Van Doornspeek vs VOC: terugkeer of twee ton vergoeding

Luberto van Buiten Luberto van Buiten
• Laatste update:
Yolande van Doornspeek zou het liefste terugkeren. (Foto: VOC)

Haar staat van dienst was uitstekend en bij de Vakopleiding Carrosserie (VOC) was men enthousiast over haar prestaties, zo start de advocaat van Yolande van Doornspeek haar pleidooi tijdens een arbeidsrechtelijke procedure jegens werkgever VOC. De problemen ontstaan wanneer de Raad van Toezicht de focus verlegt naar de samenwerking met Autotech. Deze opleiding, ontwikkeld door Anton Cornelissen van TOI in samenwerking met een consortium van schadeherstelbedrijven, werd begin 2020 opgetuigd. VOC richtte een aparte vennootschap op, Concepts, om de belangen van VOC in de samenwerking te borgen. Van Doornspeek werd directeur.

Al snel na de implementatie blijkt er een verschil van inzicht over de aard van de samenwerking. Die zou volgens de toenmalige RvT – bestaande uit Mike Schilperoort en Aart de Koning – verder moeten gaan dan Van Doornspeek wilde. Ook is er onenigheid over betalingen die moeten worden gedaan, waarbij Van Doornspeek zich onder druk gezet voelt door de RvT. Zo weigert Van Doornspeek de facturen van TOI te voldoen, omdat ze vindt dat er niet wordt geleverd wat is afgesproken. In het kort geding spreekt de advocaat van Van Doornspeek van een “kat in de zak” die VOC zou hebben gekocht. Daarnaast zou de RvT oneigenlijke betalingen hebben gedaan en zonder onderbouwing geld bij opleidingsfonds OOC hebben “opgehaald.”

Op 29 april maakt Van Doornspeek bij het College van Bestuur melding van conflicterende belangen door de RvT. Daarop volgt een onderzoek, met als conclusie dat zowel de RvT als directeur aan kunnen blijven. Op 28 mei staat een gesprek met de RvT gepland, maar die ochtend meldt Van Doornspeek zich ziek. “Bezweken onder de maandenlange druk”, aldus haar advocaat. Diezelfde dag wordt ze vrijgesteld van werk en blijkt dat VOC haar contract wil beëindigen wegens een vertrouwensbreuk. De advocaat van Van Doornspeek stelt dat tot op heden onduidelijk is waar die op is gebaseerd; Van Doornspeek had in voorbereiding op het gesprek met de RvT een plan van aanpak opgesteld om een oplossing te vinden voor de problemen rond Autotech.

Ingang

VOC stelt dat de botsing tussen de RvT en Van Doornspeek niet de enige reden is dat het vertrouwen in haar is opgezegd: ook het College en de OR zouden achter het ontslag staan, mede omdat er onder haar leiding een angstcultuur bij VOC zou zijn ontstaan. Volgens Van Doornspeek waren de contacten binnen het bedrijf en met de belangrijkste stakeholders – schadeherstelbedrijven, opdrachtgevers en brancheverenigingen goed, totdat er een haatcampagne tegen haar werd gevoerd door de RvT en Nico Moolenaar, die tijdens haar afwezigheid is aangesteld als waarnemend directeur.

Nadat in september een nieuwe RvT is samengesteld (volgens Van Doornspeek onder druk van Focwa, dat lid is van het College van Bestuur) en er eveneens in september een gesprek met Van Doornspeek komt, ziet de directeur een ingang om weer voor VOC aan de slag te gaan. De nieuwe RvT blijkt echter vast te houden aan het beëindigen van het dienstverband, vanwege een verstoorde arbeidsrelatie. VOC stelt zich op het standpunt dat de “angstcultuur onder Van Doornspeek” niet van een paar maanden kan zijn geweest. Ook zou ze de organisatie hebben geschaad, door achter de rug van de nieuwe Raad van Toezicht om met diverse partijen uit de branche te hebben gesproken terwijl ze ziek was. “Dat beschadigt de organisatie en schept geen vertrouwen”, aldus de advocaat van VOC.

