Focwa`s branchenorm heeft nog altijd weinig deelnemers

Hiqure stevent af op uitstel

Redactie Redactie
• Laatste update:

De keuze van Care, het grootste schadebedrijf van Nederland is helder: liever het generieke certificaat ISO dan schadebranchenorm Hiqure. Care is de eerste in de branche die zich zo openlijk uitspreekt over een keuze anders dan Hiqure. Die keuze is op zich niet verwonderlijk. De productnorm Hiqure, die vanaf 1 januari 2015 de normen Eurogarant-borging, KZS en ISO moet vervangen, krijgt tot nu toe de handen nauwelijks op elkaar. Ook niet na een charmeoff ensief met berichten over bedrijven en ketens die wél voor de branchenorm kiezen en een toer van de Focwa langs ministeries en andere instanties om ambassadeurs voor de norm te werven. Alleen keten Autoschade Herstel Groep kiest voor Hiqure. Maar de andere schadeketens? Die spraken zich er tot voor kort niet hardop over uit. Tot eind vorige maand. “Voor de komende drie jaar hebben we een duidelijke keuze gemaakt voor ISO, mede omdat er nu nog geen opdrachtgever is die om Hiqure vraagt en die norm dus niets toevoegt”, aldus Hans Geitenbeek, directeur operations bij Care. “Wel hebben we aanvullend een certificering voor Duurzaam Repareren op al onze vestigingen.”

Op niveau

En nu Care over de dam is, volgen er meer. Zo kiezen ook A.A.S. en ASN Groep op dit moment voor ISO-certificeringen. “Onze opdrachtgevers stellen geen eisen ten aanzien van Hiqure. Wij stellen het daarom als keten ook nog niet verplicht”, zegt ASN-directeur Marcel Kuijt. “Leden kunnen op individueel niveau wel kiezen voor Hiqure. Maar onze ketencertificering gaat vooralsnog uit van de ISO 9001-norm, geldende weten regelgeving omtrent veiligheid en milieu, de eisen van Duurzaam Repareren en Eurogarant. Voor de reparatie-eisen maken we gebruik van de fabrieksvoorschriften of instructies van andere geaccrediteerde organisaties.”

De belangrijkste reden voor het afwijzen van Hiqure is dus dat opdrachtgevers er niet om vragen. Ook dat is een logisch gevolg van een ontwikkeling die al langer gaande is: steeds minder verzekeraars hebben in hun voorwaarden staan dat een hersteller lid moet zijn van Eurogarant. Zo geldt bij Schadegarant, de stichting die namens een groot aantal verzekeraars een netwerk van herstelbedrijven onderhoudt, al jaren dat deelnemers ‘op het niveau van Eurogarant’ moeten opereren, zonder deze norm direct verplicht te stellen.

Hiqure is logisch

Achmea, de grootste schadeverzekeraar van ons land, liet vorig jaar de Eurogarant-verplichting vallen (per 1 januari 2015).

En ook bij Univé staat al langer in het contract dat de hersteller moet zijn aangesloten bij Eurogarant of een gelijkwaardige norm. “In de praktijk kiest elke hersteller voor die eerste optie”, zegt Marcel Spronk, directeur van Univé Schade. “Het zou dus logisch zijn als er in plaats van Eurogarant straks Hiqure geldt. Wel denk ik dat het verstandig is als er ook een light-variant komt, zodat niet elke hersteller aan alle voorwaarden moet voldoen.”


Eigen certificaat?

De ketens Schadenet en ABS zijn met een eigen ketencertificering bezig. ABS Autoherstel wil er zelf nog niets over zeggen, maar uit documenten die Automotive heeft ingezien, blijkt dat de keten bezig is met een eigen richtlijn, die de ISO- en Hiqure-norm overstijgt. Ook Schadenet is bezig met een ketencertificaat, maar ook daar blijven de lippen stijf op elkaar. Marcel Spronk, directeur van Univé, kent de verhalen in de markt over eigen certificeringen van ketens zelf. “Dat is wat mij betreft geen goede zaak. Het beste is dat er één branchenorm komt en dat die vanuit de Focwa wordt geleid. Daar zijn wij als stakeholders het meeste bij gebaat.”

