Wereld van de Jong | 13,8 miljoen verliezers

Column • Zowel de landelijke als Europese overheid moeten een gezond investeringsklimaat scheppen voor de eigen industrie in plaats van maatregelen te treffen die vooral Aziatische fabrikanten bevoordelen, vindt columnist Arjen de Jong.
Arjen de Jong Arjen de Jong
• Laatste update:
Arjen de Jong, voormalig CEO BMW Group nederland, senior ­advisor boyden global executive search, Arjendejong@ gmail.com­

Het leefbaar houden van onze planeet moet collectief en weloverwogen gebeuren. Het ontbreekt bij de politiek echter aan een weloverwogen beleid en bij de industrie aan collectief samenwerken op het gebied van research en recycling.

Onze Haagse politici zijn met partijpolitiek bezig ter faveure van electoraal gewin en komen niet verder dan het bedenken van automarkt-verstorende milieusubsidies in plaats van goed doordachte milieumaatregelen. Een actueel voorbeeld hiervan is de lopende discussie over het afschaffen van de bpm-vrijstelling voor bestelauto’s. Dat betekent dat een gloednieuwe brandstofbestelbus met een kleine veertig procent in prijs stijgt – dan kun je op je vingers natellen dat ondernemers kiezen voor een oudere importbus.

Nog bruiner

In Brussel bakken de politici ze nog veel bruiner. De EU milieueisen ten aanzien van de Euro7-norm zijn veel te duur en technisch nauwelijks realiseerbaar. Zowel door Franse als Duitse autoproducenten en toeleveranciers wordt openlijk kritiek gegeven, maar tot nu toe ontbreekt elke realiteitszin en visie in Brussel. Het lijkt wel of de EU als antwoord op de klimaat- en milieuproblematiek als enige antwoord heeft: elektrificatie met voornamelijk lithium-ion batterijen.

Dan kun je op je vingers natellen dat ondernemers kiezen voor een oudere importbus

De industrie is van mening dat het gehele productieproces van auto en batterijen in ogenschouw genomen moet worden. Bij de inkoop, ontwikkeling en productie van onderdelen moet de producent er rekening mee houden dat aan het einde van de product levenscyclus, alle grondstoffen weer voor hergebruik geschikt zijn. Dat is écht duurzaam en dus veel beter voor het milieu dan nu massaal auto’s op lithium-ion batterijen laten rijden zonder na te denken over het recyclingvraagstuk.

Naast dat dit beter is voor het milieu op lange termijn, helpt de EU hiermee juist de eigen industrie in plaats van die tegen te werken ten faveure van onder andere Aziatische producenten. Stimuleer juist het perfectioneren van de brandstofcel, grondstoffenrecycling, groen waterstof en de solid state batterij. Daarmee voorkom je afhankelijkheid van Azië en stimuleer je de Europese automobielindustrie, die goed is voor 13,8 miljoen arbeidsplaatsen.

Zet je de deur open voor de Chinezen, die niets op hebben met arbeidsrecht of een circulaire economie, dan laat je deze mensen in de kou staan en bewijs je milieu en welzijn allesbehalve een dienst.

Wereld van de Jong | 13,8 miljoen verliezers | Automotive Online

Wereld van de Jong | 13,8 miljoen verliezers

Column • Zowel de landelijke als Europese overheid moeten een gezond investeringsklimaat scheppen voor de eigen industrie in plaats van maatregelen te treffen die vooral Aziatische fabrikanten bevoordelen, vindt columnist Arjen de Jong.
Arjen de Jong Arjen de Jong
• Laatste update:
Arjen de Jong, voormalig CEO BMW Group nederland, senior ­advisor boyden global executive search, Arjendejong@ gmail.com­

Het leefbaar houden van onze planeet moet collectief en weloverwogen gebeuren. Het ontbreekt bij de politiek echter aan een weloverwogen beleid en bij de industrie aan collectief samenwerken op het gebied van research en recycling.

Onze Haagse politici zijn met partijpolitiek bezig ter faveure van electoraal gewin en komen niet verder dan het bedenken van automarkt-verstorende milieusubsidies in plaats van goed doordachte milieumaatregelen. Een actueel voorbeeld hiervan is de lopende discussie over het afschaffen van de bpm-vrijstelling voor bestelauto’s. Dat betekent dat een gloednieuwe brandstofbestelbus met een kleine veertig procent in prijs stijgt – dan kun je op je vingers natellen dat ondernemers kiezen voor een oudere importbus.

Nog bruiner

In Brussel bakken de politici ze nog veel bruiner. De EU milieueisen ten aanzien van de Euro7-norm zijn veel te duur en technisch nauwelijks realiseerbaar. Zowel door Franse als Duitse autoproducenten en toeleveranciers wordt openlijk kritiek gegeven, maar tot nu toe ontbreekt elke realiteitszin en visie in Brussel. Het lijkt wel of de EU als antwoord op de klimaat- en milieuproblematiek als enige antwoord heeft: elektrificatie met voornamelijk lithium-ion batterijen.

Dan kun je op je vingers natellen dat ondernemers kiezen voor een oudere importbus

De industrie is van mening dat het gehele productieproces van auto en batterijen in ogenschouw genomen moet worden. Bij de inkoop, ontwikkeling en productie van onderdelen moet de producent er rekening mee houden dat aan het einde van de product levenscyclus, alle grondstoffen weer voor hergebruik geschikt zijn. Dat is écht duurzaam en dus veel beter voor het milieu dan nu massaal auto’s op lithium-ion batterijen laten rijden zonder na te denken over het recyclingvraagstuk.

Naast dat dit beter is voor het milieu op lange termijn, helpt de EU hiermee juist de eigen industrie in plaats van die tegen te werken ten faveure van onder andere Aziatische producenten. Stimuleer juist het perfectioneren van de brandstofcel, grondstoffenrecycling, groen waterstof en de solid state batterij. Daarmee voorkom je afhankelijkheid van Azië en stimuleer je de Europese automobielindustrie, die goed is voor 13,8 miljoen arbeidsplaatsen.

Zet je de deur open voor de Chinezen, die niets op hebben met arbeidsrecht of een circulaire economie, dan laat je deze mensen in de kou staan en bewijs je milieu en welzijn allesbehalve een dienst.