Sturingsconcepten aardig wat invloed

Betere resultaten voor verzekeraars, ondanks kostenstijgingen

Rob van de Laar Rob van de Laar
• Laatste update:
Foto: Shutterstock

Fikse stormen aan het begin van het jaar hebben de autoverzekeraars in 2018 parten gespeeld. Deze weersinvloeden worden genoemd als een belangrijke oorzaak voor de stijging van het bruto schadebedrag met 7 procent: van afgerond 1 miljard naar 1,1 miljard euro. Het is voor het eerst sinds 2008 dat de casco-schadelast weer toeneemt. Desondanks zijn de resultaten een stuk verbeterd ten opzichte van 2017, al leggen de maatschappijen nog wel geld toe op het verzekeren van auto’s.

 


Verzekeraars kijken voor de resultaten voornamelijk naar de netto schadelast: het bedrag dat ze aan schades kwijt zijn nadat herverzekeraars hun deel hebben betaald en nadat reserveringen voor toekomstige schadebetalingen zijn gemaakt. Bovendien loopt de afhandeling van schades vaak langer door; in 2018 wordt daardoor bijvoorbeeld ook nog een deel van schades uit 2017 betaald. De uiteindelijke schadelast die de verzekeraar in in 2018 betaalde, steeg ook met 7 procent.

Polisverwerking

Ook de kosten van schadebehandeling en polisverwerking namen toe. Desondanks verbeterden de 27 maatschappijen hun gezamenlijk resultaat; vooral doordat de premie-inkomsten met ruim een miljard euro toenamen. Het resultaat na aftrek van schadelast en kosten van de premie bedroeg 216 miljoen euro in 2018, tegenover 193 miljoen euro in 2017. De schadelast maakt 56 procent uit van de netto premieomzet, afgerond hetzelfde als in 2017. Uit de analyse blijkt dat de in de totale markt de bedrijfskosten sterker zijn gestegen dan de schadelast, behalve in de cascoportefeuille. Vergeleken met 2015 zijn de kosten in casco 12,5% gestegen, terwijl de schadelast netto juist 18% is gedaald.

Achmea de grootste

Verzekeraar Achmea inde in 2018 in totaal voor 1.163.109.000 euro aan bruto premies – dus de premies die bij de verzekerden in rekening worden gebracht – en blijft daarmee veruit de grootste, met een marktaandeel van 27 procent. De nummer twee, ASR, heeft met 745.126 euro aan bruto-premie-inkomsten een aandeel van 17 procent, de nummer drie Univé komt niet verder dan een aandeel van 7 procent op de totale markt van 4,3 miljard euro. Nationale Nederlanden staat op plek 5 (261 miljoen euro premie), maar zal een flinke sprong gaan maken als de overname van Vivat doorgaat; dan zou het bij gelijkblijvende inkomsten een aandeel hebben van 20 procent (851 miljoen euro premie-inkomsten). De top 4 komt dan uit op een aandeel van ruim 70 procent van de totale markt. Vorige week concludeerde ook onderzoeker Arno Onink dat de verzekeraars meer macht hebben dan dat de ACM in een onderzoek naar de invloed van verzekeraars op de schadeherstelmarkt concludeert.

Uit België

Ook wordt het beeld vertekend omdat Allianz er niet meer bij staat (in België geregistreerd); de premie-inkomsten van dit bedrijf in Nederland worden geschat op 450 miljoen euro (zelf doet het bedrijf er geen mededelingen over), waarmee het een derde of vierde plek zou innemen. Zou je de ‘nieuwe’ positie van Nationale Nederlanden en Allianz toevoegen, dan blijft Achmea op 1 met een aandeel van 24 procent, Nationale Nederlanden komt dan op 2 (18%), ASR op 3 (16 procent) en Allianz op 4 (9%).

Marktaandelen autoverzekeraars obv brutopremie (x1.000).

Verzekeraar Brutopremie Marktaandeel
Achmea 1.163.109 24
NN Group 851.083 18
ASR 748.919 16
Univé 300.499 6
Allianz in NL* 450.000 9
Overig 1.251.147 26
 Totaal 4.764.757 100
Marktaandelen obv bruto premie-inkomsten in 2018.
*Schatting obv resultaat in verleden en jaarverslag

Op WA-verzekeringen is het voor veel verzekeraars verlies lijden, op de cascomarkt geldt dat alleen voor Aegon. Dit bedrijf verkocht in 2017 de portefeuille zakelijke autoverzekeringen aan Allianz en heeft daardoor een sterk dalende omzet, terwijl er nog wel ‘oude’ schades afgehandeld moeten worden. Daarin uit zich het verschil tussen de netto- en de brutoschadelast: netto betaalt Aegon veel meer in 2018, terwijl bruto juist veel minder schades zijn gemeld. Het verschil komt doordat er in 2017 nog een groot bedrag aan schades is gemeld (en nog niet betaald) die pas afgelopen jaar zijn afgewikkeld.