Geen enkele verzekeraar zegt dat herstellers die straks geen Hiqure hebben, uit het netwerk worden gezet. Dat kan ook niet, want dan houden ze eind dit jaar een pool van – naar verwachting van de Focwa – ongeveer driehonderd bedrijven over. Toch is het de vraag of zelfs dat aantal – twee jaar geleden werd nog gesproken over zeshonderd leden bij introductie – haalbaar is. Zo heeft Kiwa tot nu toe slechts een kleine tien bedrijven gecertificeerd. Volgens Mounir el Berrah, managing director van Kiwa SCM&Mobility, stevent Hiqure af op uitstel. “Dat is uiteindelijk natuurlijk aan de Focwa, maar ik betwijfel of het verwachte aantal van driehonderd gecertificeerde Hiqure-bedrijven op 1 januari 2015 wordt gerealiseerd.”

‘Er is geen opdrachtgever die om Hiqure vraagt.’

Dekra, door de overname van Vianorm sinds vorig jaar de grootste certificeerder in de schadebranche, heeft inmiddels “een bescheiden veertien bedrijven” gecertificeerd, zegt Peter de Boer. Hij is namens Dekra/Vianorm belast met Mobiliteit, Transport&Logistiek, waaronder ook de schadebranche valt. “Dit is niet het succes waar we op gehoopt en geïnvesteerd hebben, daar kunnen we eerlijk over zijn”, zegt hij. “Of de invoering moet worden uitgesteld? Dat is aan de Focwa.”

Hoop

Wel ziet De Boer met het naderen van de deadline het aantal audits en offerteaanvragen toenemen, en dat stemt hoopvol over de toekomst voor de branchenorm. Ook El Berrah heeft Hiqure nog niet helemaal afgeschreven. “Als je het me drie maanden geleden had gevraagd, had ik gezegd: Hiqure gaat het helemaal niet redden. Maar sindsdien zie ik een opleving; het aantal aanvragen neemt toe. Er is dus nog een klein beetje hoop.”

Ook Karel Bukholczer, secretaris van de Stichting Focwa Garantiefonds, ziet dat het aantal bedrijven dat met Hiqure bezig is toeneemt. “We moeten natuurlijk wel realistisch zijn: zeshonderd Hiqure gecertificeerde bedrijven gaan we dit kalenderjaar niet halen, ik denk dat eind dit jaar driehonderd bedrijven in bezit zullen zijn van een Hiqure-certificaat.”

‘Ik zie een opleving: de aanvragen nemen toe.’

Of de deadline door het bestuur van de Stichting Focwa Garantiefonds wordt opgeschort, kan Bukholczer niet zeggen. “Dat is aan het bestuur. Maar duidelijk mag zijn dat als we de driehonderd bedrijven halen, er natuurlijk nog niet een doorsnee van de markt voorhanden is.” En dan lijkt uitstel de enige optie.


Dealers twijfelen

Ook in de dealergelieerde schadehoek zijn de reacties op Hiqure verschillend. Zo zegt Henk van der Kwast, directeur van Stern (dat met Stern Schade een van de grootste dealergelieerde schadeketens heeft): “Vanuit ons businessmodel, waarin veel dealerschappen zitten, is het logischer om uit te gaan van de merkerkenningen. Ook zakelijke opdrachtgevers zien steeds meer de toegevoegde waarde van merkherstel. Dus ik zie de meerwaarde van Hiqure voor ons netwerk niet. Het werkt kostenverhogend, opdrachtgevers vragen er niet om – wij zullen er dus niet in investeren.”

Bij UAS Schadeherstel, de schadeherstelketen van dealerholding PGA, zijn ze inmiddels wel aan de slag met Hiqure. “Vanuit de merken die wij zelf voeren hebben we een productnorm als Hiqure eigenlijk niet nodig, maar als universele schadeketen wel”, zegt Erik Zomer, manager van UAS. Hij vindt dat de norm op termijn toegevoegde waarde heeft. “Omdat je ermee kunt laten zien wat je doet. De eis dat hij niet schadelastverhogend mag zijn, blijft staan. Dat hoeft bij de juiste invulling ook niet zo te zijn.”

Geplaatst in rubriek:
Redactie
Redactie

De redactie van Automotive is dagelijks op zoek naar het laatste nieuws uit de autobranche. Heeft u een tip voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@mobilitymedia.nl, of bel 020-5800974.

