Brancheorganisaties stellen wensenlijst Euro-apk op

Redactie Redactie
• Laatste update:

De drie organisaties hebben ieder hun wensenlijstje opgesteld waar volgens hen de Euro-apk aan zou moeten voldoen.

Egea
De organisatie van equipmentleveranciers vindt het voorstel van de EC om alleen OBD te gebruiken om emissies te testen niet ver genoeg gaan. Egea zegt dat viergastesten nodig blijven om de uitstoot goed te kunnen testen.

Daarnaast zou de uitstoot van nano-deeltjes en NOx ook standaard moeten worden getest. Dit is op dit moment nog niet opgenomen in het voorstel. 

Cecra
De Cecra vraagt de EU rekening te houden met de huidige diversiteit in keurmethodieken in de EU. Zo moet in acht worden genomen dat in Nederland, Oostenrijk en het VK de keuringen worden uitgevoerd door dealers en universele autobedrijven. In andere landen zijn het speciaal aangewezen keuringsinstanties die dat doen. 

Verder vindt Cecra dat de periodieke keuring moet worden aangewend om fraude met auto’s tegen te gaan. Zo moet bij de apk de kilometerstand worden vastgelegd. Ook wil Cecra dat er een apk komt voor trailers, caravans, tractors en tweewielers

Figiefa
De organisatie van onderdelenleveranciers vindt dat er minder ruimte moet zijn voor interpretatie in de keuringsregels. “In de huidige definitie die de Commissie heeft gegeven wordt verwezen naar de controle van ‘onderdelen en componenenten’. Dit kan verkeerd worden geïnterpreteerd alsof het om de onderdelen zelf gaat in plaats van hun functionaliteit in het systeem”, zegt Sylvia Gotzen, secretaris generaal van Figiefa. Bovendien moet er volgens Gotzen voor worden gewaakt dat onderdelen van matching quality niet worden uitgesloten door deze formulering.

De Commissie vervoer en toerisme (TRAN) van het Europees Parlement zal volgende maand de amendementen bespreken en eind mei hierover stemmen.