‘Vernieuw en durf te falen’

Schade | Automotive Schadeseminar spoort aan tot actie

Luberto van Buiten Luberto van Buiten
• Laatste update:

Het antwoord op de million dollar question welke ­richting je als schadehersteller op moet gaan? Nee, dat kwam niet op de achtste editie van het Automotive Schadeseminar, dat werd bezocht door ruim honderd af­gevaardigden van schadebedrijven, toeleveranciers en opdrachtgevers. “Als ik dat antwoord kende, zou ik zelf wel een schadebedrijf beginnen”, grapte de laatste spreker, ­roboticaspecialist Randall van Poelvoorde.

p30 stof om over te praten

 Op de vraag waarom technologiediscipelen altijd met voorbeelden komen van verliesgevende ‘disruptors’, reageerde hij met: “Nog niet. Maar daar zit juist het verschil met bestaande partijen: ­technologiegeoriënteerde bedrijven denken groter. Voor hen houdt de markt niet op bij de landsgrenzen. Amazon heeft jarenlang geen geld verdiend, omdat het eerst zo groot ­mogelijk wilde worden. Nu blijft er onder de streep aardig wat over. En je kunt toch niet zeggen dat Google tegenwoordig geen oorlogskas heeft.”

Consolidatie gaat door

Nu hebben schadebedrijven – ketens wellicht iets minder – wel te maken met landsgrenzen, maar ook voor hen is uit het buitenland voldoende inspiratie te halen, liet David Lingham zien. Hij is head of businessbij de internationale schadeketen Fix Auto en was jarenlang voorzitter van het internationale schadecongres Ibis. Hij kwam speciaal voor het Automotive Schadeseminar naar Nederland om de belangrijkste inter­nationale trends te delen. “Canada en Nederland zijn zonder twijfel de sterkst geconsolideerde schademarkten ter wereld. En die consolidatie gaat door, zowel bij leveranciers en afnemers als bij schadebedrijven zelf. Om een aantal redenen: er is weer geld om te investeren en het is mode: iedereen doet het. Bovendien vragen verzekeraars om een steeds verdergaande optimalisatie en die kan alleen worden beantwoord met schaalgrootte. Hoewel zij vooral een uitbreiding van ­franchiseketens willen, omdat de macht anders te veel naar de schadebedrijven verschuift.” Ook hij ziet natuurlijk technologische trends de markt veranderen, maar hem valt op dat er inter­nationaal veel bedrijven zijn die daar niets mee doen. “Het is schrijnend om te zien hoe weinig controle herstelbedrijven hebben op hun proces. Er is veel te weinig zicht op de data om op te kunnen managen. Het is een wonder dat we in de afgelopen tien jaar geld ­hebben verdiend. Maar door de snelheid waarmee de markt verandert, kunnen we niet langer stilstaan.”

Randall van Poelvoorde mag gerust als technologiediscipel worden gezien, dus van hem geen kwaad woord over kunstmatige intelligentie en mogelijke grenzen aan die technologie. “Mensen zijn lineair geprogrammeerd en daarom is het voor ons nauwelijks te bevatten hoe snel de technologie voortraast. Er is in het verleden al vaak geroepen: dat kan de ­computer nooit, maar uiteindelijk werden onze verwachtingen telkens weer overtroffen.” Van Poelvoorde durfde in een zaal vol autokenners ook nog wel de stelling aan dat als het Tesla lukt om de productie van de Model 3 (én zijn batterijfabriek) voldoende op te schalen, Elon Musk de grootste autoproducent ter wereld kan worden. Lukt hem dan niet, dan is het einde oefening. 

Stoeien met stellingen

Tijdens het seminar werden de benen gestrekt en de hersens gepijnigd over een drietal onderwerpen die momenteel spelen in de schade­branche: met hoeveel herstellers zijn we nog in 2030 (valt meer dan de helft af?), wie bepaalt of een schade complex of cosmetisch is (de ­hersteller? De verzekeraar? Beide?), en kunnen carrosserieherstellers ruitherstel er wel bij doen, of is dat werk voor specialisten? De zaal werd verdeeld in een ja- en nee-zijde, maar uiteindelijk kwam iedereen zo’n beetje in het midden uit. Dat er in de gestuurde markt minder schadeherstellers nodig zijn om het werk te doen, daarover was iedereen het eens. Maar dat de helft zou verdwijnen binnen dertien jaar, deed bij sommigen toch de wenkbrauwen fronsen. Wordt daarmee het ondernemerschap van de hersteller niet flink onderschat?

p31 stoeien met stellingen

Onestopshop

De vraag wie bepaalt of een schade complex, cosmetisch of conven­tioneel is, leidde tot meer discussie. Zowel over de geformuleerde ­stelling zelf, als over de inhoud. Volgens sommigen, waaronder uiteraard de Focwa, is het aan de branche om de definities te bepalen – en die staan in het keurmerk. Volgens diverse verzekeraars, waaronder Aegon, is dat te kort door de bocht omdat er meerdere spelers invloed uitoefenen op de markt, zoals het merkkanaal. En dat de glasspecialisten vinden dat ruitherstel bij specialisten hoort en dat de carrosserieherstellers hierop met ‘nee’ reageren, was een logische. Een terechte kanttekening hierbij is natuurlijk dat de frequentie van ruitschades veel hoger ligt dan bij carrosserieschade dus dat alleen al het proces heel anders is; spreker David Lingham reageerde – nadat de stelling hem was ingefluisterd in ‘t Engels – dat de opdrachtgevers steeds vaker onestopshop wensen, de processen zoveel mogelijk willen ­standaardiseren en daarom juist zitten te wachten op een bundeling van carrosserie- en ruitschade. Hij refereerde daarbij aan de overname van Novus Glass door Fix Auto, die 1 juni officieel wordt geëffectueerd. Of dat een goede strategie is? Dat laten we in het midden.

