal autoverzekeraars dat hun klanten met schade naar gecontracteerde schadeherstelbedrijven stuurt sinds 2009 sterk is gestegen. Dit kan volgens Alkaya leiden tot sterke onderhandelingsposities voor de enkele grote verzekeraars die deze markt domineren. Ook lijkt dit volgens hem in toenemende mate een drukkend effect te hebben op de tarieven die kleine schadeherstelbedrijven kunnen hanteren. Eén en ander zou kunnen leiden tot sterke machtsongelijkheid tussen het grootbedrijf en het mkb. Dit moet bestreden worden en misbruik van de economische machtspositie moet altijd worden bestraft, vindt het Tweede Kamerlid.

Met het laatste ben ik het volledig eens, maar hoe gaat de ACM dit onderzoeken? Wordt de hele markt met alle spelers, dus ook leasemaatschappijen onderzocht? Allereerst is de markt voor schadehersteldiensten veel groter dan het volume dat gestuurd wordt. De markt voor schadehersteldiensten omvat namelijk alle auto’s met ruit- of carrosserieschade in Nederland. Dat zijn er naar schatting 2-3 miljoen en slechts een deel daarvan valt onder de sturing, want er werden in 2017 714.000 schades geclaimd. Het is aan de schadeherstellers zelf om de rest van die beschadigde auto’s naar binnen te trekken. 

Dat het aantal verzekeraars dat stuurt, is gestegen, kan naar het rijk der fabelen

De bewering dat het aantal verzekeraars dat stuurt, is gestegen, kan naar het rijk der fabelen, want het aantal autoverzekeraars is tussen 2009 en 2015 afgenomen van 54 naar 32. Dan is er sprake van meer concentratie en dus marktmacht, zou u kunnen denken? De concentratie aan de premie-inkomstenzijde heeft weliswaar plaatsgevonden, maar dit heeft zelden tot nooit geleid to grote verschuivingen aan de zijde van schadestroomstimulering. NN en Delta Lloyd vormden een nieuwe combi en ASR nam Generali Nederland over, maar zij bleven allen binnen Schadegarant. Allianz valt niet meer onder het Nederlandse stelsel, maar Topherstel is ongewijzigd actief en binnen Achmea en Univé hebben nauwelijks verschuivingen plaatsgevonden. Aegon is door het saneren van de portefeuille sterk gekrompen en de grootste stijger qua premievolume is Bovemij, maar die doen niet aan actieve sturing.  Daarnaast is er een aantal gevolmachtigd agenten dat los van de risicodrager een eigen netwerk herstellers heeft opgezet, maar om dit nou dominante stuurders te noemen.

Het lobbywerk heeft zijn vruchten afgeworpen en schadeherstellers zullen de komende maanden ongetwijfeld gevraagd worden naar hun ervaringen. Dan is het te hopen dat de ACM zich richt op de hele populatie en niet alleen op de kleine schadeherstellers.

Ik wens u veel schade toe.

Johan Schoonhoven, directeur Zilverstad Consultancy

Geplaatst in rubriek:
Johan Schoonhoven
Johan Schoonhoven

Schoonhoven is oud-directeur van Schadegarant, een stichting die namens meerdere  verzekeraars een netwerk van schadeherstelbedrijven onderhoudt. Tegenwoordig is Schoonhoven zelfstandig adviseur en columnist bij Automotive.

Schoonhovens blik | Forward to the past | Automotive Online

Schoonhovens blik | Forward to the past

Johan Schoonhoven Johan Schoonhoven
• Laatste update:

In 2008 deed de NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit) onderzoek naar gedragingen van partijen op de markt voor schadehersteldiensten. Nadat de NMa in 2009 meldde geen overtredingen van de Mededingingswet te hebben geconstateerd, bleef het lang stil rond dit onderwerp. Tot SP kamerlid Mahir Alkaya de regering in november 2018 verzocht de ACM (voorheen NMa) te vragen dit onderzoek te actualiseren.

Actualisering is volgens Alkaya’s motie nodig, omdat het aantal autoverzekeraars dat hun klanten met schade naar gecontracteerde schadeherstelbedrijven stuurt sinds 2009 sterk is gestegen. Dit kan volgens Alkaya leiden tot sterke onderhandelingsposities voor de enkele grote verzekeraars die deze markt domineren. Ook lijkt dit volgens hem in toenemende mate een drukkend effect te hebben op de tarieven die kleine schadeherstelbedrijven kunnen hanteren. Eén en ander zou kunnen leiden tot sterke machtsongelijkheid tussen het grootbedrijf en het mkb. Dit moet bestreden worden en misbruik van de economische machtspositie moet altijd worden bestraft, vindt het Tweede Kamerlid.

Met het laatste ben ik het volledig eens, maar hoe gaat de ACM dit onderzoeken? Wordt de hele markt met alle spelers, dus ook leasemaatschappijen onderzocht? Allereerst is de markt voor schadehersteldiensten veel groter dan het volume dat gestuurd wordt. De markt voor schadehersteldiensten omvat namelijk alle auto’s met ruit- of carrosserieschade in Nederland. Dat zijn er naar schatting 2-3 miljoen en slechts een deel daarvan valt onder de sturing, want er werden in 2017 714.000 schades geclaimd. Het is aan de schadeherstellers zelf om de rest van die beschadigde auto’s naar binnen te trekken. 

Dat het aantal verzekeraars dat stuurt, is gestegen, kan naar het rijk der fabelen

De bewering dat het aantal verzekeraars dat stuurt, is gestegen, kan naar het rijk der fabelen, want het aantal autoverzekeraars is tussen 2009 en 2015 afgenomen van 54 naar 32. Dan is er sprake van meer concentratie en dus marktmacht, zou u kunnen denken? De concentratie aan de premie-inkomstenzijde heeft weliswaar plaatsgevonden, maar dit heeft zelden tot nooit geleid to grote verschuivingen aan de zijde van schadestroomstimulering. NN en Delta Lloyd vormden een nieuwe combi en ASR nam Generali Nederland over, maar zij bleven allen binnen Schadegarant. Allianz valt niet meer onder het Nederlandse stelsel, maar Topherstel is ongewijzigd actief en binnen Achmea en Univé hebben nauwelijks verschuivingen plaatsgevonden. Aegon is door het saneren van de portefeuille sterk gekrompen en de grootste stijger qua premievolume is Bovemij, maar die doen niet aan actieve sturing.  Daarnaast is er een aantal gevolmachtigd agenten dat los van de risicodrager een eigen netwerk herstellers heeft opgezet, maar om dit nou dominante stuurders te noemen.

Het lobbywerk heeft zijn vruchten afgeworpen en schadeherstellers zullen de komende maanden ongetwijfeld gevraagd worden naar hun ervaringen. Dan is het te hopen dat de ACM zich richt op de hele populatie en niet alleen op de kleine schadeherstellers.

Ik wens u veel schade toe.

Johan Schoonhoven, directeur Zilverstad Consultancy

Geplaatst in rubriek:
Johan Schoonhoven
Johan Schoonhoven

Schoonhoven is oud-directeur van Schadegarant, een stichting die namens meerdere  verzekeraars een netwerk van schadeherstelbedrijven onderhoudt. Tegenwoordig is Schoonhoven zelfstandig adviseur en columnist bij Automotive.