Clepa: EU op verkeerde weg met verkoopverbod brandstofauto’s

Jeroen Vos Jeroen Vos
• Laatste update:
Clepa, de Europese branchevereniging van toeleveranciers, vindt dat Europa zich niet blind moet staren op een verbod op de brandstofmotor. (Foto: Shutterstock)

De klimaatmaatregelen die gisteren zijn gepresenteerd door de Europese Commissie in het Fit for 55-pakket leggen de focus verkeerd, vindt Sigrid de Vries, secretaris-generaal van Clepa, de Europese koepelorganisatie van toeleveranciers. In plaats van een verbod op de productie van de brandstofmotor zou het gebruik van hernieuwbare brandstoffen prioriteit moeten zijn, aldus De Vries in een statement van Clepa. “Een nuluitstootdoelstelling voor 2035 betekent een verbod op de verbrandingsmotor. Dat is niet de meest effectieve of efficiënte manier om klimaatneutraal vervoer te bereiken”, zegt De Vries.

In de ogen van Clepa is het onjuist om enkel de elektrificatie als weg te zien om een daling van de CO2-uitstoot te bereiken. De branchevereniging erkent dat directe elektrificatie aanzienlijk zal bijdragen tot een vermindering van de CO2-uitstoot. Maar voor sommige vervoersbehoeften is het niet of nog niet de juiste oplossing, aldus Clepa. Er is volgens Clepa niet gekeken of elektrificatie betaalbaar is, en of er al dan niet groene energie en de infrastructuur voorhanden zijn om elektrische auto’s, bestellers en vrachtwagens op te laden.

Erkenning

Volgens de branchevereniging kan een verbrandingsmotor klimaatneutraal zijn, als er gebruik gemaakt wordt van duurzaam, hernieuwbare brandstoffen. Datzelfde geldt voor batterij-elektrische auto’s als men hernieuwbare elektriciteit gebruikt. “In het Fit for 55-pakket ontbreekt het aan erkenning voor de bijdrage die hernieuwbare brandstoffen kunnen leveren aan het wegvervoer. Door gebruik te maken van deze technologie is het mogelijk om de emissies sneller terug te dringen, waarbij de Europese werkgelegenheid en concurrentiekracht wordt ondersteund”, stelt De Vries.

Het Duitse consortium eFuel Alliance, met autofabrikant Mazda als lid, timmert aan de weg om het gebruik van hernieuwbare brandstoffen en waterstof te promoten.

Het productieverbod van nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor biedt volgens Clepa geen oplossing voor de uitstoot van benzine- en dieselauto’s die nu al op de weg zijn of in de komende jaren in gebruik zullen worden genomen. “Duurzame hernieuwbare brandstoffen zouden hun uitstoot onmiddellijk verminderen, zonder dat moet worden gewacht op de vernieuwing van het wagenpark”, geeft De Vries aan. Het effect van een brandstofheffing voor consumenten waarbij zij betalen voor vervuilende auto’s, zoals de Europese Commissie van plan is, moet de branchevereniging nog beoordelen.

Te laat

In de ogen van Clepa moet het Europese Parlement een oordeel vellen of hernieuwbare brandstoffen een rol kunnen spelen bij het omlaag brengen van de CO2-uitstoot. “Alleen een stevige erkenning van duurzame hernieuwbare brandstoffen in de CO2-vlootverordening maakt een verschil”, aldus De Vries. “In 2028 staat een evaluatie over de voortgang gepland. Dan zowel de beschikbaarheid van laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer als de rol van hernieuwbare brandstoffen aan bod komen. Maar dat is wellicht te laat om de noodzakelijke investeringen op gang te brengen.”

Geplaatst in rubriek:
Jeroen Vos
Jeroen Vos

Jeroen Vos (’82) is redacteur bij Automotive. In 2006 afgestudeerd aan de School voor Journalistiek in Utrecht en liefhebber van goed voetbal, films en muziek uit de jaren ’80.