Teeling (Focwa): Bezuinigen op BBL-subsidie is ongehoord

Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
Focwa-directeur Femke Teeling vraagt de minister om duidelijkheid. (Foto: Focwa)

Via de subsidieregeling praktijkleren kunnen erkende leerbedrijven een tegemoetkoming krijgen voor de kosten die ze als werkgever maken voor de begeleiding van een leerling. De huidige subsidieregeling praktijkleren loopt tot en met 31 december 2018. Over de voortzetting van deze regeling wordt naar verwachting in de zomer van 2018 een besluit genomen, zo meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die de regeling uitvoert voor het ministerie. Woordvoerder Jorgen Trommelen van het Ministerie van OCW laat weten dat er nog geen definitief besluit is genomen en verwacht dat het kabinet binnenkort beslist. 

De subsidieregeling bedraagt nu maximaal 2.700 euro per leerling per jaar. Volgens Focwa investeren erkend leerbedrijven die een leerling via de beroepsgerichte leerweg in dienst nemen, op jaarbasis gemiddeld zo’n 12 duizend euro per leerling.

Slechtste plan 

“Het voornemen om te bezuinigen op de subsidieregeling is het slechtste plan”, zegt Femke Teeling, directeur Focwa, desgevraagd. “Werkgevers betalen al het leeuwendeel aan de te maken kosten voor opleidingen. Eigenlijk zegt de overheid hiermee dat bedrijven helemaal zelf verantwoordelijk zijn voor het opleiden en werven van personeel. Dat vinden we als brancheorganisatie ongehoord. We vragen de minister om duidelijkheid te scheppen.”

Volgens Focwa is schadeherstel juist een vak dat je niet alleen leert in de schoolbanken, maar vooral door actief aan de slag te gaan onder begeleiding van experts. “Door het wegvallen van de subsidieregeling zou het ministerie een droom van jongeren om vakman te worden, ontnemen”, meent Teeling. Het aanpakken van het nijpend tekort aan technisch personeel en het gebrek aan instroom van jongeren is een belangrijk speerpunt van Focwa. De branchevereniging zegt samen met andere belangenorganisaties actief te gaan lobbyen voor het voortbestaan van de huidige regeling. Focwa noemt de voorgenomen maatregel opmerkelijk omdat dankzij de regeling jongeren de kans krijgen een vak te leren in een sector die ‘nu al erg onder druk staat’. Vorig najaar benadrukte SER-voorzitter Mariëtte Hamer tijdens haar bezoek aan een schadeherstelbedrijf het grote belang van ‘leren in de praktijk’.  

9.000 banen

Op dit moment staan er zeshonderd vacatures open in de schadeherstelsector, in totaal zijn er 9 duizend banen in de branche. Vorig schooljaar kregen 807 leerlingen een contract bij een schadeherstel- of carrosseriebedrijf. Eerder dit jaar meldde Focwa dat er voor het eerst sinds tien jaar weer meer leerlingen voor het schadeherstelvak kiezen.

Geplaatst in rubriek:
Ivonne Vermeulen
Ivonne Vermeulen

Ivonne Vermeulen is redacteur bij Automotive, waar ze onder andere de portefeuilles Schade en Universele markt beheert.

Teeling (Focwa): Bezuinigen op BBL-subsidie is ongehoord | Automotive Online

Teeling (Focwa): Bezuinigen op BBL-subsidie is ongehoord

Ivonne Vermeulen Ivonne Vermeulen
• Laatste update:
Focwa-directeur Femke Teeling vraagt de minister om duidelijkheid. (Foto: Focwa)

Via de subsidieregeling praktijkleren kunnen erkende leerbedrijven een tegemoetkoming krijgen voor de kosten die ze als werkgever maken voor de begeleiding van een leerling. De huidige subsidieregeling praktijkleren loopt tot en met 31 december 2018. Over de voortzetting van deze regeling wordt naar verwachting in de zomer van 2018 een besluit genomen, zo meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die de regeling uitvoert voor het ministerie. Woordvoerder Jorgen Trommelen van het Ministerie van OCW laat weten dat er nog geen definitief besluit is genomen en verwacht dat het kabinet binnenkort beslist. 

De subsidieregeling bedraagt nu maximaal 2.700 euro per leerling per jaar. Volgens Focwa investeren erkend leerbedrijven die een leerling via de beroepsgerichte leerweg in dienst nemen, op jaarbasis gemiddeld zo’n 12 duizend euro per leerling.

Slechtste plan 

“Het voornemen om te bezuinigen op de subsidieregeling is het slechtste plan”, zegt Femke Teeling, directeur Focwa, desgevraagd. “Werkgevers betalen al het leeuwendeel aan de te maken kosten voor opleidingen. Eigenlijk zegt de overheid hiermee dat bedrijven helemaal zelf verantwoordelijk zijn voor het opleiden en werven van personeel. Dat vinden we als brancheorganisatie ongehoord. We vragen de minister om duidelijkheid te scheppen.”

Volgens Focwa is schadeherstel juist een vak dat je niet alleen leert in de schoolbanken, maar vooral door actief aan de slag te gaan onder begeleiding van experts. “Door het wegvallen van de subsidieregeling zou het ministerie een droom van jongeren om vakman te worden, ontnemen”, meent Teeling. Het aanpakken van het nijpend tekort aan technisch personeel en het gebrek aan instroom van jongeren is een belangrijk speerpunt van Focwa. De branchevereniging zegt samen met andere belangenorganisaties actief te gaan lobbyen voor het voortbestaan van de huidige regeling. Focwa noemt de voorgenomen maatregel opmerkelijk omdat dankzij de regeling jongeren de kans krijgen een vak te leren in een sector die ‘nu al erg onder druk staat’. Vorig najaar benadrukte SER-voorzitter Mariëtte Hamer tijdens haar bezoek aan een schadeherstelbedrijf het grote belang van ‘leren in de praktijk’.  

9.000 banen

Op dit moment staan er zeshonderd vacatures open in de schadeherstelsector, in totaal zijn er 9 duizend banen in de branche. Vorig schooljaar kregen 807 leerlingen een contract bij een schadeherstel- of carrosseriebedrijf. Eerder dit jaar meldde Focwa dat er voor het eerst sinds tien jaar weer meer leerlingen voor het schadeherstelvak kiezen.

Geplaatst in rubriek:
Ivonne Vermeulen
Ivonne Vermeulen

Ivonne Vermeulen is redacteur bij Automotive, waar ze onder andere de portefeuilles Schade en Universele markt beheert.