Schoonhovens blik | Hagel-slag

Opinie • Al was er het afgelopen jaar weinig hagelschade in Nederland, woedde er toch wat strijd op het hagelschadefront. Namelijk op het gebied van het hagelschadecalculatiemodel, signaleert columnist Johan Schoonhoven. Door de marktmacht van Solera is het, volgens Schoonhoven, lastig voor concurrenten om de Nederlandse markt te betreden.
Johan Schoonhoven Johan Schoonhoven
• Laatste update:
Johan Schoonhoven. (Foto: Johan Schoonhoven)

Nu de dagtemperaturen dalende zijn, kunnen we stellen dat het traditionele hagelseizoen in Nederland voorbij is en de kans op additionele hagelherstelomzet nihil. Het hagelseizoen 2021 was in Nederland zeer mager met alleen in de regio Hoogeveen een fors aantal schaden als gevolg van de hagelbui op 18 juni. De slag om PDR/UZS capaciteit speelde zich dan ook niet in Nederland af, maar in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, waar het fors heeft gehageld en er behoefte was aan specialisten in paintless dent repair. Omdat deze PDR-specialisten in het Europese hoogseizoen schaars zijn, werd ook aan de Nederlandse toppers getrokken en een aantal zocht zijn heil over de grens en is daar wel tot in december aan het werk.
Toch woedde er dit jaar een beetje strijd op het hageltoneel en dat had betrekking op het hagelcalculatiemodel, dit naar aanleiding van introductie van de UPEX-NIVRE matrix door de gelijknamige combi van Belgische en Nederlandse expertorganisaties.

De discussie over de uitkomsten woedt verder

De UN matrix werd aan het begin van het hagelseizoen geïntroduceerd als tegenhanger van de D-formule, zoals deze in de Audatex calculaties wordt gebruikt. UPEX-NIVRE hebben het van oorsprong Belgische rekenmodel aangepast en vereenvoudigd en zijn van mening dat het model een reëlere weergave geeft van de PDR hersteltijden. Daarnaast is het model openbaar en kan iedereen een berekening volgens UN maken als het aantal deuken en de diameter (in cohorten) per zône bekend is. Al snel kwam er discussie over het UN-model in relatie tot de D-formule en dat spitste zich toe op de uitkomst in AE’s en de wijze van distribueren van dossiers. De discussie over AE’s (arbeidseenheden, red.) is apart, want bij mijn weten is er niemand bij de discussie betrokken die al een 1:1 vergelijking heeft gemaakt tussen de UN en Audatex uitkomsten op basis van een representatief aantal dossiers. Ik heb dat in een project al wel gedaan en wij kunnen, afhankelijk van de klantwens, met beide of meerdere systemen uit de voeten. De discussie over de uitkomsten woedt verder, want een heel traditioneel ondoorzichtig systeem van hoofdaannemers, intermediairs, onderaannemers en marges moet in stand worden gehouden van de calculatie-uitkomsten en dit staat mijns inziens geheel los van het feit of de herstel-AE’s nu wel of niet reëel zijn.

De marktmacht van Solera wordt alleen maar groter

De wijze van distribueren is in Nederland een non-discussie, want de hele markt heeft zich bewust of onbewust opgehangen aan de producten en diensten van Solera, wiens spoor, stationnetjes en wagonnetjes worden gebruikt. En in feite maakt het Solera niet uit wat er in de wagonnetjes zit, als men er maar een factuur voor kan sturen en als het maar geen product of dienst van een (potentiële) concurrent is. Juist dit maakt het voor concurrenten zo lastig om de Nederlandse en Belgische markt te betreden en dus voor afnemers om iets te kiezen te hebben. De marktmacht van Solera wordt alleen maar groter, zeker nu ook IBoss gebruikers bij gebrek aan een alternatief één voor één overstappen naar concurrent DWPro van…Solera.

Geneuzel

Voor voorstanders van een meer open markt gloort er echter hoop, want Allianz X, het investeringsvehikel van Europees verzekeringsgigant Allianz, heeft een meerderheidsbelang genomen in Audatex concurrent GTMotive en daarover met aandeelhouders Einsa en Mitchell, de Amerikaanse uitdager van Solera, overeenstemming bereikt. Saillant detail; Audatex gebruikt in haar oplossing het lakberekeningssysteem van AZT, Allianz Zentrum für Technik. Het Europese Solera management zal dit waarschijnlijk meer aandacht geven dan dat geneuzel in Nederland en België over een hagelberekeningsmodule.

Ik wens u veel schade toe.

Johan Schoonhoven, Zilverstad Consultancy

Geplaatst in rubriek:
Johan Schoonhoven
Johan Schoonhoven

Schoonhoven is oud-directeur van Schadegarant, een stichting die namens meerdere  verzekeraars een netwerk van schadeherstelbedrijven onderhoudt. Tegenwoordig is Schoonhoven zelfstandig adviseur en columnist bij Automotive.

