Producterecycling past in huidige trend, maar er zijn bedreigingen

Diagnose & Revisie | Groene trend biedt kansen voor ‘reman’

Romy Wielinga Romy Wielinga
• Laatste update:
Beeld: Rogier Bos fotografie

Distributeurs en groothandelaren krijgen steeds vaker te maken met de problemen die de voortgaande kwaliteitsverbetering van producten, een snel evoluerende markt en nieuwe soorten klanten met zich meebrengen. De gemiddelde personen-, bestel- of vrachtauto gaat steeds langer mee. Goed nieuws voor autobezitters en vlootbeheerders, maar voor spelers op de aftermarkt is de situatie minder rooskleurig.

Voordelig herstel

In eerste instantie leidt de verhoogde voertuigkwaliteit tot een slinkende vraag naar vervangende onderdelen. Parallel daaraan loopt het werkplaatsbezoek terug. Daarnaast verandert de houding van de eigenaren van deze auto’s. Ze houden hun bezit langer aan en waar ze gedurende de eerste levensjaren van het voertuig om originele vervangende onderdelen vragen, verschuift de voorkeur gaandeweg naar budgetreparaties en gebruikte delen. Dat voertuigeigenaren steeds prijsbewuster worden, versterkt deze ontwikkeling. Zij vragen niet alleen om voordelig herstel, maar ook om scherp geprijsde onderdelen van alternatieve leveranciers. Groeiend milieubewustzijn werkt deze trend nog in de hand.

Afnemers worden ook steeds prijsbewuster, mede door de dankzij internet toegenomen transparantie. Waar ze vroeger blind voeren op het oordeel van de monteur, hebben ze nu veel meer inzicht in de materie. Zoekmachines helpen hen de voordeligste alternatieven online op te sporen, waarna ze beslissen welk vervangend onderdeel hun voorkeur heeft en wie het werk mag uitvoeren. Kort gezegd zijn er voor de universele aftermarket drie bedreigingen: een afnemende onderhoudsvraag, budgetherstel en prijsafkalving.

Rematec Asia: nieuwe kansen

De afgelopen editie van Rematec werd eind november gehouden in het Chinese Guangzhou. De beurs werd goed bezocht, ook omdat elders in het complex de Automotive Aftermarket Guangzhou plaatsvond. Directeur Niels Klarenbeek: “Duidelijk is dat de remanufactoringmarkt in China nog niet volwassen is, noch in acceptatie noch in bewustwording. Wat dat betreft heeft Rematec dus nog een interessante opdracht. Het feit dat de Chinese markt voor nieuwe auto’s stabiliseert, toont aan dat er kansen zijn voor de remanufacturingindustrie. Ook daar moeten dealers zich meer op onderhoud en reparatie richten dan op nieuwverkoop. De aftersaleskanalen en return-logistics zullen belangrijker worden en daar liggen onze kansen.”
Voor meer informatie: rematecnews.com.

Milieubesparing

Remanufacturing – kortweg ‘reman’ genoemd – is een steeds vaker gehoord antwoord op deze bedreigingen. Met als
bijkomend voordeel dat het ook milieu-bewust is en past binnen de trend van de circulaire economie. In plaats van steeds nieuwe producten te maken met behulp van eindige bronnen, is remanufacturing een concept waarin bestaande producten zo veel mogelijk opnieuw gebruikt worden: productrecycling tegenover materiaalrecycling. Zo gaat remanufacturing verspilling tegen en creëert al doende nieuwe waarde.

Remanufacturing ontziet volgens studies natuurlijke bronnen, door veel bestaande materialen opnieuw te gebruiken. Dit levert besparingen op tot 85 procent als het om ruwe materialen gaat, tot 55 procent aan energieverbruik en daarbij miljoenen tonnen CO2. Vergeleken met nieuw geproduceerde onderdelen ligt de totale uitstoot ongeveer 79 procent lager.

