Autobelastingbrief: bpm-vrijstelling fors beperkt

Redactie Redactie
• Laatste update:

Fiscale stimulans
Uitgangspunt van het plan is dat alleen de 10 tot 12 procent zuinigste auto`s voortaan nog in aanmerking komen voor een fiscale stimulans. Op dit moment valt zo`n dertig procent van de nieuw verkochte auto`s in deze categorie. De voorstellen voor de mrb, bpm en bijtelling worden nader uitgewerkt in het belastingplan 2012.

De nieuwe regeling voor zeer zuinige auto’s treedt al op 1 januari 2012 in werking; die voor emissieloze voertuigen een half jaar later. De groep auto`s met een uitstoot tot 50 g/km blijft tot en met 2015 vrijgesteld van mrb, waar deze vrijstelling voor de overige auto’s op 1 januari 2014 vervalt.

Staatssecretaris Weekers van Financiën wil het fiscale voordeel beperken tot de echte koplopers in de categorie ‘schoon en zuinig’. Zonder wijziging van de regeling zou het aandeel auto`s dat onder deze noemer valt in 2015 oplopen tot 60%.

Eenvoudiger
Verder bevat het plan ook een vereenvoudiging van de bpm: vanaf 2015 verdwijnt het onderscheid tussen benzine- en dieselauto’s. In de periode van 2012 tot 2015 groeien de CO2-grenzen van beide brandstofsoorten naar elkaar toe. In 2015 geldt de bpm-vrijstelling voor auto’s met een CO2-uitstoot van maximaal 83 g/km. Wel blijft er een dieseltoeslag om de lagere accijns op deze brandstof te compenseren. Deze begint bij 70 g/km.

In zijn zogeheten Autobrief kondigt Weekers verder nog aan dat de slurptax wordt aangepast. Deze doorgaans veel duurdere auto’s hebben naar verhouding een groter voordeel van de ombouw van een CO2-gerelateerde bpm dan goedkopere, zuinige auto’s en zij profiteren nu vaak nog van vrijstelling. Het kabinet wil voorkomen dat slurpers goedkoper worden en de andere auto’s juist duurder. Dit zou kunnen door de introductie van een vierde schijf.

Accijnzen
De accijnzen op diesel en benzine gaan voorlopig niet omhoog, waardoor de verschuiving van vaste naar variabele lasten uitgesteld wordt. Accijnsverhoging is alleen mogelijk als onze buurlanden ook meedoen, redeneert de regering. De accijnzen op LPG, LNG en CNG worden geharmoniseerd. De stimulans voor het gebruik van biogas blijft overeind.

Wijziging rittenregistratie
Een laatste wijziging betreft de rittenregistratie. Een mogelijkheid hier is het vervangen van de 500 km grens door een gezamenlijke verklaring van werkgever en werknemer, waarin deze zeggen dat een bestelauto niet privé gebruikt wordt. Deze variant zou volgend jaar al ingevoerd kunnen worden. Een geautomatiseerde rittenregistratie waaruit een bijtelling naar rato voortvloeit, is een andere optie. De discussie over privégebruik van personenauto’s van de zaak is nog volop gaande.

Geplaatst in rubriek:
Redactie
Redactie

De redactie van Automotive is dagelijks op zoek naar het laatste nieuws uit de autobranche. Heeft u een tip voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@automotive-online.nl, of bel 010 - 280 1000.