Hiqure stevent af op uitstel | Automotive Online
Focwa`s branchenorm heeft nog altijd weinig deelnemers

Hiqure stevent af op uitstel

Redactie Redactie
• Laatste update:

De keuze van Care, het grootste schadebedrijf van Nederland is helder: liever het generieke certificaat ISO dan schadebranchenorm Hiqure. Care is de eerste in de branche die zich zo openlijk uitspreekt over een keuze anders dan Hiqure. Die keuze is op zich niet verwonderlijk. De productnorm Hiqure, die vanaf 1 januari 2015 de normen Eurogarant-borging, KZS en ISO moet vervangen, krijgt tot nu toe de handen nauwelijks op elkaar. Ook niet na een charmeoff ensief met berichten over bedrijven en ketens die wél voor de branchenorm kiezen en een toer van de Focwa langs ministeries en andere instanties om ambassadeurs voor de norm te werven. Alleen keten Autoschade Herstel Groep kiest voor Hiqure. Maar de andere schadeketens? Die spraken zich er tot voor kort niet hardop over uit. Tot eind vorige maand. “Voor de komende drie jaar hebben we een duidelijke keuze gemaakt voor ISO, mede omdat er nu nog geen opdrachtgever is die om Hiqure vraagt en die norm dus niets toevoegt”, aldus Hans Geitenbeek, directeur operations bij Care. “Wel hebben we aanvullend een certificering voor Duurzaam Repareren op al onze vestigingen.”

Op niveau

En nu Care over de dam is, volgen er meer. Zo kiezen ook A.A.S. en ASN Groep op dit moment voor ISO-certificeringen. “Onze opdrachtgevers stellen geen eisen ten aanzien van Hiqure. Wij stellen het daarom als keten ook nog niet verplicht”, zegt ASN-directeur Marcel Kuijt. “Leden kunnen op individueel niveau wel kiezen voor Hiqure. Maar onze ketencertificering gaat vooralsnog uit van de ISO 9001-norm, geldende weten regelgeving omtrent veiligheid en milieu, de eisen van Duurzaam Repareren en Eurogarant. Voor de reparatie-eisen maken we gebruik van de fabrieksvoorschriften of instructies van andere geaccrediteerde organisaties.”

De belangrijkste reden voor het afwijzen van Hiqure is dus dat opdrachtgevers er niet om vragen. Ook dat is een logisch gevolg van een ontwikkeling die al langer gaande is: steeds minder verzekeraars hebben in hun voorwaarden staan dat een hersteller lid moet zijn van Eurogarant. Zo geldt bij Schadegarant, de stichting die namens een groot aantal verzekeraars een netwerk van herstelbedrijven onderhoudt, al jaren dat deelnemers ‘op het niveau van Eurogarant’ moeten opereren, zonder deze norm direct verplicht te stellen.

Hiqure is logisch

Achmea, de grootste schadeverzekeraar van ons land, liet vorig jaar de Eurogarant-verplichting vallen (per 1 januari 2015).

En ook bij Univé staat al langer in het contract dat de hersteller moet zijn aangesloten bij Eurogarant of een gelijkwaardige norm. “In de praktijk kiest elke hersteller voor die eerste optie”, zegt Marcel Spronk, directeur van Univé Schade. “Het zou dus logisch zijn als er in plaats van Eurogarant straks Hiqure geldt. Wel denk ik dat het verstandig is als er ook een light-variant komt, zodat niet elke hersteller aan alle voorwaarden moet voldoen.”


Eigen certificaat?

De ketens Schadenet en ABS zijn met een eigen ketencertificering bezig. ABS Autoherstel wil er zelf nog niets over zeggen, maar uit documenten die Automotive heeft ingezien, blijkt dat de keten bezig is met een eigen richtlijn, die de ISO- en Hiqure-norm overstijgt. Ook Schadenet is bezig met een ketencertificaat, maar ook daar blijven de lippen stijf op elkaar. Marcel Spronk, directeur van Univé, kent de verhalen in de markt over eigen certificeringen van ketens zelf. “Dat is wat mij betreft geen goede zaak. Het beste is dat er één branchenorm komt en dat die vanuit de Focwa wordt geleid. Daar zijn wij als stakeholders het meeste bij gebaat.”

