Ministerie en branche starten bijtelling- en verhandelbare parkeerplaatspilot

Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
De Mobiliteitsalliantie presenteerde afgelopen zomer zijn Deltaplan aan de minister Cora van Nieuwenhuizen. (Foto: Automotive)

De Mobiliteitsalliantie en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beginnen nog dit jaar met de eerste twee pilots om ervaring op te doen met innovatieve vormen van vervoer en betaling. In totaal komen er vijf pilots. Dat meldt de RAI Vereniging vandaag. RAI Vereniging maakt samen met 25 andere partijen (waaronder Bovag en ANWB) deel uit van de Mobiliteitsalliantie.

Verhandelbare parkeerplekken

De eerste twee pilots die worden uitgevoerd zijn een proef met ‘verhandelbare parkeerrechten’ en de pilot ‘variabele bijtelling voor leaserijders’. De andere drie pilots volgen volgend jaar. Deelnemers aan de eerste pilot krijgen parkeerrechten om gebruik te maken van het parkeerterrein van het ANWB hoofdkantoor in Den Haag door middel van een digitale marktplaats kunnen de parkeerrechten onderling worden verhandeld. De hoop is dat mensen hierdoor worden aangezet meer na te denken over hun reisgedrag. In februari worden de eerste onderzoeksresultaten verwacht.

Prijsprikkel

De tweede pilot start in januari en wordt uitgevoerd door de Vereniging voor Zakelijk Rijders. Hier wordt onderzocht of het variabel maken van bijtelling van invloed is op het aantal gereden privékilometers van de berijder. Met een prijsprikkel worden mensen gestimuleerd na te denken over hun rijgedrag.

Doel van de pilots is te experimenteren met alternatieve vervoer- en betalingsvormen zodat de beperkte ruimte van de infrastructuur beter wordt benut. Om te voorkomen dat Nederland de komende jaren vastloopt en verstopt raakt moet de mobiliteit anders worden ingericht. Om één toekomstbestendig mobiliteitssysteem te ontwikkelen presenteerde de Mobiliteitsalliantie in juni het Deltaplan Mobiliteit met een blauwdruk voor de inrichting.

De Mobiliteitsalliantie wordt gevormd door een coalitie van 25 partijen, waaronder RAI Vereniging, Bovag en ANWB.

Geplaatst in rubriek:
Ivonne Vermeulen
Ivonne Vermeulen

Ivonne Vermeulen is redacteur bij Automotive, waar ze onder andere de portefeuilles Schade en Universele markt beheert.

Ministerie en branche starten bijtelling- en verhandelbare parkeerplaatspilot | Automotive Online

Ministerie en branche starten bijtelling- en verhandelbare parkeerplaatspilot

Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
De Mobiliteitsalliantie presenteerde afgelopen zomer zijn Deltaplan aan de minister Cora van Nieuwenhuizen. (Foto: Automotive)

De Mobiliteitsalliantie en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beginnen nog dit jaar met de eerste twee pilots om ervaring op te doen met innovatieve vormen van vervoer en betaling. In totaal komen er vijf pilots. Dat meldt de RAI Vereniging vandaag. RAI Vereniging maakt samen met 25 andere partijen (waaronder Bovag en ANWB) deel uit van de Mobiliteitsalliantie.

Verhandelbare parkeerplekken

De eerste twee pilots die worden uitgevoerd zijn een proef met ‘verhandelbare parkeerrechten’ en de pilot ‘variabele bijtelling voor leaserijders’. De andere drie pilots volgen volgend jaar. Deelnemers aan de eerste pilot krijgen parkeerrechten om gebruik te maken van het parkeerterrein van het ANWB hoofdkantoor in Den Haag door middel van een digitale marktplaats kunnen de parkeerrechten onderling worden verhandeld. De hoop is dat mensen hierdoor worden aangezet meer na te denken over hun reisgedrag. In februari worden de eerste onderzoeksresultaten verwacht.

Prijsprikkel

De tweede pilot start in januari en wordt uitgevoerd door de Vereniging voor Zakelijk Rijders. Hier wordt onderzocht of het variabel maken van bijtelling van invloed is op het aantal gereden privékilometers van de berijder. Met een prijsprikkel worden mensen gestimuleerd na te denken over hun rijgedrag.

Doel van de pilots is te experimenteren met alternatieve vervoer- en betalingsvormen zodat de beperkte ruimte van de infrastructuur beter wordt benut. Om te voorkomen dat Nederland de komende jaren vastloopt en verstopt raakt moet de mobiliteit anders worden ingericht. Om één toekomstbestendig mobiliteitssysteem te ontwikkelen presenteerde de Mobiliteitsalliantie in juni het Deltaplan Mobiliteit met een blauwdruk voor de inrichting.

De Mobiliteitsalliantie wordt gevormd door een coalitie van 25 partijen, waaronder RAI Vereniging, Bovag en ANWB.

Geplaatst in rubriek:
Ivonne Vermeulen
Ivonne Vermeulen

Ivonne Vermeulen is redacteur bij Automotive, waar ze onder andere de portefeuilles Schade en Universele markt beheert.