Schoonhovens blik | Eindelijk gaat hij er komen: de directe verzekering

Johan Schoonhoven Johan Schoonhoven
• Laatste update:

De zomerperiode is er normaliter één waarin niet al teveel nieuws te melden valt, maar twee dingen vallen in de zomer van 2020 toch wel op en in deze column een visie op de aankondiging van WA-Direct, dat sturing van WA-klanten eindelijk mogelijk maakt.
WA-Direct lijkt er nu eindelijk te komen na jarenlange gesprekken over het onderwerp, dat volgens mij een aanzienlijke impact op de schadeherstelbranche gaat hebben.

Aanleiding voor de hernieuwde aandacht voor de directe of verkeersverzekering was de grootschalige kettingbotsing in Zeeland in september 2014 waarbij 150 voertuigen betrokken waren en helaas ook een aantal dodelijke slachtoffers te betreuren waren. Om de schade aan de voertuigen snel, goed en efficiënt af te wikkelen, spraken betrokken verzekeraars af om de schaden te behandelen als ware het een ‘first party’-verzekering. Bij zo’n verzekering handelt de verzekeraar de schade af voor zijn eigen verzekerde en wordt verzekerde niet verwezen naar de aansprakelijke verzekeraar van de ‘tegenpartij’. Dit zie ik als een eerste winstpunt, omdat de WA-klant hulp krijgt van de eigen verzekeraar.

Haalbaarheid

In 2016 werd op verzoek van het sectorbestuur van het Verbond van verzekeraars een haalbaarheidsstudie uitgevoerd, in 2017 en 2018 gevolgd door een proof of concept met Centraal Beheer, Allianz en in een later stadium ook asr. De resultaten en klantreacties waren dermate positief dat verzekeraars in 2019 hebben besloten om de directe verzekering medio 2021 in te voeren. In eerste instantie voor ongevallen met materiële schade tussen personenauto’s. Momenteel zijn verzekeraars individueel doende met proces- en systeemaanpassingen ten behoeve van de implementatie, overleg over de nodige aanpassingen bij clearinghuis en informatie-uitwisseling om de brede invoering soepel te laten verlopen.  

Grote vraag is: gaan ook leasemaatschappijen zich er aan conformeren?

Verzekeraars zijn voornemens om WA-Direct onder te brengen in een bedrijfsregeling die we ook kennen van bijvoorbeeld schadeafwikkeling op basis van totaal verlies, Bedrijfsregeling 16 en Bedrijfsregeling 18: Netto regres. De verwachting is dat het een bindende regeling wordt en geldt voor alle leden van het Verbond. Grote vraag is of leasemaatschappijen zich er ook aan willen/zullen conformeren?Het premiemodel moet op de schop, was al eerder een punt van discussie.

Ik denk dat de klant de grote winnaar van WA-Direct is en hij sneller en beter geholpen wordt bij autoschade. Voor schadeherstellers kan de impact in positieve of negatieve zin heel groot zijn, want de verzekerden die het tot op heden zelf maar moesten uitzoeken, komen nu binnen handbereik van sturing naar het eigen schadeherstelnetwerk van verzekeraars. Voor de deelnemende herstellers en dealers kan dat een toename van het aantal gestuurde schadegevallen betekenen. Dit moet haast wel een positieve invloed op de WA-schadelast hebben, zeker omdat in het begin alleen geldt voor materiële schade tussen personenauto’s en als dit ook weer een gunstige invloed op de WA-premie heeft, is de klant nog een keer winnaar.

En waarom zouden verzekeraars het niet doen? De netwerken zijn al actief, de afspraken en werkprocedures liggen al vast, de schadeafwikkelingsprocessen zijn al geautomatiseerd en er kan een gezamenlijke prestatie voor de klant geleverd worden.
Schadeherstellers die fel gekant zijn tegen schadestroomstimulering zullen minder enthousiast zijn en een verzekeraar opzoeken die wellicht naar hen wil verwijzen.

Ik wens u veel schade toe.