Schadesturing

De door verzekeraars gestuurde schadestroom is moeilijk in kaart te brengen. De ene verzekeraar maakt gebruik van ‘harde’ sturing door bijvoorbeeld een (extra) eigen risico te rekenen als de verzekerde voor een schadehersteller kiest die niet in het aanbevolen netwerk zit, de ander laat het bij ‘zachte’ sturing door het eigen netwerk wel te vermelden, maar geen consequenties te verbinden aan de keuze voor een andere hersteller.Bekijk alle cijfers, marktaandelen en analyses in de Automotive Kennisbank.
Zeker is wel dat Schadegarant veruit het grootste samenwerkingsverband is van verzekeraars op de autoschadeherstelmarkt. Daarbij zijn grote partijen als ASR, Nationale-Nederlanden en Reaal aangesloten. Op basis van de bruto schade die zij samen hebben geboekt in 2018 zijn zij met Schadegarant goed voor een potentieel aandeel van bijna 36 procent in alle cascoschades.

 


Driekwart sturing

Rekenen we op basis van de ontvangen premies, dan heeft Schadegarant zelfs ruim 37 procent marktaandeel. Achmea is de enige die daar met het eigen herstelnetwerk bij in de buurt komt, met ruim een kwart marktaandeel. Topherstel, het netwerk van Allianz, blijft buiten beeld omdat Allianz geen cijfers bekendmaakt over autoverzekeringen. Maar de top 5 van verzekeraars(netwerken), is uiteindelijk goed voor ongeveer 75 procent van de totale schadelast.

Markt motorrijtuigenverzekeraars 2015-2018 in miljoenen euro’s

  2015 2016 2017 2018
Totale premieomzet 3.876 3.893 4.045 4.305
Verdiende premie 3.884 3.732 3.872 4.144
Brutoschadelast 2.967 3.079 2.992 3.024
Nettoschadelast 3.114 2.874 2.889 2.897
Bedrijfskosten 1.138 1.262 1.264 1.343
Schaderatio 80,5% 77,0% 74,6% 69,9%
Combined ratio 109,8% 110,8% 107,2% 102,3%
Resultaat -368 -405 -281 -96

 Bron: DNB, bewerking Automotive

Geplaatst in rubriek:
Rob van de Laar
Rob van de Laar

Rob van de Laar is als freelance journalist verbonden aan Automotive. Zijn expertise: de autoschade- en verzekeringsbranche.

Betere resultaten voor verzekeraars, ondanks kostenstijgingen | Automotive Online
Sturingsconcepten aardig wat invloed

Betere resultaten voor verzekeraars, ondanks kostenstijgingen

Rob van de Laar Rob van de Laar
• Laatste update:
Foto: Shutterstock

Fikse stormen aan het begin van het jaar hebben de autoverzekeraars in 2018 parten gespeeld. Deze weersinvloeden worden genoemd als een belangrijke oorzaak voor de stijging van het bruto schadebedrag met 7 procent: van afgerond 1 miljard naar 1,1 miljard euro. Het is voor het eerst sinds 2008 dat de casco-schadelast weer toeneemt. Desondanks zijn de resultaten een stuk verbeterd ten opzichte van 2017, al leggen de maatschappijen nog wel geld toe op het verzekeren van auto’s.

 


Verzekeraars kijken voor de resultaten voornamelijk naar de netto schadelast: het bedrag dat ze aan schades kwijt zijn nadat herverzekeraars hun deel hebben betaald en nadat reserveringen voor toekomstige schadebetalingen zijn gemaakt. Bovendien loopt de afhandeling van schades vaak langer door; in 2018 wordt daardoor bijvoorbeeld ook nog een deel van schades uit 2017 betaald. De uiteindelijke schadelast die de verzekeraar in in 2018 betaalde, steeg ook met 7 procent.

Polisverwerking

Ook de kosten van schadebehandeling en polisverwerking namen toe. Desondanks verbeterden de 27 maatschappijen hun gezamenlijk resultaat; vooral doordat de premie-inkomsten met ruim een miljard euro toenamen. Het resultaat na aftrek van schadelast en kosten van de premie bedroeg 216 miljoen euro in 2018, tegenover 193 miljoen euro in 2017. De schadelast maakt 56 procent uit van de netto premieomzet, afgerond hetzelfde als in 2017. Uit de analyse blijkt dat de in de totale markt de bedrijfskosten sterker zijn gestegen dan de schadelast, behalve in de cascoportefeuille. Vergeleken met 2015 zijn de kosten in casco 12,5% gestegen, terwijl de schadelast netto juist 18% is gedaald.

