Schadegarant: Verzekeraars en herstellers moeten duurzaam beleid beter afspreken

Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
Schadeherstellers en verzekeraars moeten duurzaamheid gezamenlijk aanpakken, aldus Frank van Donk, directeur Schadegarant. (Foto: Schadegarant)

Om de transitie naar duurzamer schadeherstel sneller en soepeler te laten verlopen, is er een gezamenlijk aanpak nodig. Opdrachtgevers en herstellers hebben elkaar daarbij hard nodig. Wil een verzekeraar een duurzamere polis kunnen aanbieden, moet het herstelproces daar tegelijkertijd in mee verduurzamen. Zo verkondigt het verzekeraarsconsortium Schadegarant in een paper dat vandaag is gepubliceerd.

“We willen hiermee een aanzet geven voor een branche brede discussie over duurzaamheid”, zegt Frank van Donk, directeur Schadegarant. “Binnen de verzekeringswereld is duurzaamheid een belangrijk thema waar de nodige eisen aan gesteld worden. Schadeherstellers moeten daar straks wel in mee kunnen komen en weten wat er wordt verwacht. Daarom denken wij dat het hard nodig is dat alle partijen gezamenlijk optrekken en de krachten bundelen.”

Onder de titel Van goed naar beter wil het verzekeraarsconsortium Schadegarant aansturen op een gezamenlijke aanpak van een thema dat volgens het paper ‘alle concurrentiebelangen overstijgt’. Twee jaar geleden kwam Schadegarant met het paper Botsing tussen kwaliteit en kosten waarin het z’n bezorgdheid uitte over veilig herstel van complexe auto’s. 

Welwillend

Volgens Schadegarant staat de schadebranche zeker welwillend tegenover verduurzaming, maar is de intrinsieke motivatie vaak laag, omdat het een zwaar kosten gedreven branche is. Mede onder grotere druk vanuit wetgeving, certificeringseisen en de duurzaamheidsdoelstellingen van opdrachtgevers, zal de noodzaak om hierin mee te gaan alleen maar groter worden, is de verwachting. Om die transitie soepel te laten verlopen en te zorgen dat herstellers bijvoorbeeld ook de juiste investeringen doen, is het cruciaal dat alle betrokken partijen dit gezamenlijk aanpakken, aldus Schadegarant. Afstemming tussen verzekeraars en herstellers is essentieel: “Ook als het gaat om duurzaamheid moeten bijvoorbeeld polisvoorwaarden naadloos aansluiten op dat wat er in de werkplaatsen gebeurt”, aldus Van Donk. 

Behalve hernieuwbare energiebronnen, gaat het bijvoorbeeld ook om het hergebruik van materialen, en om reparatie met gebruikte onderdelen. Ook zou bijvoorbeeld slimmer moeten worden nagedacht over de inzet van vervangend vervoer en beter naar alternatieven moet worden gekeken, zoals een haal- en brengservice of een elektrische fiets of scooter.

Investeringen

Dat de branche weinig investeringsruimte heeft, erkent Schadegarant. Juist daarom is het volgens hen ook zo belangrijk dat opdrachtgevers en herstellers met elkaar in gesprek gaan, ook over investeringen in mogelijke oplossingen. Denk aan zonnepanelen, warmte-terugwin systemen, warmtepompen en transitie van gas naar elektriciteit. Verzekeraars hebben daarbij ook de verantwoordelijkheid om bedrijven te helpen bij hun duurzaamheidsbeleid, aldus het paper. Schadegarant zegt al veel goede initiatieven te zien als het gaat om duurzaamheid. Onderlinge afstemming is nodig om te voorkomen dat elke partij voor zichzelf het wiel moet uitvinden, inclusief de kosten die daarmee gepaard gaan, aldus het paper.   

Energiekosten

De publicatie van het paper komt precies op het moment dat de branche gebukt gaat onder alsmaar stijgende energiekosten. Uit onderzoekscijfers van het paper komt onder andere naar voren dat 66 procent van de respondenten (511 bedrijven) zich juist naar aanleiding van de hoge energiekosten oriënteert op bijvoorbeeld zonnepanelen, terwijl 20 procent zegt al gebruik te maken van zonnepanelen. Eerder dit jaar stelden Schadegarant, maar ook Achmea een tijdelijke energietoeslag in om herstellers enigszins te compenseren. Welke oplossing verzekeraars op de lange termijn hier voor hebben, is nog niet duidelijk en uiteraard afhankelijk van de ontwikkelingen op de energiemarkt en de geopolitieke spanningen, maar Schadegarant pleit ervoor dat over deze onderwerpen wel moet worden gesproken. Dat de branche zulke belangrijke dossiers meer in gezamenlijkheid moet oplossen, kwam ook al ter sprake tijdens het schadeseminar dat Automotive eerder dit jaar organiseerde. 

Geplaatst in rubriek:
Ivonne Vermeulen
Ivonne Vermeulen

Ivonne Vermeulen is redacteur bij Automotive, waar ze onder andere de portefeuilles Schade en Universele markt beheert.

