Bovag: Mobiliteitssector onevenredig hard gepakt door nieuwe plannen

Bovag • Dat stelt de brancheorganisatie in een reactie op de nieuwe klimaatplannen.
Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
"Jaag mensen niet uit de auto", stelt Han ten Broeke, voorzitter Bovag. (Foto; Bovag)

De voorgestelde maatregelen in het IBO-klimaatbeleid voor 2030 en 2050 moeten de noodzakelijke CO2-reductie dichterbij brengen. Dat streven ondersteunt Bovag, zo reageert  Bovag op de aanvullende beleidsplannen (IBO-klimaatbeleid), die gisteravond zijn gepresenteerd.

De voorstellen raken de automobiliteitssector onevenredig hard, aldus de brancheorganisatie. In 2030 komt 1,6 miljard van de in totaal 3,5 miljard kostende lastenverzwaring voor de rekening van de automobilist, terwijl deze maar goed is voor 16% van de CO2-uitstoot. Met deze koers worden met name mensen met een kleine beurs en mensen die afhankelijk zijn van hun auto disproportioneel hard geraakt.

Niet jagen

Volgens minister Rob Jetten “kan de klimaattransitie alleen slagen, als ook iedereen hem mee kan maken.” Daar is Bovag het mee eens. Han ten Broeke, algemeen voorzitter Bovag: “Als je echt voor robuust maatschappelijk draagvlak wilt zorgen, verleid je mensen tot juiste keuzes en jaag je ze niet hun auto uit. Terwijl mensen lang niet altijd een goed alternatief hebben. Bovag zet in op een effectief stimuleringsbeleid dat zorgt voor rust en voorspelbaarheid in de markt en dat de klimaatdoelen dichterbij brengt.”

Stimuleren in plaats van straffen

Bovag constateert dat de voorstellen voor mobiliteit vooral over ‘straffen’ gaan; autorijden duurder maken en keuzevrijheid inperken. Men laat na om duurzame mobiliteit binnen bereik van de gemiddelde Nederlander te brengen. Van stimuleren is amper of geen sprake in de voorliggende plannen. Het belasten van uitstoot zou gepaard moeten gaan met het stimuleren van duurzame keuzes, inclusief tekst en uitleg voor de consument, aldus Bovag. De brancheorganisatie pleit daarom in aanvulling op de voorstellen uit het IBO-klimaatrapport voor een permanente vrijstelling voor de aanschafbelasting (BPM) van EV’s, een verlenging van de aanschafsubsidie voor nieuwe en gebruikte EV’s, een aantrekkelijke bijtelling voor het zakelijk rijden van EV’’s, een aantrekkelijke bijtelling bij voor het zakelijk rijden van EV’s, een accijnscompensatie voor hernieuwbare brandstoffen.

Gemist

De gemiste belastinginkomsten als gevolg van deze maatregelen voor de overheid zijn een effectieve investering in de energietransitie en zouden niet (volledig) bij de automobilist zelf moeten worden opgehaald. Ook hier is de balans zoek, vindt Bovag. Op dit moment gaat slechts twee procent van alle overheidsuitgaven aan klimaatbeleid naar mobiliteit. De gemiste inkomsten voor en de extra kosten van de overheid zouden voor een deel uit het Klimaatfonds of de algemene middelen moeten komen.

Kleine beurs

In 2030 komt 1,6 miljard van de in totaal 3,5 miljard kostende lastenverzwaring voor de rekening van de automobilist, terwijl deze maar goed is voor 16 procent van de CO2-uitstoot, aldus Bovag. Met deze koers worden mensen met een kleine beurs disproportioneel hard geraakt. Volgens de nieuwe plannen zijn aangescherpte maatregelen hard nodig om de klimaatdoelen te halen met extra belasting op bijvoorbeeld automobiliteit, vliegen, vlees en zuivelconsumptie. Volgens de brancheorganisatie gaat het er juist om te zorgen voor maatschappelijk draagvlak en inzet op stimuleringsmaatregelen.

Geplaatst in rubriek:
Ivonne Vermeulen
Ivonne Vermeulen

Ivonne Vermeulen is redacteur bij Automotive, waar ze onder andere de portefeuilles Schade en Universele markt beheert.

