Leden RAI Vereniging vrezen verdere omzetdaling

Jeroen Vos Jeroen Vos
Het opstarten van de Europese mobiliteitsindustrie kan volgens de RAI Vereniging alleen met Europese samenwerking. (Foto: Shutterstock)

Uit een recente enquête onder de leden van de RAI Vereniging blijkt dat de mobiliteitsindustrie inmiddels 31 procent omzetverlies heeft geleden en wordt gevreesd dat de grootste klappen nog moeten komen. De ordeportefeuilles lopen leeg en klanten blijven weg uit de showrooms en winkels. Een overgrote meerderheid van de leden verwacht dat de daling in het tweede en derde kwartaal zal doorzetten. Veel leden denken dat de de grootste pijn van de crisis nog moeten komen, maar een overgrote meerderheid, 90 procent, van de leden is ervan overtuigd dat ze de crisis gaan overleven.

Afhankelijk

Veel bedrijven zijn voor de toelevering van onderdelen afhankelijk van producten uit het buitenland. Op dit moment ligt bij 50 tot 70 procent van de toeleveranciers het werk stil en is dat voor autofabrikanten zelfs 90 procent. Volgens Steven van Eijck, voorzitter van de RAI Vereniging, zijn er nu dus vaak onvoldoende onderdelen beschikbaar wat de opstart van productie bemoeilijkt. Hij pleit dan ook voor Europese samenwerking en coördinatie zodat de productie weer op gang kan worden gebracht. Eerder deed de Acea dit al. Inmiddels meldt 74 procent van de bedrijven het personeel (deels) thuis te laten werken en zegt de helft van de leden gebruikt te maken van de NOW regeling voor werktijdverkorting.

De Nederlandse automotive industrie van toeleveranciers en voertuigbouwers is, volgens de RAI Vereniging, goed voor zo’n 20 miljard euro omzet per jaar. Hiervan wordt 90 procent geëxporteerd.

Opstarten

Van Eijck meldt dat de mobiliteitsindustrie een belangrijke bron van R&D en innovatie is. Behoud van werkgelegenheid is belangrijk om te voorkomen dat bedrijven omvallen en kostbare kennis en expertise verloren gaat. Van Eijck: “We moeten daarom langzaam de industrie weer gaan opstarten en zorgen dat de mensen en machines weer aan het werk gaan.” In de Automotive Livestream zei Van Eijck onlangs dat het opstarten van de industrie mogelijk is. Het succes van de herstart van de industrie is afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende onderdelen. “Als onze leden geen of onvoldoende onderdelen ontvangen omdat de productie in bepaalde landen nog aan restricties is gebonden, schieten we niets op.”

Geplaatst in rubriek:
Jeroen Vos
Jeroen Vos

Jeroen Vos (’82) is redacteur bij Automotive. In 2006 afgestudeerd aan de School voor Journalistiek in Utrecht en liefhebber van goed voetbal, films en muziek uit de jaren ’80.

Leden RAI Vereniging vrezen verdere omzetdaling | Automotive Online

Leden RAI Vereniging vrezen verdere omzetdaling

Jeroen Vos Jeroen Vos
Het opstarten van de Europese mobiliteitsindustrie kan volgens de RAI Vereniging alleen met Europese samenwerking. (Foto: Shutterstock)

Uit een recente enquête onder de leden van de RAI Vereniging blijkt dat de mobiliteitsindustrie inmiddels 31 procent omzetverlies heeft geleden en wordt gevreesd dat de grootste klappen nog moeten komen. De ordeportefeuilles lopen leeg en klanten blijven weg uit de showrooms en winkels. Een overgrote meerderheid van de leden verwacht dat de daling in het tweede en derde kwartaal zal doorzetten. Veel leden denken dat de de grootste pijn van de crisis nog moeten komen, maar een overgrote meerderheid, 90 procent, van de leden is ervan overtuigd dat ze de crisis gaan overleven.

Afhankelijk

Veel bedrijven zijn voor de toelevering van onderdelen afhankelijk van producten uit het buitenland. Op dit moment ligt bij 50 tot 70 procent van de toeleveranciers het werk stil en is dat voor autofabrikanten zelfs 90 procent. Volgens Steven van Eijck, voorzitter van de RAI Vereniging, zijn er nu dus vaak onvoldoende onderdelen beschikbaar wat de opstart van productie bemoeilijkt. Hij pleit dan ook voor Europese samenwerking en coördinatie zodat de productie weer op gang kan worden gebracht. Eerder deed de Acea dit al. Inmiddels meldt 74 procent van de bedrijven het personeel (deels) thuis te laten werken en zegt de helft van de leden gebruikt te maken van de NOW regeling voor werktijdverkorting.

De Nederlandse automotive industrie van toeleveranciers en voertuigbouwers is, volgens de RAI Vereniging, goed voor zo’n 20 miljard euro omzet per jaar. Hiervan wordt 90 procent geëxporteerd.

Opstarten

Van Eijck meldt dat de mobiliteitsindustrie een belangrijke bron van R&D en innovatie is. Behoud van werkgelegenheid is belangrijk om te voorkomen dat bedrijven omvallen en kostbare kennis en expertise verloren gaat. Van Eijck: “We moeten daarom langzaam de industrie weer gaan opstarten en zorgen dat de mensen en machines weer aan het werk gaan.” In de Automotive Livestream zei Van Eijck onlangs dat het opstarten van de industrie mogelijk is. Het succes van de herstart van de industrie is afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende onderdelen. “Als onze leden geen of onvoldoende onderdelen ontvangen omdat de productie in bepaalde landen nog aan restricties is gebonden, schieten we niets op.”

Geplaatst in rubriek:
Jeroen Vos
Jeroen Vos

Jeroen Vos (’82) is redacteur bij Automotive. In 2006 afgestudeerd aan de School voor Journalistiek in Utrecht en liefhebber van goed voetbal, films en muziek uit de jaren ’80.