Fraude en de rol van de accountant

Advertorial • In de automotive-sector, zoals in elke bedrijfstak, speelt de accountant een belangrijke rol bij het identificeren en voorkomen van fraude. Accountants spelen een cruciale rol bij het waarborgen van de integriteit van financiële gegevens en het signaleren van mogelijke frauduleuze activiteiten.
Albert-Jan Cornelissen Albert-Jan Cornelissen
Foto: New Vision Groep

Hier zijn enkele manieren waarop accountants kunnen helpen bij het aanpakken van fraude in de automotive-sector:

 • Interne controle en risicobeoordeling: accountants kunnen een grondige risicobeoordeling uitvoeren om de specifieke frauderisico’s binnen een organisatie te identificeren. Ze kunnen interne controlesystemen helpen opzetten maar ook evalueren en verbeteringen voorstellen om de kans op fraude te verminderen. Denk hierbij aan het scheiden van taken, het invoeren van autorisatieprocedures en het implementeren van regelmatige controles op financiële transacties.
 • Forensische accounting: accountants met expertise op het gebied van forensische accounting kunnen worden ingeschakeld om fraude te onderzoeken wanneer er vermoedens zijn. Ze hebben de vaardigheden om financiële gegevens te analyseren, onregelmatigheden op te sporen en bewijsmateriaal te verzamelen om fraude aan het licht te brengen.
 • Fraudedetectieprogramma’s: accountants kunnen in samenwerking met het management fraudedetectieprogramma’s implementeren die gericht zijn op het identificeren van onregelmatigheden en het opsporen van mogelijke frauduleuze activiteiten. Dit omvat het gebruik van geavanceerde gegevensanalyse en -vergelijkingstechnieken om patronen en afwijkingen te identificeren die kunnen wijzen op frauduleuze handelingen.
 • Externe audits: accountants voeren – bijvoorbeeld tijdens de jaarrekeningcontrole – onafhankelijke externe audits uit om de financiële verslagen van een organisatie te beoordelen. Ze kunnen steekproeven nemen, transacties analyseren en documentatie verifiëren om mogelijke fraudesignalen op te sporen.
 • Compliance met wet- en regelgeving: accountants spelen een rol bij het waarborgen van de naleving van relevante wet- en regelgeving, zoals belastingwetten en voorschriften met betrekking tot de autohandel. Ze kunnen het management helpen bij het identificeren van risico’s op het gebied van naleving en adviseren over passende maatregelen om aan de regelgeving te voldoen.
 • Opleiding en bewustwording: accountants kunnen bijdragen aan het vergroten van de bewustwording van fraude en ethiek binnen het bedrijf. Ze kunnen trainingen en workshops organiseren om werknemers bewust te maken van de risico’s van fraude en hen helpen om verdachte activiteiten te herkennen en te rapporteren.
 • Rapportage van vermoedelijke fraude: accountants hebben de verantwoordelijkheid en plicht om mogelijke fraude te rapporteren aan het management en, indien nodig, aan relevante autoriteiten.

Het is belangrijk op te merken dat accountants niet primair verantwoordelijk zijn voor het voorkomen en detecteren van fraude. Deze verantwoordelijkheid ligt bij het management van ondernemingen. Naast het management werken accountants ook samen met met andere belanghebbenden, zoals interne auditors en de belastingdienst, om fraude effectief aan te pakken. Een proactieve en goed gestructureerde aanpak van fraudepreventie en -detectie is van essentieel belang om de integriteit van de automotive-sector te waarborgen.

Wil je over dit onderwerp meer weten, neem dan zeker contact op met Erik Gooijer van New Vision Groep Culemborg: e.gooijer@newvisiongroep.nl of via 088-0404044.

Fraude en de rol van de accountant | Automotive Online

Fraude en de rol van de accountant

Advertorial • In de automotive-sector, zoals in elke bedrijfstak, speelt de accountant een belangrijke rol bij het identificeren en voorkomen van fraude. Accountants spelen een cruciale rol bij het waarborgen van de integriteit van financiële gegevens en het signaleren van mogelijke frauduleuze activiteiten.
Albert-Jan Cornelissen Albert-Jan Cornelissen
Foto: New Vision Groep

Hier zijn enkele manieren waarop accountants kunnen helpen bij het aanpakken van fraude in de automotive-sector:

 • Interne controle en risicobeoordeling: accountants kunnen een grondige risicobeoordeling uitvoeren om de specifieke frauderisico’s binnen een organisatie te identificeren. Ze kunnen interne controlesystemen helpen opzetten maar ook evalueren en verbeteringen voorstellen om de kans op fraude te verminderen. Denk hierbij aan het scheiden van taken, het invoeren van autorisatieprocedures en het implementeren van regelmatige controles op financiële transacties.
 • Forensische accounting: accountants met expertise op het gebied van forensische accounting kunnen worden ingeschakeld om fraude te onderzoeken wanneer er vermoedens zijn. Ze hebben de vaardigheden om financiële gegevens te analyseren, onregelmatigheden op te sporen en bewijsmateriaal te verzamelen om fraude aan het licht te brengen.
 • Fraudedetectieprogramma’s: accountants kunnen in samenwerking met het management fraudedetectieprogramma’s implementeren die gericht zijn op het identificeren van onregelmatigheden en het opsporen van mogelijke frauduleuze activiteiten. Dit omvat het gebruik van geavanceerde gegevensanalyse en -vergelijkingstechnieken om patronen en afwijkingen te identificeren die kunnen wijzen op frauduleuze handelingen.
 • Externe audits: accountants voeren – bijvoorbeeld tijdens de jaarrekeningcontrole – onafhankelijke externe audits uit om de financiële verslagen van een organisatie te beoordelen. Ze kunnen steekproeven nemen, transacties analyseren en documentatie verifiëren om mogelijke fraudesignalen op te sporen.
 • Compliance met wet- en regelgeving: accountants spelen een rol bij het waarborgen van de naleving van relevante wet- en regelgeving, zoals belastingwetten en voorschriften met betrekking tot de autohandel. Ze kunnen het management helpen bij het identificeren van risico’s op het gebied van naleving en adviseren over passende maatregelen om aan de regelgeving te voldoen.
 • Opleiding en bewustwording: accountants kunnen bijdragen aan het vergroten van de bewustwording van fraude en ethiek binnen het bedrijf. Ze kunnen trainingen en workshops organiseren om werknemers bewust te maken van de risico’s van fraude en hen helpen om verdachte activiteiten te herkennen en te rapporteren.
 • Rapportage van vermoedelijke fraude: accountants hebben de verantwoordelijkheid en plicht om mogelijke fraude te rapporteren aan het management en, indien nodig, aan relevante autoriteiten.

Het is belangrijk op te merken dat accountants niet primair verantwoordelijk zijn voor het voorkomen en detecteren van fraude. Deze verantwoordelijkheid ligt bij het management van ondernemingen. Naast het management werken accountants ook samen met met andere belanghebbenden, zoals interne auditors en de belastingdienst, om fraude effectief aan te pakken. Een proactieve en goed gestructureerde aanpak van fraudepreventie en -detectie is van essentieel belang om de integriteit van de automotive-sector te waarborgen.

Wil je over dit onderwerp meer weten, neem dan zeker contact op met Erik Gooijer van New Vision Groep Culemborg: e.gooijer@newvisiongroep.nl of via 088-0404044.