Rechter: Aon moet volledige waardevermindering na herstel vergoeden

Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
De rechter beslist over waardevermindering bij schadeauto's. (Foto: Shutterstock)

De eigenaar van een exclusieve Audi RS6 wordt in 2018 buiten zijn schuld aangereden. De schade bedraagt 35 duizend euro, die door zijn cascoverzekeraar wordt uitbetaald. Al is de auto goed hersteld, toch wil de eigenaar niet langer in de auto blijven rijden. Als hij de auto wil inruilen, wordt hij geconfronteerd met een waardeverlies als gevolg van de herstelde schade. De eigenaar schakelt taxatie- en expertisebureau Bolsenbroek en Partners in om de waardevermindering te begroten. Mede op basis van marktonderzoek komt Bolsenbroek uit op een waardevermindering van 12.500 euro waarvoor de veroorzaker aansprakelijk wordt gesteld.

Bolsenbroek vraagt aanvullend 12.500 euro van Aon, de verzekeraar van de veroorzaker, maar die weigert het aanvullende bedrag uit te keren en schakelt expertisebureau CED in voor het begroten van de waardevermindering. CED komt op een bedrag uit van 4.500 euro en maakt dat bedrag over. De eigenaar van de Audi zet de vordering door middels een dagvaarding en kort geding. De kantonrechter besliste onlangs dat CED de waardevermindering van 4.500 euro onvoldoende heeft onderbouwd en stelt de Audi-eigenaar van de Audi in het gelijk: Aon moet aanvullend 8 duizend euro overmaken.

Macht verzekeraars

Volgens Frank Bolsenbroek, dga van Bolsenbroek en Partners, kan deze uitspraak wel eens bepalend zijn voor komende zaken over waardeverlies na een aanrijding. “Die wordt binnen de cascopolis nooit vergoed”, aldus Bolsenbroek. “Bij het verhalen van schade krijg je te maken met de verzekeraar van de veroorzaker die met de door hem ingeschakelde expert feitelijk bepaalt hoe hoog jouw schade is. Dat is nooit onafhankelijk. Het aspect waardevermindering wordt daarbij al snel helemaal ontkend. Er bestaan echter goede kansen voor een beter verhaal. Deze uitspraak is daarin best bepalend”, reageert hij. “Zéker, wanneer auto’s, zoals in deze zaak exclusief zijn, is er sprake van een zeer forse waardevermindering na herstel. Deze uitspraak mag en kan dienen als voorbeeld dat de macht van verzekeraars hier niet hoeft op te gaan, mits je maar doorzet”, reageert Bolsenbroek.

Bovemij heeft als risicodrager van AON de procedure bij de rechtbank gevoerd. Woordvoerder Joris van Meel van Bovemij: ‘Wij denken niet dat deze uitspraak bepalend zal zijn voor komende zaken over waardeverlies na een aanrijding. De rechter heeft er in zijn uitspraak blijk van gegeven zijn bedenkingen te hebben gehad bij de wijze waarop de begroting van de waardevermindering van de heer Bolsenbroek tot stand is komen. Wij zullen in de toekomst dan ook op precies dezelfde manier naar soortgelijke zaken blijven kijken.’

Geplaatst in rubriek:
Ivonne Vermeulen
Ivonne Vermeulen

Ivonne Vermeulen is redacteur bij Automotive, waar ze onder andere de portefeuilles Schade en Universele markt beheert.