Geen lagere nieuwprijzen door bpm-afbouw

Redactie Redactie
• Laatste update:

Nieuwe auto’s waren in januari 2010 gemiddeld ongeveer 1 procent duurder dan in december 2009. Volgens de berekening van het cbs is die prijsstijging voor de helft toe te schrijven aan de nieuwe bpm. Het cbs gaat voor haar berekening uit van een steekproef onder de best verkochte modellen en typen in Nederland. De uitkomst geeft een gewogen gemiddelde prijsmutatie weer. Hierbij is geen rekening gehouden met een eventuele mutatie in de volumes.

Hogere kosten
Begin vorig jaar resulteerden nieuwe belastingmaatregelen nog in een prijsdaling van nieuwe auto’s. De prijzen daalden in januari 2009 met gemiddeld 0,5 procent. Het basispercentage BPM daalde toen van 42,3 naar 40 procent. Daarnaast waren er ook andere BPM-wijzigingen, waaronder de toen geïntroduceerde vrijstelling voor zeer zuinige auto’s. Behalve de gemiddeld hogere aanschafbelastingen betaalde de autorijder in januari 2010 ook meer motorrijtuigenbelasting dan in december 2009. Deze prijsstijging bedroeg 5,8 procent.

Geen lagere nieuwprijzen door bpm-afbouw | Automotive Online

Geen lagere nieuwprijzen door bpm-afbouw

Redactie Redactie
• Laatste update:

Nieuwe auto’s waren in januari 2010 gemiddeld ongeveer 1 procent duurder dan in december 2009. Volgens de berekening van het cbs is die prijsstijging voor de helft toe te schrijven aan de nieuwe bpm. Het cbs gaat voor haar berekening uit van een steekproef onder de best verkochte modellen en typen in Nederland. De uitkomst geeft een gewogen gemiddelde prijsmutatie weer. Hierbij is geen rekening gehouden met een eventuele mutatie in de volumes.

Hogere kosten
Begin vorig jaar resulteerden nieuwe belastingmaatregelen nog in een prijsdaling van nieuwe auto’s. De prijzen daalden in januari 2009 met gemiddeld 0,5 procent. Het basispercentage BPM daalde toen van 42,3 naar 40 procent. Daarnaast waren er ook andere BPM-wijzigingen, waaronder de toen geïntroduceerde vrijstelling voor zeer zuinige auto’s. Behalve de gemiddeld hogere aanschafbelastingen betaalde de autorijder in januari 2010 ook meer motorrijtuigenbelasting dan in december 2009. Deze prijsstijging bedroeg 5,8 procent.