Geen enkele verzekeraar zegt dat herstellers die straks geen Hiqure hebben, uit het netwerk worden gezet. Dat kan ook niet, want dan houden ze eind dit jaar een pool van – naar verwachting van de Focwa – ongeveer driehonderd bedrijven over. Toch is het de vraag of zelfs dat aantal – twee jaar geleden werd nog gesproken over zeshonderd leden bij introductie – haalbaar is. Zo heeft Kiwa tot nu toe slechts een kleine tien bedrijven gecertificeerd. Volgens Mounir el Berrah, managing director van Kiwa SCM&Mobility, stevent Hiqure af op uitstel. “Dat is uiteindelijk natuurlijk aan de Focwa, maar ik betwijfel of het verwachte aantal van driehonderd gecertificeerde Hiqure-bedrijven op 1 januari 2015 wordt gerealiseerd.”

‘Er is geen opdrachtgever die om Hiqure vraagt.’

Dekra, door de overname van Vianorm sinds vorig jaar de grootste certificeerder in de schadebranche, heeft inmiddels “een bescheiden veertien bedrijven” gecertificeerd, zegt Peter de Boer. Hij is namens Dekra/Vianorm belast met Mobiliteit, Transport&Logistiek, waaronder ook de schadebranche valt. “Dit is niet het succes waar we op gehoopt en geïnvesteerd hebben, daar kunnen we eerlijk over zijn”, zegt hij. “Of de invoering moet worden uitgesteld? Dat is aan de Focwa.”

Hoop

Wel ziet De Boer met het naderen van de deadline het aantal audits en offerteaanvragen toenemen, en dat stemt hoopvol over de toekomst voor de branchenorm. Ook El Berrah heeft Hiqure nog niet helemaal afgeschreven. “Als je het me drie maanden geleden had gevraagd, had ik gezegd: Hiqure gaat het helemaal niet redden. Maar sindsdien zie ik een opleving; het aantal aanvragen neemt toe. Er is dus nog een klein beetje hoop.”

Ook Karel Bukholczer, secretaris van de Stichting Focwa Garantiefonds, ziet dat het aantal bedrijven dat met Hiqure bezig is toeneemt. “We moeten natuurlijk wel realistisch zijn: zeshonderd Hiqure gecertificeerde bedrijven gaan we dit kalenderjaar niet halen, ik denk dat eind dit jaar driehonderd bedrijven in bezit zullen zijn van een Hiqure-certificaat.”

‘Ik zie een opleving: de aanvragen nemen toe.’

Of de deadline door het bestuur van de Stichting Focwa Garantiefonds wordt opgeschort, kan Bukholczer niet zeggen. “Dat is aan het bestuur. Maar duidelijk mag zijn dat als we de driehonderd bedrijven halen, er natuurlijk nog niet een doorsnee van de markt voorhanden is.” En dan lijkt uitstel de enige optie.


Dealers twijfelen

Ook in de dealergelieerde schadehoek zijn de reacties op Hiqure verschillend. Zo zegt Henk van der Kwast, directeur van Stern (dat met Stern Schade een van de grootste dealergelieerde schadeketens heeft): “Vanuit ons businessmodel, waarin veel dealerschappen zitten, is het logischer om uit te gaan van de merkerkenningen. Ook zakelijke opdrachtgevers zien steeds meer de toegevoegde waarde van merkherstel. Dus ik zie de meerwaarde van Hiqure voor ons netwerk niet. Het werkt kostenverhogend, opdrachtgevers vragen er niet om – wij zullen er dus niet in investeren.”

Bij UAS Schadeherstel, de schadeherstelketen van dealerholding PGA, zijn ze inmiddels wel aan de slag met Hiqure. “Vanuit de merken die wij zelf voeren hebben we een productnorm als Hiqure eigenlijk niet nodig, maar als universele schadeketen wel”, zegt Erik Zomer, manager van UAS. Hij vindt dat de norm op termijn toegevoegde waarde heeft. “Omdat je ermee kunt laten zien wat je doet. De eis dat hij niet schadelastverhogend mag zijn, blijft staan. Dat hoeft bij de juiste invulling ook niet zo te zijn.”

Geplaatst in rubriek:
Redactie
Redactie

De redactie van Automotive is dagelijks op zoek naar het laatste nieuws uit de autobranche. Heeft u een tip voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@mobilitymedia.nl, of bel 020-5800974.