Dat het beëindigen van het dienstverband niet los kan worden gezien van haar arbeidsongeschiktheid en dat er dus een opzegverbod zou moeten gelden, zoals Van Doornspeeks advocaat betoogt, is volgens VOC niet aan de orde. “Ze is ziek geworden door de situatie bij VOC. Het is dus aannemelijk dat haar situatie alleen maar verslechtert als we deze arbeidsrelatie in stand houden”, aldus de advocaat van VOC. Van Doornspeek stelt dat het slechts de relatie met de oude RvT was waardoor ze op non-actief kwam te staan, en de vertrouwensbreuk door de vervanging van die raad dus feitelijk niet meer bestaat.

Werk afmaken

Primair eist de advocaat van Van Doornspeek afwijzing van het verzoek tot ontbinding. Mocht de Rechtbank tot ontbinding overgaan, dan is de eis van de verdediging – bovenop een transitievergoeding – een vergoeding van 200 duizend euro wegens verwijtbaar handelen door VOC, dat heeft geleid tot arbeidsongeschiktheid en schade aan haar reputatie. Maar het liefste zou ze terugkeren naar haar post, “om haar werk af te maken”. VOC ziet geen ruimte om te schikken en ziet een terugkeer als een gepasseerd station.

De uitspraak is op 28 oktober.

De betrokken partijen hebben aan Automotive gemeld niet te willen reageren.

Geplaatst in rubriek:
Luberto van Buiten
Luberto van Buiten

Luberto van Buiten (’76) ging in 2006 aan de slag bij Automotive. Hij was als hoofdredacteur eindverantwoordelijk voor de redactionele inhoud van sites en magazines van het cluster Auto & Fleet van ProMedia, en beheerde voor Automotive de portefeuilles verhuur en leasing. In zijn vrije tijd speelt Luberto gitaar in Nederpopband Laagland, tennist en loopt – zo af en toe – hard. Op 1 januari 2023 maakte hij bij ProMedia de overstap naar de functie van uitgever bij de divisie Rail & Cargo.

Van Doornspeek vs VOC: terugkeer of twee ton vergoeding | Automotive Online

Van Doornspeek vs VOC: terugkeer of twee ton vergoeding

Luberto van Buiten Luberto van Buiten
• Laatste update:
Yolande van Doornspeek zou het liefste terugkeren. (Foto: VOC)

Haar staat van dienst was uitstekend en bij de Vakopleiding Carrosserie (VOC) was men enthousiast over haar prestaties, zo start de advocaat van Yolande van Doornspeek haar pleidooi tijdens een arbeidsrechtelijke procedure jegens werkgever VOC. De problemen ontstaan wanneer de Raad van Toezicht de focus verlegt naar de samenwerking met Autotech. Deze opleiding, ontwikkeld door Anton Cornelissen van TOI in samenwerking met een consortium van schadeherstelbedrijven, werd begin 2020 opgetuigd. VOC richtte een aparte vennootschap op, Concepts, om de belangen van VOC in de samenwerking te borgen. Van Doornspeek werd directeur.

Al snel na de implementatie blijkt er een verschil van inzicht over de aard van de samenwerking. Die zou volgens de toenmalige RvT – bestaande uit Mike Schilperoort en Aart de Koning – verder moeten gaan dan Van Doornspeek wilde. Ook is er onenigheid over betalingen die moeten worden gedaan, waarbij Van Doornspeek zich onder druk gezet voelt door de RvT. Zo weigert Van Doornspeek de facturen van TOI te voldoen, omdat ze vindt dat er niet wordt geleverd wat is afgesproken. In het kort geding spreekt de advocaat van Van Doornspeek van een “kat in de zak” die VOC zou hebben gekocht. Daarnaast zou de RvT oneigenlijke betalingen hebben gedaan en zonder onderbouwing geld bij opleidingsfonds OOC hebben “opgehaald.”

