Column Adriani | Een heerlijk eufemisme

Column • Eufemisme. Een fijn woord om iets stoms mooi te laten lijken. Vooral het onderwerp deelauto’s leent zich er goed voor.
Hans Adriani Hans Adriani
• Laatste update:
Hans Adriani

Al op de lagere school leerde ik dit woord kennen. “Hansje is nogal gauw afgeleid”, stond er onder mijn rapport. Een 4 voor rekenen. Een zuiver eufemisme. Er had moeten staan: “Hansje is lui en zit de godganse dag naar buiten te kijken en heeft totaal geen interesse in wat we hem vertellen”. Dank u juf voor het eufemisme. Het kwam later goed.

Een heerlijk eufemisme stond kortgeleden in Automotive. Het onderwerp: deelauto’s. In het voorjaar van 2020 werden in ons land 64 duizend deelauto’s aangeboden. Een toename van 26 procent ten opzichte van 2019. Dan volgt er een stukje over de geringe belangstelling voor het gebruik en het probleem met parkeerplaatsen voor deelauto’s. En dan komt hier, ik zou zeggen, het koninklijke, winnende eufemisme: “Ook het verdienpotentieel lijkt beperkt, mede als gevolg van de hoge kosten voor de platforms en de verzekeringen”. Geweldig! Wat een prachtige volzin. Zo in de sfeer van de Iraakse Generaal die op televisie verkondigde dat – met Amerikaanse tanks op de achtergrond – de vijand niet in de buurt was. Of zoals de Nederlandse Bank, die waarschuwt voor “uitdagende omstandigheden voor de beurzen”, terwijl een kind kan zien dat het hele financiële systeem op instorten staat.

Deelauto-hobbyisme

Maar goed, een eufemisme dus. Want er had het volgende moeten staan: “Nu zelfs in 2020 en 2021 met de hulp van Covid-mondkapjes en restricties in het OV deelauto’s nog geen doorslaand succes zijn geworden, moet de businesscase de prullenbak in.”

Geen hobbyisme meer met subsidies van gemeenteraadsleden die de geschiedenisboekjes in willen als de aanjagers van duurzaamheid. Stoppen met die onzin. Ook stoppen met de onzinnige opmerking “We hebben niets geleerd van de crisis, want we staan weer met zijn allen in de file”.

We hebben juist heel veel geleerd. We stapten uit het OV en kochten een auto. Een eigen auto. Het eufemisme hier luidt: “Een eigen auto lijkt een redelijk alternatief voor het OV”. Wat er eigenlijk moet staan is: “Er is geen beter vervoermiddel dan je eigen auto en het is heerlijk om met de radio aan lekker rustig in de file te staan.”

Geplaatst in rubriek:
Hans Adriani
Hans Adriani

Adriani is Toyota-dealer buiten bedrijf en zit tegenwoordig in de IT. Deze langstzittende columnist van Automotive geeft elk nummer van Automotive Management zijn bijzondere kijk op de branche.

Reacties

  • Alfred Moller

    De langstzittende columnist heeft een punt. Punt.

Column Adriani | Een heerlijk eufemisme | Automotive Online

Column Adriani | Een heerlijk eufemisme

Column • Eufemisme. Een fijn woord om iets stoms mooi te laten lijken. Vooral het onderwerp deelauto’s leent zich er goed voor.
Hans Adriani Hans Adriani
• Laatste update:
Hans Adriani

Al op de lagere school leerde ik dit woord kennen. “Hansje is nogal gauw afgeleid”, stond er onder mijn rapport. Een 4 voor rekenen. Een zuiver eufemisme. Er had moeten staan: “Hansje is lui en zit de godganse dag naar buiten te kijken en heeft totaal geen interesse in wat we hem vertellen”. Dank u juf voor het eufemisme. Het kwam later goed.

Een heerlijk eufemisme stond kortgeleden in Automotive. Het onderwerp: deelauto’s. In het voorjaar van 2020 werden in ons land 64 duizend deelauto’s aangeboden. Een toename van 26 procent ten opzichte van 2019. Dan volgt er een stukje over de geringe belangstelling voor het gebruik en het probleem met parkeerplaatsen voor deelauto’s. En dan komt hier, ik zou zeggen, het koninklijke, winnende eufemisme: “Ook het verdienpotentieel lijkt beperkt, mede als gevolg van de hoge kosten voor de platforms en de verzekeringen”. Geweldig! Wat een prachtige volzin. Zo in de sfeer van de Iraakse Generaal die op televisie verkondigde dat – met Amerikaanse tanks op de achtergrond – de vijand niet in de buurt was. Of zoals de Nederlandse Bank, die waarschuwt voor “uitdagende omstandigheden voor de beurzen”, terwijl een kind kan zien dat het hele financiële systeem op instorten staat.

Deelauto-hobbyisme

Maar goed, een eufemisme dus. Want er had het volgende moeten staan: “Nu zelfs in 2020 en 2021 met de hulp van Covid-mondkapjes en restricties in het OV deelauto’s nog geen doorslaand succes zijn geworden, moet de businesscase de prullenbak in.”

Geen hobbyisme meer met subsidies van gemeenteraadsleden die de geschiedenisboekjes in willen als de aanjagers van duurzaamheid. Stoppen met die onzin. Ook stoppen met de onzinnige opmerking “We hebben niets geleerd van de crisis, want we staan weer met zijn allen in de file”.

We hebben juist heel veel geleerd. We stapten uit het OV en kochten een auto. Een eigen auto. Het eufemisme hier luidt: “Een eigen auto lijkt een redelijk alternatief voor het OV”. Wat er eigenlijk moet staan is: “Er is geen beter vervoermiddel dan je eigen auto en het is heerlijk om met de radio aan lekker rustig in de file te staan.”

Geplaatst in rubriek:
Hans Adriani
Hans Adriani

Adriani is Toyota-dealer buiten bedrijf en zit tegenwoordig in de IT. Deze langstzittende columnist van Automotive geeft elk nummer van Automotive Management zijn bijzondere kijk op de branche.

Reacties

  • Alfred Moller

    De langstzittende columnist heeft een punt. Punt.