Rekenkamer: uitkomsten onderzoek EV-subsidie in 2020

Luberto van Buiten Luberto van Buiten
De elektrische auto's kwamen bij bosjes ons land in. (Foto: Jaguar)

Op aanvraag van de Tweede Kamer gaat de Algemene Rekenkamer de “doelmatigheid van de fiscale stimulering van elektrische auto’s” onderzoeken. Dat meldt het orgaan in een brief aan de Tweede Kamer. Eerder dit jaar ontstond er ophef over het gebruikte rekenmodel voor de subsidiëring, afkomstig van het bedrijf Revnext. Onder andere Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt stelde kamervragen over de in zijn ogen oversubsidiëring van elektrische auto’s, die de overheid 700 miljoen euro zou kosten. Het CDA diende een motie in om de Algemene Rekenkamer dit subsidiebeleid – en de effecten ervan – te onderzoeken. Een meerderheid van de Kamer schaarde zich achter deze motie. 

Het onderzoek wordt nu ingepast in een breder onderzoek naar de autobelastingen, waar de Rekenkamer al mee bezig was, waarschijnlijk in het kader van de Autobrief 3. “De fiscale stimulering van elektrisch rijden maakt onderdeel uit van het geheel aan fiscale prikkels in de autobelastingen en is dus op die manier inbegrepen in de onderzoeksopzet”, zo schrijft de Rekenkamer, die ook stelt dat vanwege de omvang van het onderzoek de wens om dit voor het zomerreces te presenteren niet haalbaar is. Er komt eind juni wel een rapportagemoment met feitelijke informatie over de subsidiëring van (semi-) elektrische auto’s ten tijde van Autobrief 1 en in het huidige belastingregime (Autobrief 2). Gevolgd door een publicatie dit najaar, over de fiscale prikkels in de autobelastingen.

In het eerste halfjaar van 2020 moet het volledige onderzoek naar de autobelastingen zijn afgerond.

Geplaatst in rubriek:
Luberto van Buiten
Luberto van Buiten

Luberto van Buiten (’76) ging in 2006 aan de slag bij Automotive. Hij was als hoofdredacteur eindverantwoordelijk voor de redactionele inhoud van sites en magazines van het cluster Auto & Fleet van ProMedia, en beheerde voor Automotive de portefeuilles verhuur en leasing. In zijn vrije tijd speelt Luberto gitaar in Nederpopband Laagland, tennist en loopt – zo af en toe – hard. Op 1 januari 2023 maakte hij bij ProMedia de overstap naar de functie van uitgever bij de divisie Rail & Cargo.

Rekenkamer: uitkomsten onderzoek EV-subsidie in 2020 | Automotive Online

Rekenkamer: uitkomsten onderzoek EV-subsidie in 2020

Luberto van Buiten Luberto van Buiten
De elektrische auto's kwamen bij bosjes ons land in. (Foto: Jaguar)

Op aanvraag van de Tweede Kamer gaat de Algemene Rekenkamer de “doelmatigheid van de fiscale stimulering van elektrische auto’s” onderzoeken. Dat meldt het orgaan in een brief aan de Tweede Kamer. Eerder dit jaar ontstond er ophef over het gebruikte rekenmodel voor de subsidiëring, afkomstig van het bedrijf Revnext. Onder andere Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt stelde kamervragen over de in zijn ogen oversubsidiëring van elektrische auto’s, die de overheid 700 miljoen euro zou kosten. Het CDA diende een motie in om de Algemene Rekenkamer dit subsidiebeleid – en de effecten ervan – te onderzoeken. Een meerderheid van de Kamer schaarde zich achter deze motie. 

Het onderzoek wordt nu ingepast in een breder onderzoek naar de autobelastingen, waar de Rekenkamer al mee bezig was, waarschijnlijk in het kader van de Autobrief 3. “De fiscale stimulering van elektrisch rijden maakt onderdeel uit van het geheel aan fiscale prikkels in de autobelastingen en is dus op die manier inbegrepen in de onderzoeksopzet”, zo schrijft de Rekenkamer, die ook stelt dat vanwege de omvang van het onderzoek de wens om dit voor het zomerreces te presenteren niet haalbaar is. Er komt eind juni wel een rapportagemoment met feitelijke informatie over de subsidiëring van (semi-) elektrische auto’s ten tijde van Autobrief 1 en in het huidige belastingregime (Autobrief 2). Gevolgd door een publicatie dit najaar, over de fiscale prikkels in de autobelastingen.

In het eerste halfjaar van 2020 moet het volledige onderzoek naar de autobelastingen zijn afgerond.

Geplaatst in rubriek:
Luberto van Buiten
Luberto van Buiten

Luberto van Buiten (’76) ging in 2006 aan de slag bij Automotive. Hij was als hoofdredacteur eindverantwoordelijk voor de redactionele inhoud van sites en magazines van het cluster Auto & Fleet van ProMedia, en beheerde voor Automotive de portefeuilles verhuur en leasing. In zijn vrije tijd speelt Luberto gitaar in Nederpopband Laagland, tennist en loopt – zo af en toe – hard. Op 1 januari 2023 maakte hij bij ProMedia de overstap naar de functie van uitgever bij de divisie Rail & Cargo.