Managementlessen

Goed, voldoende inspiratie en trends, maar als die million dollar question niet kan worden beantwoord, wat kunnen de herstellers en hun businesspartners dan leren uit het betoog van de robotica-expert? Volgens Van Poelvoorde vooral managementlessen. “Huur een paar afgestudeerde IT’ers in. En zet daar alsjeblieft geen mentor op die ze gaat vertellen hoe jouw bedrijf werkt; laat deze jongelui ­vertellen hoe het bedrijf zou moeten werken als het een ­jongere doelgroep aan zich wil binden.” Meerjarenplannen? Die kunnen de prullenbak in. Vernieuw en durf te falen. “Als een kind uit een klimrek valt, zeggen we: opstaan, daar leer je van klimmen. Maar als iemand in ons bedrijf iets nieuws ­probeert, willen we van tevoren de zekerheid dat hij niet uit dat klimrek valt. Denk aan de businesscase! Roepen we dan. Zo leren we zakelijk dus nooit om te klimmen. 

p31 henkvonhof

Het Automotive Schadeseminar 2017 is mogelijk gemaakt door:

sponsorbalk goed

Geplaatst in rubriek:
Luberto van Buiten
Luberto van Buiten

Luberto van Buiten (’76) ging in 2006 aan de slag bij Automotive. Hij was als hoofdredacteur eindverantwoordelijk voor de redactionele inhoud van sites en magazines van het cluster Auto & Fleet van ProMedia, en beheerde voor Automotive de portefeuilles verhuur en leasing. In zijn vrije tijd speelt Luberto gitaar in Nederpopband Laagland, tennist en loopt – zo af en toe – hard. Op 1 januari 2023 maakte hij bij ProMedia de overstap naar de functie van uitgever bij de divisie Rail & Cargo.

Schade | Automotive Schadeseminar spoort aan tot actie | Automotive Online
‘Vernieuw en durf te falen’

Schade | Automotive Schadeseminar spoort aan tot actie

Luberto van Buiten Luberto van Buiten
• Laatste update:

Het antwoord op de million dollar question welke ­richting je als schadehersteller op moet gaan? Nee, dat kwam niet op de achtste editie van het Automotive Schadeseminar, dat werd bezocht door ruim honderd af­gevaardigden van schadebedrijven, toeleveranciers en opdrachtgevers. “Als ik dat antwoord kende, zou ik zelf wel een schadebedrijf beginnen”, grapte de laatste spreker, ­roboticaspecialist Randall van Poelvoorde.

p30 stof om over te praten

 Op de vraag waarom technologiediscipelen altijd met voorbeelden komen van verliesgevende ‘disruptors’, reageerde hij met: “Nog niet. Maar daar zit juist het verschil met bestaande partijen: ­technologiegeoriënteerde bedrijven denken groter. Voor hen houdt de markt niet op bij de landsgrenzen. Amazon heeft jarenlang geen geld verdiend, omdat het eerst zo groot ­mogelijk wilde worden. Nu blijft er onder de streep aardig wat over. En je kunt toch niet zeggen dat Google tegenwoordig geen oorlogskas heeft.”

Consolidatie gaat door

Nu hebben schadebedrijven – ketens wellicht iets minder – wel te maken met landsgrenzen, maar ook voor hen is uit het buitenland voldoende inspiratie te halen, liet David Lingham zien. Hij is head of businessbij de internationale schadeketen Fix Auto en was jarenlang voorzitter van het internationale schadecongres Ibis. Hij kwam speciaal voor het Automotive Schadeseminar naar Nederland om de belangrijkste inter­nationale trends te delen. “Canada en Nederland zijn zonder twijfel de sterkst geconsolideerde schademarkten ter wereld. En die consolidatie gaat door, zowel bij leveranciers en afnemers als bij schadebedrijven zelf. Om een aantal redenen: er is weer geld om te investeren en het is mode: iedereen doet het. Bovendien vragen verzekeraars om een steeds verdergaande optimalisatie en die kan alleen worden beantwoord met schaalgrootte. Hoewel zij vooral een uitbreiding van ­franchiseketens willen, omdat de macht anders te veel naar de schadebedrijven verschuift.” Ook hij ziet natuurlijk technologische trends de markt veranderen, maar hem valt op dat er inter­nationaal veel bedrijven zijn die daar niets mee doen. “Het is schrijnend om te zien hoe weinig controle herstelbedrijven hebben op hun proces. Er is veel te weinig zicht op de data om op te kunnen managen. Het is een wonder dat we in de afgelopen tien jaar geld ­hebben verdiend. Maar door de snelheid waarmee de markt verandert, kunnen we niet langer stilstaan.”

