Snel past bpm-tabel niet aan, branche start eigen onderzoek naar effect wltp

Foppe Lycklama à Nijeholt Foppe Lycklama à Nijeholt
• Laatste update:
De CO2 uitstoot wordt volgens TNO kunstmatig 'opgeblazen' door fabrikanten. (Foto: Shutterstock)

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën is niet van plan om de bpm-tabel vóór juli 2020 aan te passen. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Vandaag werd de uitkomst bekend van het TNO-onderzoek dat de staatssecretaris heeft laten uitvoeren naar de effecten van de invoering van de WLTP. “Op basis van rapport van TNO is het niet mogelijk om te concluderen dat er sprake is van een hogere NEDC CO2-uitstoot van WLTP-auto’s als gevolg van de introductie van de nieuwe WLTP-testmethode”, schrijft Snel. “De bevindingen uit het Fase-III-rapport van TNO geven het kabinet dan ook geen aanleiding om de bpm-tarieven aan te passen voorafgaand aan de uiteindelijke omzetting naar de WLTP.” Snel laat weten pas in juli 2020 met nieuwe tabellen te komen. 

Vorig jaar verzocht de branche Snel om een tijdelijke, tussentijdse aanpassing te doen om de effecten te corrigeren. Ook daar zag hij toen vanaf.

Gedupeerd

Brancheorganisatie Bovag en RAI Vereniging laten nu weten het besluit van Snel onaanvaardbaar te vinden. De gemiddelde bpm ligt veel hoger dan in vorige jaren. Zowel onderzoek van internationaal autodataleverancier Jato Dynamics als informatie van autofabrikanten inzake de CO2-uitstoot van WLTP-geteste auto’s wijst daar op. “De autokoper is daar weer de dupe van, terwijl de schatkist verder volloopt. Wij willen voorkomen dat de consument nog langer moet bloeden voor de WLTP-overgang en dringen erop aan dat de bpm-tabel zo spoedig mogelijk wordt aangepast zodat de overgang als nog budgetneutraal gebeurt”, zegt Bovag-voorzitter Bertho Eckhardt. 

Opgeblazen

TNO concludeerde vorig jaar in een tussenrapportage al dat de overgang naar de WLTP niet de belangrijkste reden was voor de hogere bpm. Volgens het onderzoeksbureau is de invloed van de verkoop van zwaardere auto’s groter, evenals de invoering van de RDE-eisen die bij diesels voor een hogere emissie-opgaaf. Uit het derde onderzoek komt volgens Snel naar voren dat fabrikanten momenteel voor hun WLTP-auto’s waardes opgeven die substantieel hoger zijn dan de daadwerkelijke testresultaten, iets dat is toegestaan. TNO verwijt daarbij naar het feit dat 2020 het referentiejaar is voor de vorig jaar afgesproken Europese CO2-eisen van 2030. TNO verwacht dat fabrikanten, zodra na 2021 de WLTP-uitstootwaarden voor autofabrikanten relevant worden om te voldoen aan de Europese CO2-fabrikantennorm en fabrikanten de WLTP-test ‘beter onder de knie hebben’, lagere WLTP-waarden zullen gaan opgeven die dichter bij de gemeten waardes zullen liggen. Dit betekent dat de WLTP CO2-uitstootcijfers na 2021 relatief snel kunnen dalen en de WLTP CO2-uitstootcijfers op dit moment een vertekend beeld kunnen geven. Ook na de omzetting naar de WLTP is het daarom noodzakelijk de CO2-ontwikkelingen scherp te monitoren.”

Opvallend

Er is voor Snel nog een reden om geen tussentijdse aanpassing te doen. En dat betreft de verschillen tussen auto’s onderling. “We moeten nadrukkelijk de kanttekening plaatsen dat uit de door TNO geanalyseerde data blijkt dat de spreiding van WLTP CO2-uitstoot tussen en binnen autosegmenten relatief groot is. Hierdoor zullen er – bij een omzetting naar WLTP-tarieven – verschuivingen in de nieuwverkopen tussen en binnen autosegmenten en ook tussen automerken plaatsvinden. Dit laat zich echter zeer lastig voorspellen.” TNO concludeert wel dat er de CO2-uitstoot stijgt. “Deze stijgende trend is echter wel opvallend omdat autofabrikanten de gemiddelde CO2-uitstoot van hun nieuwe auto’s met nog zo’n 15-20 procent omlaag moeten brengen om aan de Europese CO2-normen te voldoen in 2020 en 2021.” Lees het hele rapport in de Automotive Kennisbank.