Garantie

Kwalitatief doen de producten echter niet onder voor nieuwe. Ze worden samengesteld uit bestaande onderdelen, met behulp van gestandaardiseerde industriële processen, conform de technische specificaties. Reman-parts kunnen daardoor ook onder dezelfde garanties worden geleverd als originele. Op elk onderdeel staat duidelijk dat er sprake is van remanufacturing, en wie de fabrikant is. Remanufacturing biedt dus veel voordelen, maar distributeurs en groothandelaren moeten er wel klaar voor zijn om ze als nieuwe activiteit aan hun bedrijf toe te voegen. Van de mogelijke uitdagingen is het opzetten van een eenvoudig en efficiënt retoursysteem de belangrijkste.
Zonder dit systeem is het niet mogelijk om een constante en betrouwbare retourstroom uit werkplaatsen, garages en van eindklanten te verzekeren. In de praktijk is de combinatie van een statiegeldsysteem en benutting van de bestaande distributiekanalen in omgekeerde richting een goede oplossing.

Tegelijkertijd moet er borg betaald worden aan de leveranciers van remanufactured onderdelen, want die investeren kapitaal in aankoop en verwerking, terwijl de betaling op zich laat wachten als hij de cores (de reman-onderdelen, red.) kan retourneren. Deze borg (en eventuele aanbetalingen) kunnen distributeurs en groothandelaren echter bij hun klant in rekening brengen – wat weer voor een extra kasstroom zorgt.

Reman-markt

De Europese automotive remanmarkt heeft inmiddels een jaaromzet van meer dan 7,4 miljard euro. Er zijn 2.363 bedrijven in actief die samen 43.000 werknemers in dienst hebben. Met elkaar leveren zij 27,3 miljoen cores (reman-onderdelen) af (bron: Remanufacturing Market Study 2015, European Remanufacturing Network). Het reman-gamma bestaat uit onder andere motoren, transmissies, turboladers, startmotoren, airco-compressoren, aandrijfassen, commonrail- en dieselpompen en EGR-kleppen.

De definities voor door de markt gekwalificeerde reman zijn opgesteld en geaccepteerd door de international koepelorganisaties als Acea (koepelorganisatie van Europese autofabrikanten), APRA (koepelorganisatie van remanufacturing-organisaties), Automotive Parts Remanufacturers Association, ANRAP (Automotive Parts Remanufacturers National Association), Clepa (European Association of Automobile Suppliers), CPRA (Remanufacture Committee of China Association of Automobile Manufacturers),  Firm International Association of Engine Remanufacturers) en Mera (Motor & Equipment  Remanufacturers Association).

Diagnose & Revisie | Groene trend biedt kansen voor ‘reman’ | Automotive Online
Producterecycling past in huidige trend, maar er zijn bedreigingen

Diagnose & Revisie | Groene trend biedt kansen voor ‘reman’

Romy Wielinga Romy Wielinga
• Laatste update:
Beeld: Rogier Bos fotografie

Distributeurs en groothandelaren krijgen steeds vaker te maken met de problemen die de voortgaande kwaliteitsverbetering van producten, een snel evoluerende markt en nieuwe soorten klanten met zich meebrengen. De gemiddelde personen-, bestel- of vrachtauto gaat steeds langer mee. Goed nieuws voor autobezitters en vlootbeheerders, maar voor spelers op de aftermarkt is de situatie minder rooskleurig.

Voordelig herstel

In eerste instantie leidt de verhoogde voertuigkwaliteit tot een slinkende vraag naar vervangende onderdelen. Parallel daaraan loopt het werkplaatsbezoek terug. Daarnaast verandert de houding van de eigenaren van deze auto’s. Ze houden hun bezit langer aan en waar ze gedurende de eerste levensjaren van het voertuig om originele vervangende onderdelen vragen, verschuift de voorkeur gaandeweg naar budgetreparaties en gebruikte delen. Dat voertuigeigenaren steeds prijsbewuster worden, versterkt deze ontwikkeling. Zij vragen niet alleen om voordelig herstel, maar ook om scherp geprijsde onderdelen van alternatieve leveranciers. Groeiend milieubewustzijn werkt deze trend nog in de hand.

Afnemers worden ook steeds prijsbewuster, mede door de dankzij internet toegenomen transparantie. Waar ze vroeger blind voeren op het oordeel van de monteur, hebben ze nu veel meer inzicht in de materie. Zoekmachines helpen hen de voordeligste alternatieven online op te sporen, waarna ze beslissen welk vervangend onderdeel hun voorkeur heeft en wie het werk mag uitvoeren. Kort gezegd zijn er voor de universele aftermarket drie bedreigingen: een afnemende onderhoudsvraag, budgetherstel en prijsafkalving.