Randall van Poelvoorde mag gerust als technologiediscipel worden gezien, dus van hem geen kwaad woord over kunstmatige intelligentie en mogelijke grenzen aan die technologie. “Mensen zijn lineair geprogrammeerd en daarom is het voor ons nauwelijks te bevatten hoe snel de technologie voortraast. Er is in het verleden al vaak geroepen: dat kan de ­computer nooit, maar uiteindelijk werden onze verwachtingen telkens weer overtroffen.” Van Poelvoorde durfde in een zaal vol autokenners ook nog wel de stelling aan dat als het Tesla lukt om de productie van de Model 3 (én zijn batterijfabriek) voldoende op te schalen, Elon Musk de grootste autoproducent ter wereld kan worden. Lukt hem dan niet, dan is het einde oefening. 

Stoeien met stellingen

Tijdens het seminar werden de benen gestrekt en de hersens gepijnigd over een drietal onderwerpen die momenteel spelen in de schade­branche: met hoeveel herstellers zijn we nog in 2030 (valt meer dan de helft af?), wie bepaalt of een schade complex of cosmetisch is (de ­hersteller? De verzekeraar? Beide?), en kunnen carrosserieherstellers ruitherstel er wel bij doen, of is dat werk voor specialisten? De zaal werd verdeeld in een ja- en nee-zijde, maar uiteindelijk kwam iedereen zo’n beetje in het midden uit. Dat er in de gestuurde markt minder schadeherstellers nodig zijn om het werk te doen, daarover was iedereen het eens. Maar dat de helft zou verdwijnen binnen dertien jaar, deed bij sommigen toch de wenkbrauwen fronsen. Wordt daarmee het ondernemerschap van de hersteller niet flink onderschat?

p31 stoeien met stellingen

Onestopshop

De vraag wie bepaalt of een schade complex, cosmetisch of conven­tioneel is, leidde tot meer discussie. Zowel over de geformuleerde ­stelling zelf, als over de inhoud. Volgens sommigen, waaronder uiteraard de Focwa, is het aan de branche om de definities te bepalen – en die staan in het keurmerk. Volgens diverse verzekeraars, waaronder Aegon, is dat te kort door de bocht omdat er meerdere spelers invloed uitoefenen op de markt, zoals het merkkanaal. En dat de glasspecialisten vinden dat ruitherstel bij specialisten hoort en dat de carrosserieherstellers hierop met ‘nee’ reageren, was een logische. Een terechte kanttekening hierbij is natuurlijk dat de frequentie van ruitschades veel hoger ligt dan bij carrosserieschade dus dat alleen al het proces heel anders is; spreker David Lingham reageerde – nadat de stelling hem was ingefluisterd in ‘t Engels – dat de opdrachtgevers steeds vaker onestopshop wensen, de processen zoveel mogelijk willen ­standaardiseren en daarom juist zitten te wachten op een bundeling van carrosserie- en ruitschade. Hij refereerde daarbij aan de overname van Novus Glass door Fix Auto, die 1 juni officieel wordt geëffectueerd. Of dat een goede strategie is? Dat laten we in het midden.

Managementlessen

Goed, voldoende inspiratie en trends, maar als die million dollar question niet kan worden beantwoord, wat kunnen de herstellers en hun businesspartners dan leren uit het betoog van de robotica-expert? Volgens Van Poelvoorde vooral managementlessen. “Huur een paar afgestudeerde IT’ers in. En zet daar alsjeblieft geen mentor op die ze gaat vertellen hoe jouw bedrijf werkt; laat deze jongelui ­vertellen hoe het bedrijf zou moeten werken als het een ­jongere doelgroep aan zich wil binden.” Meerjarenplannen? Die kunnen de prullenbak in. Vernieuw en durf te falen. “Als een kind uit een klimrek valt, zeggen we: opstaan, daar leer je van klimmen. Maar als iemand in ons bedrijf iets nieuws ­probeert, willen we van tevoren de zekerheid dat hij niet uit dat klimrek valt. Denk aan de businesscase! Roepen we dan. Zo leren we zakelijk dus nooit om te klimmen. 

p31 henkvonhof

Het Automotive Schadeseminar 2017 is mogelijk gemaakt door:

sponsorbalk goed

Geplaatst in rubriek:
Luberto van Buiten
Luberto van Buiten

Luberto van Buiten (’76) ging in 2006 aan de slag bij Automotive. Hij was als hoofdredacteur eindverantwoordelijk voor de redactionele inhoud van sites en magazines van het cluster Auto & Fleet van ProMedia, en beheerde voor Automotive de portefeuilles verhuur en leasing. In zijn vrije tijd speelt Luberto gitaar in Nederpopband Laagland, tennist en loopt – zo af en toe – hard. Op 1 januari 2023 maakte hij bij ProMedia de overstap naar de functie van uitgever bij de divisie Rail & Cargo.