Johan Schoonhoven, Zilverstad Consultancy

Schoonhovens blik | Eindelijk gaat hij er komen: de directe verzekering | Automotive Online

Schoonhovens blik | Eindelijk gaat hij er komen: de directe verzekering

Johan Schoonhoven Johan Schoonhoven
• Laatste update:

De zomerperiode is er normaliter één waarin niet al teveel nieuws te melden valt, maar twee dingen vallen in de zomer van 2020 toch wel op en in deze column een visie op de aankondiging van WA-Direct, dat sturing van WA-klanten eindelijk mogelijk maakt.
WA-Direct lijkt er nu eindelijk te komen na jarenlange gesprekken over het onderwerp, dat volgens mij een aanzienlijke impact op de schadeherstelbranche gaat hebben.

Aanleiding voor de hernieuwde aandacht voor de directe of verkeersverzekering was de grootschalige kettingbotsing in Zeeland in september 2014 waarbij 150 voertuigen betrokken waren en helaas ook een aantal dodelijke slachtoffers te betreuren waren. Om de schade aan de voertuigen snel, goed en efficiënt af te wikkelen, spraken betrokken verzekeraars af om de schaden te behandelen als ware het een ‘first party’-verzekering. Bij zo’n verzekering handelt de verzekeraar de schade af voor zijn eigen verzekerde en wordt verzekerde niet verwezen naar de aansprakelijke verzekeraar van de ‘tegenpartij’. Dit zie ik als een eerste winstpunt, omdat de WA-klant hulp krijgt van de eigen verzekeraar.

Haalbaarheid

In 2016 werd op verzoek van het sectorbestuur van het Verbond van verzekeraars een haalbaarheidsstudie uitgevoerd, in 2017 en 2018 gevolgd door een proof of concept met Centraal Beheer, Allianz en in een later stadium ook asr. De resultaten en klantreacties waren dermate positief dat verzekeraars in 2019 hebben besloten om de directe verzekering medio 2021 in te voeren. In eerste instantie voor ongevallen met materiële schade tussen personenauto’s. Momenteel zijn verzekeraars individueel doende met proces- en systeemaanpassingen ten behoeve van de implementatie, overleg over de nodige aanpassingen bij clearinghuis en informatie-uitwisseling om de brede invoering soepel te laten verlopen.  

Grote vraag is: gaan ook leasemaatschappijen zich er aan conformeren?

Verzekeraars zijn voornemens om WA-Direct onder te brengen in een bedrijfsregeling die we ook kennen van bijvoorbeeld schadeafwikkeling op basis van totaal verlies, Bedrijfsregeling 16 en Bedrijfsregeling 18: Netto regres. De verwachting is dat het een bindende regeling wordt en geldt voor alle leden van het Verbond. Grote vraag is of leasemaatschappijen zich er ook aan willen/zullen conformeren?Het premiemodel moet op de schop, was al eerder een punt van discussie.

Ik denk dat de klant de grote winnaar van WA-Direct is en hij sneller en beter geholpen wordt bij autoschade. Voor schadeherstellers kan de impact in positieve of negatieve zin heel groot zijn, want de verzekerden die het tot op heden zelf maar moesten uitzoeken, komen nu binnen handbereik van sturing naar het eigen schadeherstelnetwerk van verzekeraars. Voor de deelnemende herstellers en dealers kan dat een toename van het aantal gestuurde schadegevallen betekenen. Dit moet haast wel een positieve invloed op de WA-schadelast hebben, zeker omdat in het begin alleen geldt voor materiële schade tussen personenauto’s en als dit ook weer een gunstige invloed op de WA-premie heeft, is de klant nog een keer winnaar.

En waarom zouden verzekeraars het niet doen? De netwerken zijn al actief, de afspraken en werkprocedures liggen al vast, de schadeafwikkelingsprocessen zijn al geautomatiseerd en er kan een gezamenlijke prestatie voor de klant geleverd worden.
Schadeherstellers die fel gekant zijn tegen schadestroomstimulering zullen minder enthousiast zijn en een verzekeraar opzoeken die wellicht naar hen wil verwijzen.

Ik wens u veel schade toe.

Johan Schoonhoven, Zilverstad Consultancy