Op 29 april maakt Van Doornspeek bij het College van Bestuur melding van conflicterende belangen door de RvT. Daarop volgt een onderzoek, met als conclusie dat zowel de RvT als directeur aan kunnen blijven. Op 28 mei staat een gesprek met de RvT gepland, maar die ochtend meldt Van Doornspeek zich ziek. “Bezweken onder de maandenlange druk”, aldus haar advocaat. Diezelfde dag wordt ze vrijgesteld van werk en blijkt dat VOC haar contract wil beëindigen wegens een vertrouwensbreuk. De advocaat van Van Doornspeek stelt dat tot op heden onduidelijk is waar die op is gebaseerd; Van Doornspeek had in voorbereiding op het gesprek met de RvT een plan van aanpak opgesteld om een oplossing te vinden voor de problemen rond Autotech.

Ingang

VOC stelt dat de botsing tussen de RvT en Van Doornspeek niet de enige reden is dat het vertrouwen in haar is opgezegd: ook het College en de OR zouden achter het ontslag staan, mede omdat er onder haar leiding een angstcultuur bij VOC zou zijn ontstaan. Volgens Van Doornspeek waren de contacten binnen het bedrijf en met de belangrijkste stakeholders – schadeherstelbedrijven, opdrachtgevers en brancheverenigingen goed, totdat er een haatcampagne tegen haar werd gevoerd door de RvT en Nico Moolenaar, die tijdens haar afwezigheid is aangesteld als waarnemend directeur.

Nadat in september een nieuwe RvT is samengesteld (volgens Van Doornspeek onder druk van Focwa, dat lid is van het College van Bestuur) en er eveneens in september een gesprek met Van Doornspeek komt, ziet de directeur een ingang om weer voor VOC aan de slag te gaan. De nieuwe RvT blijkt echter vast te houden aan het beëindigen van het dienstverband, vanwege een verstoorde arbeidsrelatie. VOC stelt zich op het standpunt dat de “angstcultuur onder Van Doornspeek” niet van een paar maanden kan zijn geweest. Ook zou ze de organisatie hebben geschaad, door achter de rug van de nieuwe Raad van Toezicht om met diverse partijen uit de branche te hebben gesproken terwijl ze ziek was. “Dat beschadigt de organisatie en schept geen vertrouwen”, aldus de advocaat van VOC.

Dat het beëindigen van het dienstverband niet los kan worden gezien van haar arbeidsongeschiktheid en dat er dus een opzegverbod zou moeten gelden, zoals Van Doornspeeks advocaat betoogt, is volgens VOC niet aan de orde. “Ze is ziek geworden door de situatie bij VOC. Het is dus aannemelijk dat haar situatie alleen maar verslechtert als we deze arbeidsrelatie in stand houden”, aldus de advocaat van VOC. Van Doornspeek stelt dat het slechts de relatie met de oude RvT was waardoor ze op non-actief kwam te staan, en de vertrouwensbreuk door de vervanging van die raad dus feitelijk niet meer bestaat.

Werk afmaken

Primair eist de advocaat van Van Doornspeek afwijzing van het verzoek tot ontbinding. Mocht de Rechtbank tot ontbinding overgaan, dan is de eis van de verdediging – bovenop een transitievergoeding – een vergoeding van 200 duizend euro wegens verwijtbaar handelen door VOC, dat heeft geleid tot arbeidsongeschiktheid en schade aan haar reputatie. Maar het liefste zou ze terugkeren naar haar post, “om haar werk af te maken”. VOC ziet geen ruimte om te schikken en ziet een terugkeer als een gepasseerd station.

De uitspraak is op 28 oktober.

De betrokken partijen hebben aan Automotive gemeld niet te willen reageren.

Geplaatst in rubriek:
Luberto van Buiten
Luberto van Buiten

Luberto van Buiten (’76) ging in 2006 aan de slag bij Automotive. Hij was als hoofdredacteur eindverantwoordelijk voor de redactionele inhoud van sites en magazines van het cluster Auto & Fleet van ProMedia, en beheerde voor Automotive de portefeuilles verhuur en leasing. In zijn vrije tijd speelt Luberto gitaar in Nederpopband Laagland, tennist en loopt – zo af en toe – hard. Op 1 januari 2023 maakte hij bij ProMedia de overstap naar de functie van uitgever bij de divisie Rail & Cargo.