Contra-expertise

Bovag en RAI Vereniging herkennen de uitkomst van TNO niet en hebben KPMG opdracht gegeven voor een contra-expertise. “Uitstootwaarden van twee identieke auto’s onder de oude en nieuwe test laten grote verschillen zien. Over een nieuwe benzineauto wordt nu gemiddeld 800 euro meer bpm betaald en voor een dieselauto maar liefst 2.000 euro meer. Daarmee komt de gemiddelde bpm op een nieuwe benzineauto in 2019 inmiddels uit op 5.480 euro, ten opzichte van 4.642 euro in 2018. Voor een diesel ligt dit gemiddelde bedrag in 2019 zelfs op 11.433 euro in vergelijking met 8.870 euro in 2018”, rekenen de organisaties voor.

KPMG zal bij zijn onderzoek alle beschikbare data van RDC, TNO, Jato en de fabrikanten naast elkaar zetten. De verwachting is dat eind deze zomer de resultaten bekend worden gemaakt. “We doen dit in de hoop en verwachting dat deze data een belangrijke rol zullen spelen bij de behandeling van de belastingplannen in de Tweede Kamer”, schrijven de brancheorganisaties.  

Lees de brief van Snel hier

Geplaatst in rubriek:
Foppe Lycklama à Nijeholt
Foppe Lycklama à Nijeholt

Foppe (’81) is dit jaar (2019) begonnen bij Automotive. Hij houdt zich als redacteur onder andere bezig met telematica en bedrijfseconomische dossiers die aansluiten op de auto- en mobiliteitsbranche. Ook volgt hij politieke ontwikkelingen (hij is politicoloog) op de voet.

Snel past bpm-tabel niet aan, branche start eigen onderzoek naar effect wltp | Automotive Online

Snel past bpm-tabel niet aan, branche start eigen onderzoek naar effect wltp

Foppe Lycklama à Nijeholt Foppe Lycklama à Nijeholt
• Laatste update:
De CO2 uitstoot wordt volgens TNO kunstmatig 'opgeblazen' door fabrikanten. (Foto: Shutterstock)

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën is niet van plan om de bpm-tabel vóór juli 2020 aan te passen. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Vandaag werd de uitkomst bekend van het TNO-onderzoek dat de staatssecretaris heeft laten uitvoeren naar de effecten van de invoering van de WLTP. “Op basis van rapport van TNO is het niet mogelijk om te concluderen dat er sprake is van een hogere NEDC CO2-uitstoot van WLTP-auto’s als gevolg van de introductie van de nieuwe WLTP-testmethode”, schrijft Snel. “De bevindingen uit het Fase-III-rapport van TNO geven het kabinet dan ook geen aanleiding om de bpm-tarieven aan te passen voorafgaand aan de uiteindelijke omzetting naar de WLTP.” Snel laat weten pas in juli 2020 met nieuwe tabellen te komen. 

Vorig jaar verzocht de branche Snel om een tijdelijke, tussentijdse aanpassing te doen om de effecten te corrigeren. Ook daar zag hij toen vanaf.

Gedupeerd

Brancheorganisatie Bovag en RAI Vereniging laten nu weten het besluit van Snel onaanvaardbaar te vinden. De gemiddelde bpm ligt veel hoger dan in vorige jaren. Zowel onderzoek van internationaal autodataleverancier Jato Dynamics als informatie van autofabrikanten inzake de CO2-uitstoot van WLTP-geteste auto’s wijst daar op. “De autokoper is daar weer de dupe van, terwijl de schatkist verder volloopt. Wij willen voorkomen dat de consument nog langer moet bloeden voor de WLTP-overgang en dringen erop aan dat de bpm-tabel zo spoedig mogelijk wordt aangepast zodat de overgang als nog budgetneutraal gebeurt”, zegt Bovag-voorzitter Bertho Eckhardt. 

