Michiel Nijboer: Blijf meten aan de uitlaat

Redactie Redactie
• Laatste update:
Nijboer pleit voor het verlagen van de emissiewaarden (Foto: RAI Vereniging

“Het kan niet zo zijn dat we met zijn allen auto’s onderwerpen aan strenge emissie-eisen en hoog van de toren blazen als er een dieselschandaal uitbreekt, om vervolgens langs de zijlijn werkeloos toe te kijken en toe te laten dat zomaar roetfilters uit auto’s worden verwijderd. Dat zijn ontoelaatbare praktijken, die er bovendien voor zorgen dat de emissiewaarden met een factor 25 of meer toenemen”, zegt Nijboer in het Jaaroverzicht van de RAI Vereniging.

Apk-stations moeten vanaf mei dit jaar bij de apk controleren of het roetfilter  van een auto die hiermee uit de fabriek rolde, nog aanwezig is en werkt. Bij gebrek aan een betrouwbare meetmethode heeft de overheid besloten dat de controle voorlopig alleen bestaat uit een blik onder de auto. De nieuwe apk-richtlijnen worden uitgebreid behandeld tijdens het Automotive event APK2DAY op 13 maart. Bekijk hier het programma van APK2DAY

Terug naar de pijp

Nijboer pleit er voor om in plaats van van elektronische emissietests via On Board Diagnostics (OBD) terug te gaan naar een meting aan de uitlaat. In Duitsland is de tailpipemeting inmiddels opnieuw ingevoerd. Ook in andere Europese landen hebben de roetfilterproblematiek en de discussie rondom dieselgate er toe geleid dat tailpipemetingen, zelfs voor Euro 6, leidend gaan worden.

“Een visuele inspectie zoals in Nederland is in dat licht bezien onverklaarbaar. Helemaal als wordt bedacht dat als de overheid zou besluiten om de uitstootwaarden tijdens de apk –tot de introductie van een deeltjesmeter – te verlagen tot bijvoorbeeld Euro 5, het nu al met de huidige apparatuur mogelijk is om alle excessen uit de markt te halen.”

“Terwijl het nieuwe kabinet de klimaatdoelstellingen hoog in het vaandel draagt en alle zeilen moet bijzetten om de uitstoot van het wagenpark tot een minimum te reduceren, beperkt Nederland zich binnen de apk tot een visuele controle van roetfilters in auto’s. Dat is eigenlijk onbegrijpelijk”, vindt Nijboer. “Probeer dan in ieder geval, tot de komst van betaalbare en betrouwbare deeltjesmeters, met de huidige apparatuur de excessen uit de markt te halen, maar blijf vooral meten.”

Opschonen

Het verbod op verwijdering van wettelijke emissiebeheersingssystemen, zoals roetfilters, werd, bij een opschoningsactie van wet- en regelgeving, geschrapt. Inmiddels is met terugwerkende kracht per 1 oktober 2017 het verwijderen van een emissiebeheerssysteem uit een voertuig opnieuw verboden. 

Na onderzoek door TNO stelde het ministerie vast dat een deeltjesmeter de meest efficiënte manier is om verwijderde roetfilters op te sporen. Zo’n deeltjesmeter is nog niet op de markt. “De systemen die bestaan zijn nog niet geschikt voor toepassing in de automotive en bovendien exorbitant duur. De kosten bedragen al gauw tienduizenden euro’s of hoger. Er moeten dus deeltjesmeters komen die betaalbaar, betrouwbaar en toepasbaar zijn binnen de apk. Daar is nog een lange weg te gaan”, verwacht Nijboer, naast RAI-voorzitter ook directeur van equipmentleverancier Nijboer Blijstra.

Nijboer draagt dit jaar, na een periode van drie jaar, de voorzittershamer over aan Rupro-directeur Bernard de Graaf.

 

Michiel Nijboer: Blijf meten aan de uitlaat | Automotive Online

Michiel Nijboer: Blijf meten aan de uitlaat

Redactie Redactie
• Laatste update:
Nijboer pleit voor het verlagen van de emissiewaarden (Foto: RAI Vereniging

“Het kan niet zo zijn dat we met zijn allen auto’s onderwerpen aan strenge emissie-eisen en hoog van de toren blazen als er een dieselschandaal uitbreekt, om vervolgens langs de zijlijn werkeloos toe te kijken en toe te laten dat zomaar roetfilters uit auto’s worden verwijderd. Dat zijn ontoelaatbare praktijken, die er bovendien voor zorgen dat de emissiewaarden met een factor 25 of meer toenemen”, zegt Nijboer in het Jaaroverzicht van de RAI Vereniging.

Apk-stations moeten vanaf mei dit jaar bij de apk controleren of het roetfilter  van een auto die hiermee uit de fabriek rolde, nog aanwezig is en werkt. Bij gebrek aan een betrouwbare meetmethode heeft de overheid besloten dat de controle voorlopig alleen bestaat uit een blik onder de auto. De nieuwe apk-richtlijnen worden uitgebreid behandeld tijdens het Automotive event APK2DAY op 13 maart. Bekijk hier het programma van APK2DAY

Terug naar de pijp

Nijboer pleit er voor om in plaats van van elektronische emissietests via On Board Diagnostics (OBD) terug te gaan naar een meting aan de uitlaat. In Duitsland is de tailpipemeting inmiddels opnieuw ingevoerd. Ook in andere Europese landen hebben de roetfilterproblematiek en de discussie rondom dieselgate er toe geleid dat tailpipemetingen, zelfs voor Euro 6, leidend gaan worden.

“Een visuele inspectie zoals in Nederland is in dat licht bezien onverklaarbaar. Helemaal als wordt bedacht dat als de overheid zou besluiten om de uitstootwaarden tijdens de apk –tot de introductie van een deeltjesmeter – te verlagen tot bijvoorbeeld Euro 5, het nu al met de huidige apparatuur mogelijk is om alle excessen uit de markt te halen.”

“Terwijl het nieuwe kabinet de klimaatdoelstellingen hoog in het vaandel draagt en alle zeilen moet bijzetten om de uitstoot van het wagenpark tot een minimum te reduceren, beperkt Nederland zich binnen de apk tot een visuele controle van roetfilters in auto’s. Dat is eigenlijk onbegrijpelijk”, vindt Nijboer. “Probeer dan in ieder geval, tot de komst van betaalbare en betrouwbare deeltjesmeters, met de huidige apparatuur de excessen uit de markt te halen, maar blijf vooral meten.”

Opschonen

Het verbod op verwijdering van wettelijke emissiebeheersingssystemen, zoals roetfilters, werd, bij een opschoningsactie van wet- en regelgeving, geschrapt. Inmiddels is met terugwerkende kracht per 1 oktober 2017 het verwijderen van een emissiebeheerssysteem uit een voertuig opnieuw verboden. 

Na onderzoek door TNO stelde het ministerie vast dat een deeltjesmeter de meest efficiënte manier is om verwijderde roetfilters op te sporen. Zo’n deeltjesmeter is nog niet op de markt. “De systemen die bestaan zijn nog niet geschikt voor toepassing in de automotive en bovendien exorbitant duur. De kosten bedragen al gauw tienduizenden euro’s of hoger. Er moeten dus deeltjesmeters komen die betaalbaar, betrouwbaar en toepasbaar zijn binnen de apk. Daar is nog een lange weg te gaan”, verwacht Nijboer, naast RAI-voorzitter ook directeur van equipmentleverancier Nijboer Blijstra.

Nijboer draagt dit jaar, na een periode van drie jaar, de voorzittershamer over aan Rupro-directeur Bernard de Graaf.