Rematec Asia: nieuwe kansen

De afgelopen editie van Rematec werd eind november gehouden in het Chinese Guangzhou. De beurs werd goed bezocht, ook omdat elders in het complex de Automotive Aftermarket Guangzhou plaatsvond. Directeur Niels Klarenbeek: “Duidelijk is dat de remanufactoringmarkt in China nog niet volwassen is, noch in acceptatie noch in bewustwording. Wat dat betreft heeft Rematec dus nog een interessante opdracht. Het feit dat de Chinese markt voor nieuwe auto’s stabiliseert, toont aan dat er kansen zijn voor de remanufacturingindustrie. Ook daar moeten dealers zich meer op onderhoud en reparatie richten dan op nieuwverkoop. De aftersaleskanalen en return-logistics zullen belangrijker worden en daar liggen onze kansen.”
Voor meer informatie: rematecnews.com.

Milieubesparing

Remanufacturing – kortweg ‘reman’ genoemd – is een steeds vaker gehoord antwoord op deze bedreigingen. Met als
bijkomend voordeel dat het ook milieu-bewust is en past binnen de trend van de circulaire economie. In plaats van steeds nieuwe producten te maken met behulp van eindige bronnen, is remanufacturing een concept waarin bestaande producten zo veel mogelijk opnieuw gebruikt worden: productrecycling tegenover materiaalrecycling. Zo gaat remanufacturing verspilling tegen en creëert al doende nieuwe waarde.

Remanufacturing ontziet volgens studies natuurlijke bronnen, door veel bestaande materialen opnieuw te gebruiken. Dit levert besparingen op tot 85 procent als het om ruwe materialen gaat, tot 55 procent aan energieverbruik en daarbij miljoenen tonnen CO2. Vergeleken met nieuw geproduceerde onderdelen ligt de totale uitstoot ongeveer 79 procent lager.

Garantie

Kwalitatief doen de producten echter niet onder voor nieuwe. Ze worden samengesteld uit bestaande onderdelen, met behulp van gestandaardiseerde industriële processen, conform de technische specificaties. Reman-parts kunnen daardoor ook onder dezelfde garanties worden geleverd als originele. Op elk onderdeel staat duidelijk dat er sprake is van remanufacturing, en wie de fabrikant is. Remanufacturing biedt dus veel voordelen, maar distributeurs en groothandelaren moeten er wel klaar voor zijn om ze als nieuwe activiteit aan hun bedrijf toe te voegen. Van de mogelijke uitdagingen is het opzetten van een eenvoudig en efficiënt retoursysteem de belangrijkste.
Zonder dit systeem is het niet mogelijk om een constante en betrouwbare retourstroom uit werkplaatsen, garages en van eindklanten te verzekeren. In de praktijk is de combinatie van een statiegeldsysteem en benutting van de bestaande distributiekanalen in omgekeerde richting een goede oplossing.

Tegelijkertijd moet er borg betaald worden aan de leveranciers van remanufactured onderdelen, want die investeren kapitaal in aankoop en verwerking, terwijl de betaling op zich laat wachten als hij de cores (de reman-onderdelen, red.) kan retourneren. Deze borg (en eventuele aanbetalingen) kunnen distributeurs en groothandelaren echter bij hun klant in rekening brengen – wat weer voor een extra kasstroom zorgt.

Reman-markt

De Europese automotive remanmarkt heeft inmiddels een jaaromzet van meer dan 7,4 miljard euro. Er zijn 2.363 bedrijven in actief die samen 43.000 werknemers in dienst hebben. Met elkaar leveren zij 27,3 miljoen cores (reman-onderdelen) af (bron: Remanufacturing Market Study 2015, European Remanufacturing Network). Het reman-gamma bestaat uit onder andere motoren, transmissies, turboladers, startmotoren, airco-compressoren, aandrijfassen, commonrail- en dieselpompen en EGR-kleppen.

De definities voor door de markt gekwalificeerde reman zijn opgesteld en geaccepteerd door de international koepelorganisaties als Acea (koepelorganisatie van Europese autofabrikanten), APRA (koepelorganisatie van remanufacturing-organisaties), Automotive Parts Remanufacturers Association, ANRAP (Automotive Parts Remanufacturers National Association), Clepa (European Association of Automobile Suppliers), CPRA (Remanufacture Committee of China Association of Automobile Manufacturers),  Firm International Association of Engine Remanufacturers) en Mera (Motor & Equipment  Remanufacturers Association).