Rechter fluit waterbedrijf Evides terug bij gunning leasecontract

Jeroen Vos Jeroen Vos
Athlon kreeg gelijk van Rechtbank Rotterdam en won het kort geding tegen Evides. (Foto: Athlon)

Leasemaatschappij Athlon heeft een kort geding gewonnen van drinkwaterbedrijf Evides. De leasemaatschappij vocht de gunning van een leasecontract aan concurrent Arval aan. De overeenkomst zou per oktober 2021 ingaan en gelden voor 4 jaar. Athlon betwistte de gunningsprocedure voor de Rechtbank van Rotterdam en werd in het gelijk gesteld. Dat blijkt uit het vonnis. Daardoor moet Evides de gunning intrekken. 

Evides beoordeelde de inschrijving voor de raamovereenkomst voor de lease van 15 leasevoertuigen, personen- en bestelauto’s onder andere op de prijs. Bij de beoordeling gebruikte het bedrijf een gewogen gemiddelde. Athlon was in de veronderstelling dat bij de weging een gewoon gemiddelde werd genomen. Dit, omdat het drinkwaterbedrijf niet expliciet aangaf dat het een gewogen gemiddelde betrof én de rekenmethode niet openbaar maakte.

Scherpere prijs

Athlon maakte na het mislopen van de gunning bezwaar, omdat de leasemaatschappij scherper had kunnen inschrijven als het over de correcte informatie had beschikt. Naar eigen zeggen zou het de aanbesteding dan gewonnen hebben.

Het drinkwaterbedrijf gaf in zijn verweer aan dat inschrijvende partijen, waaronder Athlon, rekening konden houden met een gewogen gemiddelde. Volgens de Rechtbank had het bedrijf dat echter moeten aangeven in de nota van inlichtingen. De eis van Athlon om de aanbesteding opnieuw uit te schrijven, werd verworpen door de Rechtbank Rotterdam. Evides moet nu zelf besluiten hoe zij de procedure voortzet, zo schrijft de rechter in het vonnis. Het drinkwaterbedrijf werd veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.

Geen partij

Frans van der Vegt, hoofd marketing & communicatie van Arval, laat in een reactie weten dat de leasemaatschappij wederom deelneemt aan de aanbesteding als Evides deze opnieuw uitschrijft. “Wij zijn geen partij in het geschil tussen Athlon en Evides. Mocht het tot een nieuwe aanbesteding komen, dan schrijven wij ons gewoon opnieuw in”, aldus Van der Vegt.

Leasemaatschappij Athlon wenst inhoudelijk niet verder in te gaan op het kort geding. Dit vanwege bedrijfsvertrouwelijke informatie. Drinkwaterbedrijf Evides geeft aan dat het de uitspraak nog moet bestuderen en levert geen commentaar.

In de Automotive Leasemaatschappij Top 60 wordt Athlon als efficiëntste leasemaatschappij beoordeeld.

Geplaatst in rubriek:
Jeroen Vos
Jeroen Vos

Jeroen Vos (’82) is redacteur bij Automotive. In 2006 afgestudeerd aan de School voor Journalistiek in Utrecht en liefhebber van goed voetbal, films en muziek uit de jaren ’80.

Rechter fluit waterbedrijf Evides terug bij gunning leasecontract | Automotive Online

Rechter fluit waterbedrijf Evides terug bij gunning leasecontract

Jeroen Vos Jeroen Vos
Athlon kreeg gelijk van Rechtbank Rotterdam en won het kort geding tegen Evides. (Foto: Athlon)

Leasemaatschappij Athlon heeft een kort geding gewonnen van drinkwaterbedrijf Evides. De leasemaatschappij vocht de gunning van een leasecontract aan concurrent Arval aan. De overeenkomst zou per oktober 2021 ingaan en gelden voor 4 jaar. Athlon betwistte de gunningsprocedure voor de Rechtbank van Rotterdam en werd in het gelijk gesteld. Dat blijkt uit het vonnis. Daardoor moet Evides de gunning intrekken. 

Evides beoordeelde de inschrijving voor de raamovereenkomst voor de lease van 15 leasevoertuigen, personen- en bestelauto’s onder andere op de prijs. Bij de beoordeling gebruikte het bedrijf een gewogen gemiddelde. Athlon was in de veronderstelling dat bij de weging een gewoon gemiddelde werd genomen. Dit, omdat het drinkwaterbedrijf niet expliciet aangaf dat het een gewogen gemiddelde betrof én de rekenmethode niet openbaar maakte.

Scherpere prijs

Athlon maakte na het mislopen van de gunning bezwaar, omdat de leasemaatschappij scherper had kunnen inschrijven als het over de correcte informatie had beschikt. Naar eigen zeggen zou het de aanbesteding dan gewonnen hebben.

Het drinkwaterbedrijf gaf in zijn verweer aan dat inschrijvende partijen, waaronder Athlon, rekening konden houden met een gewogen gemiddelde. Volgens de Rechtbank had het bedrijf dat echter moeten aangeven in de nota van inlichtingen. De eis van Athlon om de aanbesteding opnieuw uit te schrijven, werd verworpen door de Rechtbank Rotterdam. Evides moet nu zelf besluiten hoe zij de procedure voortzet, zo schrijft de rechter in het vonnis. Het drinkwaterbedrijf werd veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.

Geen partij

Frans van der Vegt, hoofd marketing & communicatie van Arval, laat in een reactie weten dat de leasemaatschappij wederom deelneemt aan de aanbesteding als Evides deze opnieuw uitschrijft. “Wij zijn geen partij in het geschil tussen Athlon en Evides. Mocht het tot een nieuwe aanbesteding komen, dan schrijven wij ons gewoon opnieuw in”, aldus Van der Vegt.

Leasemaatschappij Athlon wenst inhoudelijk niet verder in te gaan op het kort geding. Dit vanwege bedrijfsvertrouwelijke informatie. Drinkwaterbedrijf Evides geeft aan dat het de uitspraak nog moet bestuderen en levert geen commentaar.

In de Automotive Leasemaatschappij Top 60 wordt Athlon als efficiëntste leasemaatschappij beoordeeld.

Geplaatst in rubriek:
Jeroen Vos
Jeroen Vos

Jeroen Vos (’82) is redacteur bij Automotive. In 2006 afgestudeerd aan de School voor Journalistiek in Utrecht en liefhebber van goed voetbal, films en muziek uit de jaren ’80.