'Het Haagse pluche de weg kwijt'

Wereld van de Jong | Milieumisbruik

Arjen de Jong Arjen de Jong
• Laatste update:

Een aantal politieke partijen gebruikt het om het land ongenuanceerd zijn wil op te leggen. Linksom door draconische maatregelen te nemen die nauwelijks effect hebben, rechtsom door juist de problematiek te bagatelliseren. Dat kan nooit de bedoeling geweest zijn van de initiatiefnemers. Jammer dat zo’n belangrijk akkoord verkwanseld wordt ten behoeve van electorale groei, in plaats van ruimte te geven aan een breed gedragen politieke aanpak.

De hamvraag is of de mondiale milieu- en klimaatproblematiek vanuit een collectief Europees perspectief aangepakt moet worden, of dat wij dat op eigen houtje moeten doen. Iedereen weet het antwoord, maar het is de vraag wie voldoende politieke invloed heeft om het ongenuanceerde politieke gekrakeel en die miljarden euro’s slurpende plannen van Den Haag te stoppen. Thierry Baudet?

Jammer dat zo’n belangrijk akkoord verkwanseld wordt ten behoeve van electorale groei

Uitgezonderd een paar milieu-extremisten gelooft geen enkele weldenkende Nederlander het sprookje dat er in 2030 alleen nieuwe EV’s zullen worden verkocht. Onze huidige regering hoopt, door het stellen van deze doelstelling, gedurende haar regeerperiode van het CO2-gezeur af te zijn.

Het is tijd dat de échte ‘inconvenient truth’ wordt verteld. Het zo vol inzetten op elektrisch vervoer, het volzetten van Europa met zonnepanelen, windmolenparken en transformatorstations: het brengt een nieuw soort milieuvervuiling, zoals landschapsvernieling, waarbij de investeringen niet opwegen tegen het geringe milieu- en klimaatvoordeel. Onze politiek is doof voor de milieuconsequenties van het delven en verwerken van lithium, kobalt en mangaan.
De ongemakkelijke waarheid is dat ons klimaat én het milieu het meest gebaat zijn bij investeringen in kernenergie en schonere hybride-fossiele brandstofauto’s. Maar onder druk van het machtsmisbruik van de milieulobby is het Haagse pluche de weg kwijt en grijpt een lawaaipapegaai in ons land de macht.

Wereld van de Jong | Milieumisbruik | Automotive Online
'Het Haagse pluche de weg kwijt'

Wereld van de Jong | Milieumisbruik

Arjen de Jong Arjen de Jong
• Laatste update:

Een aantal politieke partijen gebruikt het om het land ongenuanceerd zijn wil op te leggen. Linksom door draconische maatregelen te nemen die nauwelijks effect hebben, rechtsom door juist de problematiek te bagatelliseren. Dat kan nooit de bedoeling geweest zijn van de initiatiefnemers. Jammer dat zo’n belangrijk akkoord verkwanseld wordt ten behoeve van electorale groei, in plaats van ruimte te geven aan een breed gedragen politieke aanpak.

De hamvraag is of de mondiale milieu- en klimaatproblematiek vanuit een collectief Europees perspectief aangepakt moet worden, of dat wij dat op eigen houtje moeten doen. Iedereen weet het antwoord, maar het is de vraag wie voldoende politieke invloed heeft om het ongenuanceerde politieke gekrakeel en die miljarden euro’s slurpende plannen van Den Haag te stoppen. Thierry Baudet?

Jammer dat zo’n belangrijk akkoord verkwanseld wordt ten behoeve van electorale groei

Uitgezonderd een paar milieu-extremisten gelooft geen enkele weldenkende Nederlander het sprookje dat er in 2030 alleen nieuwe EV’s zullen worden verkocht. Onze huidige regering hoopt, door het stellen van deze doelstelling, gedurende haar regeerperiode van het CO2-gezeur af te zijn.

Het is tijd dat de échte ‘inconvenient truth’ wordt verteld. Het zo vol inzetten op elektrisch vervoer, het volzetten van Europa met zonnepanelen, windmolenparken en transformatorstations: het brengt een nieuw soort milieuvervuiling, zoals landschapsvernieling, waarbij de investeringen niet opwegen tegen het geringe milieu- en klimaatvoordeel. Onze politiek is doof voor de milieuconsequenties van het delven en verwerken van lithium, kobalt en mangaan.
De ongemakkelijke waarheid is dat ons klimaat én het milieu het meest gebaat zijn bij investeringen in kernenergie en schonere hybride-fossiele brandstofauto’s. Maar onder druk van het machtsmisbruik van de milieulobby is het Haagse pluche de weg kwijt en grijpt een lawaaipapegaai in ons land de macht.