Schadegarant: Verzekeraars en herstellers moeten duurzaam beleid beter afspreken | Automotive Online

Schadegarant: Verzekeraars en herstellers moeten duurzaam beleid beter afspreken

Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
Schadeherstellers en verzekeraars moeten duurzaamheid gezamenlijk aanpakken, aldus Frank van Donk, directeur Schadegarant. (Foto: Schadegarant)

Om de transitie naar duurzamer schadeherstel sneller en soepeler te laten verlopen, is er een gezamenlijk aanpak nodig. Opdrachtgevers en herstellers hebben elkaar daarbij hard nodig. Wil een verzekeraar een duurzamere polis kunnen aanbieden, moet het herstelproces daar tegelijkertijd in mee verduurzamen. Zo verkondigt het verzekeraarsconsortium Schadegarant in een paper dat vandaag is gepubliceerd.

“We willen hiermee een aanzet geven voor een branche brede discussie over duurzaamheid”, zegt Frank van Donk, directeur Schadegarant. “Binnen de verzekeringswereld is duurzaamheid een belangrijk thema waar de nodige eisen aan gesteld worden. Schadeherstellers moeten daar straks wel in mee kunnen komen en weten wat er wordt verwacht. Daarom denken wij dat het hard nodig is dat alle partijen gezamenlijk optrekken en de krachten bundelen.”

Onder de titel Van goed naar beter wil het verzekeraarsconsortium Schadegarant aansturen op een gezamenlijke aanpak van een thema dat volgens het paper ‘alle concurrentiebelangen overstijgt’. Twee jaar geleden kwam Schadegarant met het paper Botsing tussen kwaliteit en kosten waarin het z’n bezorgdheid uitte over veilig herstel van complexe auto’s. 

Welwillend

Volgens Schadegarant staat de schadebranche zeker welwillend tegenover verduurzaming, maar is de intrinsieke motivatie vaak laag, omdat het een zwaar kosten gedreven branche is. Mede onder grotere druk vanuit wetgeving, certificeringseisen en de duurzaamheidsdoelstellingen van opdrachtgevers, zal de noodzaak om hierin mee te gaan alleen maar groter worden, is de verwachting. Om die transitie soepel te laten verlopen en te zorgen dat herstellers bijvoorbeeld ook de juiste investeringen doen, is het cruciaal dat alle betrokken partijen dit gezamenlijk aanpakken, aldus Schadegarant. Afstemming tussen verzekeraars en herstellers is essentieel: “Ook als het gaat om duurzaamheid moeten bijvoorbeeld polisvoorwaarden naadloos aansluiten op dat wat er in de werkplaatsen gebeurt”, aldus Van Donk. 

Behalve hernieuwbare energiebronnen, gaat het bijvoorbeeld ook om het hergebruik van materialen, en om reparatie met gebruikte onderdelen. Ook zou bijvoorbeeld slimmer moeten worden nagedacht over de inzet van vervangend vervoer en beter naar alternatieven moet worden gekeken, zoals een haal- en brengservice of een elektrische fiets of scooter.

Investeringen

Dat de branche weinig investeringsruimte heeft, erkent Schadegarant. Juist daarom is het volgens hen ook zo belangrijk dat opdrachtgevers en herstellers met elkaar in gesprek gaan, ook over investeringen in mogelijke oplossingen. Denk aan zonnepanelen, warmte-terugwin systemen, warmtepompen en transitie van gas naar elektriciteit. Verzekeraars hebben daarbij ook de verantwoordelijkheid om bedrijven te helpen bij hun duurzaamheidsbeleid, aldus het paper. Schadegarant zegt al veel goede initiatieven te zien als het gaat om duurzaamheid. Onderlinge afstemming is nodig om te voorkomen dat elke partij voor zichzelf het wiel moet uitvinden, inclusief de kosten die daarmee gepaard gaan, aldus het paper.   

Energiekosten

De publicatie van het paper komt precies op het moment dat de branche gebukt gaat onder alsmaar stijgende energiekosten. Uit onderzoekscijfers van het paper komt onder andere naar voren dat 66 procent van de respondenten (511 bedrijven) zich juist naar aanleiding van de hoge energiekosten oriënteert op bijvoorbeeld zonnepanelen, terwijl 20 procent zegt al gebruik te maken van zonnepanelen. Eerder dit jaar stelden Schadegarant, maar ook Achmea een tijdelijke energietoeslag in om herstellers enigszins te compenseren. Welke oplossing verzekeraars op de lange termijn hier voor hebben, is nog niet duidelijk en uiteraard afhankelijk van de ontwikkelingen op de energiemarkt en de geopolitieke spanningen, maar Schadegarant pleit ervoor dat over deze onderwerpen wel moet worden gesproken. Dat de branche zulke belangrijke dossiers meer in gezamenlijkheid moet oplossen, kwam ook al ter sprake tijdens het schadeseminar dat Automotive eerder dit jaar organiseerde. 

Geplaatst in rubriek:
Ivonne Vermeulen
Ivonne Vermeulen

Ivonne Vermeulen is redacteur bij Automotive, waar ze onder andere de portefeuilles Schade en Universele markt beheert.