Achmea de grootste

Verzekeraar Achmea inde in 2018 in totaal voor 1.163.109.000 euro aan bruto premies – dus de premies die bij de verzekerden in rekening worden gebracht – en blijft daarmee veruit de grootste, met een marktaandeel van 27 procent. De nummer twee, ASR, heeft met 745.126 euro aan bruto-premie-inkomsten een aandeel van 17 procent, de nummer drie Univé komt niet verder dan een aandeel van 7 procent op de totale markt van 4,3 miljard euro. Nationale Nederlanden staat op plek 5 (261 miljoen euro premie), maar zal een flinke sprong gaan maken als de overname van Vivat doorgaat; dan zou het bij gelijkblijvende inkomsten een aandeel hebben van 20 procent (851 miljoen euro premie-inkomsten). De top 4 komt dan uit op een aandeel van ruim 70 procent van de totale markt. Vorige week concludeerde ook onderzoeker Arno Onink dat de verzekeraars meer macht hebben dan dat de ACM in een onderzoek naar de invloed van verzekeraars op de schadeherstelmarkt concludeert.

Uit België

Ook wordt het beeld vertekend omdat Allianz er niet meer bij staat (in België geregistreerd); de premie-inkomsten van dit bedrijf in Nederland worden geschat op 450 miljoen euro (zelf doet het bedrijf er geen mededelingen over), waarmee het een derde of vierde plek zou innemen. Zou je de ‘nieuwe’ positie van Nationale Nederlanden en Allianz toevoegen, dan blijft Achmea op 1 met een aandeel van 24 procent, Nationale Nederlanden komt dan op 2 (18%), ASR op 3 (16 procent) en Allianz op 4 (9%).

Marktaandelen autoverzekeraars obv brutopremie (x1.000).

Verzekeraar Brutopremie Marktaandeel
Achmea 1.163.109 24
NN Group 851.083 18
ASR 748.919 16
Univé 300.499 6
Allianz in NL* 450.000 9
Overig 1.251.147 26
 Totaal 4.764.757 100
Marktaandelen obv bruto premie-inkomsten in 2018.
*Schatting obv resultaat in verleden en jaarverslag

Op WA-verzekeringen is het voor veel verzekeraars verlies lijden, op de cascomarkt geldt dat alleen voor Aegon. Dit bedrijf verkocht in 2017 de portefeuille zakelijke autoverzekeringen aan Allianz en heeft daardoor een sterk dalende omzet, terwijl er nog wel ‘oude’ schades afgehandeld moeten worden. Daarin uit zich het verschil tussen de netto- en de brutoschadelast: netto betaalt Aegon veel meer in 2018, terwijl bruto juist veel minder schades zijn gemeld. Het verschil komt doordat er in 2017 nog een groot bedrag aan schades is gemeld (en nog niet betaald) die pas afgelopen jaar zijn afgewikkeld.

Schadesturing

De door verzekeraars gestuurde schadestroom is moeilijk in kaart te brengen. De ene verzekeraar maakt gebruik van ‘harde’ sturing door bijvoorbeeld een (extra) eigen risico te rekenen als de verzekerde voor een schadehersteller kiest die niet in het aanbevolen netwerk zit, de ander laat het bij ‘zachte’ sturing door het eigen netwerk wel te vermelden, maar geen consequenties te verbinden aan de keuze voor een andere hersteller.Bekijk alle cijfers, marktaandelen en analyses in de Automotive Kennisbank.
Zeker is wel dat Schadegarant veruit het grootste samenwerkingsverband is van verzekeraars op de autoschadeherstelmarkt. Daarbij zijn grote partijen als ASR, Nationale-Nederlanden en Reaal aangesloten. Op basis van de bruto schade die zij samen hebben geboekt in 2018 zijn zij met Schadegarant goed voor een potentieel aandeel van bijna 36 procent in alle cascoschades.

 


Driekwart sturing

Rekenen we op basis van de ontvangen premies, dan heeft Schadegarant zelfs ruim 37 procent marktaandeel. Achmea is de enige die daar met het eigen herstelnetwerk bij in de buurt komt, met ruim een kwart marktaandeel. Topherstel, het netwerk van Allianz, blijft buiten beeld omdat Allianz geen cijfers bekendmaakt over autoverzekeringen. Maar de top 5 van verzekeraars(netwerken), is uiteindelijk goed voor ongeveer 75 procent van de totale schadelast.

Markt motorrijtuigenverzekeraars 2015-2018 in miljoenen euro’s

  2015 2016 2017 2018
Totale premieomzet 3.876 3.893 4.045 4.305
Verdiende premie 3.884 3.732 3.872 4.144
Brutoschadelast 2.967 3.079 2.992 3.024
Nettoschadelast 3.114 2.874 2.889 2.897
Bedrijfskosten 1.138 1.262 1.264 1.343
Schaderatio 80,5% 77,0% 74,6% 69,9%
Combined ratio 109,8% 110,8% 107,2% 102,3%
Resultaat -368 -405 -281 -96

 Bron: DNB, bewerking Automotive

Geplaatst in rubriek:
Rob van de Laar
Rob van de Laar

Rob van de Laar is als freelance journalist verbonden aan Automotive. Zijn expertise: de autoschade- en verzekeringsbranche.