Bovag: Mobiliteitssector onevenredig hard gepakt door nieuwe plannen | Automotive Online

Bovag: Mobiliteitssector onevenredig hard gepakt door nieuwe plannen

Bovag • Dat stelt de brancheorganisatie in een reactie op de nieuwe klimaatplannen.
Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
"Jaag mensen niet uit de auto", stelt Han ten Broeke, voorzitter Bovag. (Foto; Bovag)

De voorgestelde maatregelen in het IBO-klimaatbeleid voor 2030 en 2050 moeten de noodzakelijke CO2-reductie dichterbij brengen. Dat streven ondersteunt Bovag, zo reageert  Bovag op de aanvullende beleidsplannen (IBO-klimaatbeleid), die gisteravond zijn gepresenteerd.

De voorstellen raken de automobiliteitssector onevenredig hard, aldus de brancheorganisatie. In 2030 komt 1,6 miljard van de in totaal 3,5 miljard kostende lastenverzwaring voor de rekening van de automobilist, terwijl deze maar goed is voor 16% van de CO2-uitstoot. Met deze koers worden met name mensen met een kleine beurs en mensen die afhankelijk zijn van hun auto disproportioneel hard geraakt.

Niet jagen

Volgens minister Rob Jetten “kan de klimaattransitie alleen slagen, als ook iedereen hem mee kan maken.” Daar is Bovag het mee eens. Han ten Broeke, algemeen voorzitter Bovag: “Als je echt voor robuust maatschappelijk draagvlak wilt zorgen, verleid je mensen tot juiste keuzes en jaag je ze niet hun auto uit. Terwijl mensen lang niet altijd een goed alternatief hebben. Bovag zet in op een effectief stimuleringsbeleid dat zorgt voor rust en voorspelbaarheid in de markt en dat de klimaatdoelen dichterbij brengt.”

Stimuleren in plaats van straffen

Bovag constateert dat de voorstellen voor mobiliteit vooral over ‘straffen’ gaan; autorijden duurder maken en keuzevrijheid inperken. Men laat na om duurzame mobiliteit binnen bereik van de gemiddelde Nederlander te brengen. Van stimuleren is amper of geen sprake in de voorliggende plannen. Het belasten van uitstoot zou gepaard moeten gaan met het stimuleren van duurzame keuzes, inclusief tekst en uitleg voor de consument, aldus Bovag. De brancheorganisatie pleit daarom in aanvulling op de voorstellen uit het IBO-klimaatrapport voor een permanente vrijstelling voor de aanschafbelasting (BPM) van EV’s, een verlenging van de aanschafsubsidie voor nieuwe en gebruikte EV’s, een aantrekkelijke bijtelling voor het zakelijk rijden van EV’’s, een aantrekkelijke bijtelling bij voor het zakelijk rijden van EV’s, een accijnscompensatie voor hernieuwbare brandstoffen.

Gemist

De gemiste belastinginkomsten als gevolg van deze maatregelen voor de overheid zijn een effectieve investering in de energietransitie en zouden niet (volledig) bij de automobilist zelf moeten worden opgehaald. Ook hier is de balans zoek, vindt Bovag. Op dit moment gaat slechts twee procent van alle overheidsuitgaven aan klimaatbeleid naar mobiliteit. De gemiste inkomsten voor en de extra kosten van de overheid zouden voor een deel uit het Klimaatfonds of de algemene middelen moeten komen.

Kleine beurs

In 2030 komt 1,6 miljard van de in totaal 3,5 miljard kostende lastenverzwaring voor de rekening van de automobilist, terwijl deze maar goed is voor 16 procent van de CO2-uitstoot, aldus Bovag. Met deze koers worden mensen met een kleine beurs disproportioneel hard geraakt. Volgens de nieuwe plannen zijn aangescherpte maatregelen hard nodig om de klimaatdoelen te halen met extra belasting op bijvoorbeeld automobiliteit, vliegen, vlees en zuivelconsumptie. Volgens de brancheorganisatie gaat het er juist om te zorgen voor maatschappelijk draagvlak en inzet op stimuleringsmaatregelen.

Geplaatst in rubriek:
Ivonne Vermeulen
Ivonne Vermeulen

Ivonne Vermeulen is redacteur bij Automotive, waar ze onder andere de portefeuilles Schade en Universele markt beheert.