Opgeblazen

TNO concludeerde vorig jaar in een tussenrapportage al dat de overgang naar de WLTP niet de belangrijkste reden was voor de hogere bpm. Volgens het onderzoeksbureau is de invloed van de verkoop van zwaardere auto’s groter, evenals de invoering van de RDE-eisen die bij diesels voor een hogere emissie-opgaaf. Uit het derde onderzoek komt volgens Snel naar voren dat fabrikanten momenteel voor hun WLTP-auto’s waardes opgeven die substantieel hoger zijn dan de daadwerkelijke testresultaten, iets dat is toegestaan. TNO verwijt daarbij naar het feit dat 2020 het referentiejaar is voor de vorig jaar afgesproken Europese CO2-eisen van 2030. TNO verwacht dat fabrikanten, zodra na 2021 de WLTP-uitstootwaarden voor autofabrikanten relevant worden om te voldoen aan de Europese CO2-fabrikantennorm en fabrikanten de WLTP-test ‘beter onder de knie hebben’, lagere WLTP-waarden zullen gaan opgeven die dichter bij de gemeten waardes zullen liggen. Dit betekent dat de WLTP CO2-uitstootcijfers na 2021 relatief snel kunnen dalen en de WLTP CO2-uitstootcijfers op dit moment een vertekend beeld kunnen geven. Ook na de omzetting naar de WLTP is het daarom noodzakelijk de CO2-ontwikkelingen scherp te monitoren.”

Opvallend

Er is voor Snel nog een reden om geen tussentijdse aanpassing te doen. En dat betreft de verschillen tussen auto’s onderling. “We moeten nadrukkelijk de kanttekening plaatsen dat uit de door TNO geanalyseerde data blijkt dat de spreiding van WLTP CO2-uitstoot tussen en binnen autosegmenten relatief groot is. Hierdoor zullen er – bij een omzetting naar WLTP-tarieven – verschuivingen in de nieuwverkopen tussen en binnen autosegmenten en ook tussen automerken plaatsvinden. Dit laat zich echter zeer lastig voorspellen.” TNO concludeert wel dat er de CO2-uitstoot stijgt. “Deze stijgende trend is echter wel opvallend omdat autofabrikanten de gemiddelde CO2-uitstoot van hun nieuwe auto’s met nog zo’n 15-20 procent omlaag moeten brengen om aan de Europese CO2-normen te voldoen in 2020 en 2021.” Lees het hele rapport in de Automotive Kennisbank.

Contra-expertise

Bovag en RAI Vereniging herkennen de uitkomst van TNO niet en hebben KPMG opdracht gegeven voor een contra-expertise. “Uitstootwaarden van twee identieke auto’s onder de oude en nieuwe test laten grote verschillen zien. Over een nieuwe benzineauto wordt nu gemiddeld 800 euro meer bpm betaald en voor een dieselauto maar liefst 2.000 euro meer. Daarmee komt de gemiddelde bpm op een nieuwe benzineauto in 2019 inmiddels uit op 5.480 euro, ten opzichte van 4.642 euro in 2018. Voor een diesel ligt dit gemiddelde bedrag in 2019 zelfs op 11.433 euro in vergelijking met 8.870 euro in 2018”, rekenen de organisaties voor.

KPMG zal bij zijn onderzoek alle beschikbare data van RDC, TNO, Jato en de fabrikanten naast elkaar zetten. De verwachting is dat eind deze zomer de resultaten bekend worden gemaakt. “We doen dit in de hoop en verwachting dat deze data een belangrijke rol zullen spelen bij de behandeling van de belastingplannen in de Tweede Kamer”, schrijven de brancheorganisaties.  

Lees de brief van Snel hier

Geplaatst in rubriek:
Foppe Lycklama à Nijeholt
Foppe Lycklama à Nijeholt

Foppe (’81) is dit jaar (2019) begonnen bij Automotive. Hij houdt zich als redacteur onder andere bezig met telematica en bedrijfseconomische dossiers die aansluiten op de auto- en mobiliteitsbranche. Ook volgt hij politieke ontwikkelingen (hij is politicoloog) op de voet.