Schoonhovens blik | Hagel-slag | Automotive Online

Schoonhovens blik | Hagel-slag

Opinie • Al was er het afgelopen jaar weinig hagelschade in Nederland, woedde er toch wat strijd op het hagelschadefront. Namelijk op het gebied van het hagelschadecalculatiemodel, signaleert columnist Johan Schoonhoven. Door de marktmacht van Solera is het, volgens Schoonhoven, lastig voor concurrenten om de Nederlandse markt te betreden.
Johan Schoonhoven Johan Schoonhoven
• Laatste update:
Johan Schoonhoven. (Foto: Johan Schoonhoven)

Nu de dagtemperaturen dalende zijn, kunnen we stellen dat het traditionele hagelseizoen in Nederland voorbij is en de kans op additionele hagelherstelomzet nihil. Het hagelseizoen 2021 was in Nederland zeer mager met alleen in de regio Hoogeveen een fors aantal schaden als gevolg van de hagelbui op 18 juni. De slag om PDR/UZS capaciteit speelde zich dan ook niet in Nederland af, maar in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, waar het fors heeft gehageld en er behoefte was aan specialisten in paintless dent repair. Omdat deze PDR-specialisten in het Europese hoogseizoen schaars zijn, werd ook aan de Nederlandse toppers getrokken en een aantal zocht zijn heil over de grens en is daar wel tot in december aan het werk.
Toch woedde er dit jaar een beetje strijd op het hageltoneel en dat had betrekking op het hagelcalculatiemodel, dit naar aanleiding van introductie van de UPEX-NIVRE matrix door de gelijknamige combi van Belgische en Nederlandse expertorganisaties.

De discussie over de uitkomsten woedt verder

De UN matrix werd aan het begin van het hagelseizoen geïntroduceerd als tegenhanger van de D-formule, zoals deze in de Audatex calculaties wordt gebruikt. UPEX-NIVRE hebben het van oorsprong Belgische rekenmodel aangepast en vereenvoudigd en zijn van mening dat het model een reëlere weergave geeft van de PDR hersteltijden. Daarnaast is het model openbaar en kan iedereen een berekening volgens UN maken als het aantal deuken en de diameter (in cohorten) per zône bekend is. Al snel kwam er discussie over het UN-model in relatie tot de D-formule en dat spitste zich toe op de uitkomst in AE’s en de wijze van distribueren van dossiers. De discussie over AE’s (arbeidseenheden, red.) is apart, want bij mijn weten is er niemand bij de discussie betrokken die al een 1:1 vergelijking heeft gemaakt tussen de UN en Audatex uitkomsten op basis van een representatief aantal dossiers. Ik heb dat in een project al wel gedaan en wij kunnen, afhankelijk van de klantwens, met beide of meerdere systemen uit de voeten. De discussie over de uitkomsten woedt verder, want een heel traditioneel ondoorzichtig systeem van hoofdaannemers, intermediairs, onderaannemers en marges moet in stand worden gehouden van de calculatie-uitkomsten en dit staat mijns inziens geheel los van het feit of de herstel-AE’s nu wel of niet reëel zijn.

De marktmacht van Solera wordt alleen maar groter

De wijze van distribueren is in Nederland een non-discussie, want de hele markt heeft zich bewust of onbewust opgehangen aan de producten en diensten van Solera, wiens spoor, stationnetjes en wagonnetjes worden gebruikt. En in feite maakt het Solera niet uit wat er in de wagonnetjes zit, als men er maar een factuur voor kan sturen en als het maar geen product of dienst van een (potentiële) concurrent is. Juist dit maakt het voor concurrenten zo lastig om de Nederlandse en Belgische markt te betreden en dus voor afnemers om iets te kiezen te hebben. De marktmacht van Solera wordt alleen maar groter, zeker nu ook IBoss gebruikers bij gebrek aan een alternatief één voor één overstappen naar concurrent DWPro van…Solera.

Geneuzel

Voor voorstanders van een meer open markt gloort er echter hoop, want Allianz X, het investeringsvehikel van Europees verzekeringsgigant Allianz, heeft een meerderheidsbelang genomen in Audatex concurrent GTMotive en daarover met aandeelhouders Einsa en Mitchell, de Amerikaanse uitdager van Solera, overeenstemming bereikt. Saillant detail; Audatex gebruikt in haar oplossing het lakberekeningssysteem van AZT, Allianz Zentrum für Technik. Het Europese Solera management zal dit waarschijnlijk meer aandacht geven dan dat geneuzel in Nederland en België over een hagelberekeningsmodule.

Ik wens u veel schade toe.

Johan Schoonhoven, Zilverstad Consultancy

Geplaatst in rubriek:
Johan Schoonhoven
Johan Schoonhoven

Schoonhoven is oud-directeur van Schadegarant, een stichting die namens meerdere  verzekeraars een netwerk van schadeherstelbedrijven onderhoudt. Tegenwoordig is Schoonhoven zelfstandig adviseur en columnist bij Automotive.